STAROSTA JE LHÁŘ A POKRYTEC

Vyjádření ke článku „Krátká reakce na článek pana Starého“ v Mimoňském Zpravodaji, červenec – srpen 2019.

Na sprosté lži a urážky jsem původně nechtěl v minulém čísle Zpravodaje (červen 2019) vůbec reagovat. Pan Král by pak neměl důvod navázat další sérií lží. Byl jsem ale k reakci tak trochu vyzván, resp. někteří známí mi naznačili, že se moje reakce rozhodně očekává.

Na reakce, případně vyvracení nepravostí v tomto mimoňském tisku jsem rezignoval před lety. Dostal jsem se do sporu s redakcí ve věci novinářské etiky. Jde o to, že byly a jsou otiskovány reakce na některé články ve stejném čísle. Správně je to tak, že každý čtenář má možnost si přečíst článek a teprve potom na něj reagovat v dalším čísle. Tak by to mělo být v duchu vzájemné občanské rovnosti u každého. Ale někteří „vyvolení“, kteří do redakční práce vstupují, nebo je někdo snaživě informuje, mohou znectít autora ještě ve stejném čísle, aniž by se autor mohl bránit. Obvykle o tom ani v tu chvíli neví. Redakce by neměla připustit, aby někdo z pozice funkce a nadřazenosti do její práce zasahoval. Je to prostě novinářsky neetické. Tehdy jsem se s redakcí neshodl a z redakční rady Zpravodaje jsem odešel. Podotýkám, že jsem přes 20 let členem jedné ze dvou profesních novinářských organizací na území ČR, které vznikly po rozpadu Československého svazu novinářů. To uvádím zejména pro veřejnost. Vykládat současnému starostovi, co je etické nebo slušnost, je evidentně ztráta času.

Tuto reakci nepředávám Mimoňskému Zpravodaji, protože nehodlám dávat další možnost a prostor starostovi Královi, aby mohl dále špinit mne a další slušné lidi. Nehodlám si vyřizovat své a jiných poškození přes tisk. Jsem názoru, že obsah Zpravodaje červenec – srpen a nános konfliktních článků, ve kterých se řadový čtenář nemůže, a podle sebe soudím, že nemá ani chuť se orientovat, jeho čtivost nezvyšuje. Kromě toho každého dopisovatele by měla odradit v tiráži listu uvedená věta: „Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit“. Redakce může jistě zaslaný příspěvek neotisknout a vhodit do koše. Ale krácený nebo upravený může publikovat jen se souhlasem autora a rozhodně si nemůže toto právo vyhradit. To je konfliktní i s tiskovým zákonem. To snad každý normální člověk pochopí.

Protože se ani já ani někteří další nehodláme nechat veřejně urážet a poškozovat své dobré jméno, budeme muset volit jiný způsob nápravy místo neúčinné diskuze v tisku, ať už jakémkoli. Protože se nedá předpokládat, že by se starosta Král za svá lživá vyjádření veřejně omluvil, bez trestního oznámení se to určitě neobejde. Neřeším teď, jestli je pomluva trestný čin nebo jen přečin. Pro trestuhodnou činnost starosty Krále se jistě vhodná trestně právní kvalifikace najde.

A teď ke Králově „krátké reakci“ (citace tučně kurzívou):

„1. Bývalý ředitel Mimoňské komunální a. s. nebral základní plat 36 tis. Kč, ale vyšší o pár tisíc – to ale pan Starý dobře ví, protože byl jedním z těch, kdo mu plat schvalovali.“

Na této lži je zajímavé, že starosta, kromě toho, že lže, se snaží ještě udělat lháře ze mne. Kde je pravda? Při hlasování o založení MK a. s. – tehdy pod názvem „kapitalizace majetku města“ jsem byl jedním z mála a možná dokonce jediným, kdo hlasoval proti. V době, kdy se schvaloval plat panu řediteli, jsem nebyl v představenstvu a nemohl o tom tedy ani hlasovat. V následujících obdobích se nikdy plat ředitele neprojednával. Co se neprojednávalo, pro to jsem nemohl hlasovat. Mohu doplnit, že jsem si vzal k ruce ze zápisů, které mám uloženy, poslední složku od ledna 2011 do listopadu 2018. Prošel jsem všech devadesát zápisů z jednání představenstva, ve kterých jsem našel celou řadu rozhodování o výběrových řízeních, o kterých starosta Král tvrdí, že se nekonala. Pokud se týká platu ředitele, není tam jediný návrh na změnu (pokud mě paměť neklame, v té době byly úředníkům státní správy valorizovány mzdy několikrát) našel jsem pouze pravidelné stanovení prémiových ukazatelů řediteli a vyhodnocení jejich plnění. Nic víc.

„2. Odměny, jak o nich píše, byly dle mě mimořádné, protože většinou mu je schvalovalo představenstvo v listopadu a v prosinci, ale po listopadových volbách se schvalovaly již v říjnu.“

Starosta Král by se měl naučit číst a měl by si i přečíst po sobě, co napíše. Možná pak by vytvořil o nějaký nesmysl méně. O žádných odměnách jsem nepsal, naopak jsem výslovně uvedl, že nešlo o odměny. To, že „listopadové volby“ se konaly 5. a 6. října 2018, nechávám bez komentáře.

