ZBAVIT SE POSTAVENÍ KOLONIE?!

Každá země, která chtěla vyjít z postavení kolonie, pro to musela něco udělat. Partnerská dohoda se sousedy je minimum.

PhDr. Jan Tesař, spolupracovník Českého mírového fóra

CMF tesarEU není legitimní organizace sdružující národy, resp. státy, podle nezadatelného principu suverenity občana a rovnosti národů, jako například OSN, Mezinárodní organizace práce atd. Vznikla jako společenství uhlí a oceli, je to od samotného počátku v roce 1951 útvar odvozený od potřeb ekonomické moci, a od té doby byla krok za krokem rozšiřována na ekonomickém poli, přičemž kapitál měl volnou ruku a žádný kvalifikovaný odpor. A tím zůstala dodnes. To je také celý smysl vytváření tzv. nadstátních struktur, tažení proti kompetencím jednotlivých států, a tedy i našeho zápasu proti bruselskému diktátu.

Ekonomie není konečným cílem, nýbrž prostředkem pro dosažení blaha jedince i kolektivu. Právě o to se jedná především. To je otázka všech otázek: Zda je ekonomický výsledek, ten stálý přírůstek, nejvyšší hodnotou a posledním cílem a účelem člověka a společnosti, anebo zda budeme celé národní hospodářství považovat jen za prostředek sloužící jinému cíli.

Evropské unie je jen a jen převodní aparát mezinárodního kapitálu, nejen evropského. Evropská unie spěje sama ke svému přirozenému rozpadu. Avšak nežli k tomu dospěje, mohlo by se jí podařit zničit současné národní státy. To by byla civilizační katastrofa.

Český stát lehko upadá pod cizí nadvládu. Ukazuje to celá česká historie. Partnerství se Slovenskem bylo východiskem ze začarovaného kruhu. Slovensko se opírá o Dunaj, hlavní evropskou tepnu, a ze svých hor má hojnost spojů všemi směry, což umožňuje různá zakotvení a balancování závislostí. Československá republika nebyla jen tak nějaká náhodná kreace, nýbrž optimální útvar pro zajištění skutečné nezávislosti všech podílníků té tehdejší státní jednoty.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473