CIVILIZACE SE PROPADÁ

KULTURNÍ ÚPADEK

Všeobecný propad kultury a úpadek dosažených civilizačních hodnot prezentují novodobí hlavně a výrazně „nositelé“ spíše však prznitelé kultury. Děsivé na tom může být to, pokud jsou tito prznitelé podporováni z vládních nebo parlamentních míst. Názorným příkladem je, když národní podvodník Havel gratuloval tvůrci architektonických hrůz Kaplickému už dva roky před tím, než se o nějaké knihovně začalo mluvit. Inu vrána k vráně, že? Od nás můžeme zmínit třeba pana Černého s jeho plastikou, kterou udělal evropskou ostudu sobě a naší republice. Ale my se nyní chceme vrátit k publikovanému článku „Příčina Krize? Kaplického knihovna?“, týkajícího se např. Notre Dame, jakož i tzv. Kaplického knihovny v souvislostech s údajnou a médii stále větranou vládní krizí kolem ministra kultury.

Chceme hlavně poukázat na snahy zavrhovat, „překrývat“ a potlačovat tradiční historické a kulturní hodnoty – odkazy našich předků a „přebíjet“ je novodobými nekulturními příšernostmi.

Začněme ve Francii. V Centre Georges Pompidou – muzeu moderního umění v Paříži jsem byl osobně. Musím konstatovat, že vyjádření autorky výše zmíněného článku, že připomíná nedokončenu stavbu s dosud neodstraněným lešením, je naprosto výstižné, jak můžete shlédnout na přiložené fotografii.

centre GP

V průhledné několikrát zalomené rouře se na pohyblivých pásech pohybují návštěvníci. Snahy, aby tato příšernost překonala v centru Paříže nedalekou katedrálu a historickou pýchu Francie - Notre Dame, se projevují např. v tom, že po nedávném požáru, aniž bychom spekulovali o jeho založení a příčinách (i když své o tom samozřejmě víme), jsou zřetelné snahy, aby opravy proběhly bez obnovení věží zničených požárem. A to proto, aby mohla vedle historicky si už nepodobné a znehodnocené památky (bez charakteristických věží) vyniknout příšerná budova Centre Georges Pompidou, na jejíž realizaci se m. j. také podílela skupina architektů z Londýna, včetně Kaplického.

A podobně se můžeme u nás potkávat se snahami, aby Kaplického produkt „of Future Systems London“, který by měl být jako naše národní knihovna pobočkou francouského Centre Georges Popmidou – stavba ve tvaru obřího lidského lejna na Letné – měla stát novou dominantou Prahy, viditelnou téměř ze všech jejích částí a trumfnout tak symbolické a historické panorama Hradčan.

A pokud byla zmíněna pobočka Centre Georges Pompidou ve francouzských Métách, jejímž autorem jsou stejní architekti, tak podoba s navrženým „obřím lejnem“ na Letné, na kterou upozorňuje autorka článku, je zřejmá.

askvil

V Mimoni 26. 7. 2019, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473