Představenstvo posuzovalo plnění prémiových ukazatelů 30. 10. 2018, tedy do listopadu, kterého se Král dovolává, chyběl 1 den. Mohli bychom maximálně přijmout fakt, že ukazatele byly vyhodnoceny o několik dnů dříve, než obvykle. Roli hraje to, zda plnění ukazatelů bylo ve stavu, kdy je bylo možno už vyhodnotit. A to bylo. Roli sehrál také fakt, že členové představenstva věděli, že budou odvoláni, a proto se snažili se vyrovnat se svými povinnostmi, mezi které patřilo i vyhodnocení plnění prémiových ukazatelů. Také přijetí žádosti ředitele o ukončení pracovního poměru dohodou. Mohl bych ještě doplnit, že také odměny členům představenstva za 11 měsíců roku 2018 byly vyplaceny už v prosinci 2018 a ne tak, jak bylo obvyklé – po schválení výroční zprávy, tedy někdy v červnu 2019.

„3. To, co jsem v prvé řadě kritizoval, bylo „schválení odstupného“ představenstvem. Nové představenstvo se rozhodlo bývalému řediteli odstupné nevyplatit, protože k tomu není zákonný důvod.“ (Zbytek bodu 3. vypouštím, protože rozebírat neznalost zákoníku práce a pracovního práva starosty by zabralo příliš mnoho místa.)

Tím zákonným důvodem, který starosta Král postrádá, je rozhodnutí představenstva. Protože nebylo splněno, nezbývá zřejmě bývalému řediteli, než se obrátit na soud. Podotýkám jen, že soudní orgány se vesměs nezabývají přezkoumáváním rozhodnutí vnitřních orgánů obchodních společností. Zbývá tedy jen splnit povinnost MK a. s. jako zaměstnavatele a řádně přiznané a zdůvodněné odstupné vyplatit. Rozhodnutí soudu nehodlám předjímat. Morální rozsudek nad starostou Králem může vynést každý sám. Tady bych si dovolil předjímat, že ubohé počínání starosty bude jako takové posuzováno.

„4. Ano, nájem jsem chtěl mírně navýšit, ale předně – jen na částku, která je nyní, a to pan Starý také ví, protože u jednání o nájemném byl. Především jsem však toho názoru, že tak minimální navýšení nájmu pro nájemníky problémem není. To, co je opravdu trápí je, jak je s vybranými prostředky „nakládáno“. Jsem přesvědčen, že po sloučení správy bytů MK a. s. s přímou správou městem to konkrétně pocítí především nájemníci bytů dosavadní MK a.s.“

Další lež. Tentokrát nejen pan Starý, ale i další lidé, kteří u toho byli, vědí a mohou dosvědčit, že právě Král prosazoval a navrhoval vyšší částky, než je současných 39,80 Kč/m2. Členové představenstva, kteří věděli, že potřeba zvyšovat nájemné v podstatě není, byli těmi, kteří tlačili, aby dohodnutá cena byla co nejnižší.

Jaké vyšší částky navrhoval tehdy Král? Těch návrhů bylo více od něj i jiných. Možná 50,-; 45,-; nebo 46,- Kč /m2. Rozhodně jeho návrhy byly podstatně výše, než výsledek jednání – 39,80 Kč. Opět lže.

Jaký je rozdíl mezi kvalitou bydlení v bytech MK a.s. a bytech spravovaných přímo městem (to je asi 1/3 bytového fondu v Mimoni), mohli občané vidět i nyní. Že bychom tu měli jednu třetinu bytů s kvalitnějším bydlením, bych opravdu netvrdil. Finančně vyjádřeno je to tak. U bytů MK a.s. se po odečtení režie vracely všechny peníze do bytového fondu. Porovnáme-li to s byty spravovanými městem, vrací se u bytů spravovaných městem zpět do bytového fondu pouhá třetina i méně, než u bytů spravovaných MK a. s.

Co pocítí nájemníci města? To uvidíme. Finanční důvody k optimismu tu jednoznačně chybí.

5. (Opakované bláboly, kde chybí jen, že MK a. s. přidělovala zakázky z „křišťálové koule“. Byla vyhlašována a probíhala standardní výběrová řízení, zcela v souladu se zákonem.)

6. (V bodě starosta Král sděluje snížení trestní závažnosti pomluvy, kterých se prý nedopouští na přečin: „… především bych musel šířit údaje nepravdivé a to já nedělám.“

Na první pohled to vypadá jako pokus o vtip, ale poněkud ubohý a velmi trapný, protože nepravdivých údajů, jejichž autorem je starosta Král, jsem už v několika písemných vyjádřeních přinesl slušnou hromádku. Rozdíl může být možná v tom, že nepravdivým informacím já říkám lži.

Takže sečteno a podtrženo: Starosta Král je lhář a pokrytec!

V Mimoni 7. 7. 2019, Miroslav Starý

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473