KOMUNÁLNÍ SCHIZOFRENIE

23. 5. 2019 se mi nijak zvlášť nechtělo navštívit plánované jednání zastupitelstva u nás v Mimoni. Návrh programu byl krátký a nic zajímavého nenabízel. O čem pak informovat? Obvykle se ale něco i z fádního programu „vylíhne“. Tentokrát mohu vděčit „vladaři“ – Já královi Mimoni I. za námět.

Z téměř posledního bodu – Zpráva o činnosti kontrolního výboru – která se jen bere na vědomí, jsme se dozvěděli, že kontrolní výbor sice nic neřešil, ale od „Mimoně I.“ dostane úkol. Pokud jsem to dobře pochopil, tak částka, kterou odsouhlasilo představenstvo MK a. s. pro odcházejícího ředitele Ing. Zahrádku mu nebyla vyplacena. Kontrolní výbor dostal za úkol prověřit, zda představenstvo nepřekročilo své pravomoci, když takovou odměnu schválilo. „Vladař“ se dokonce v případě potřeby chce i soudit a v případě prohraného sporu bude hledat ještě jiné cesty.

Poněkud zvláštní je, že se z řešení ztratila Dozorčí rada MK a. s., která jako kontrolní a dohlížecí orgán by měla jako první věc posuzovat. Ale v království třeba Obchodní zákoník neplatí.

„Mimoň I.“ tu obrazně mával škodou – újmou MK a. s. ve výši přes půl milionu. To proto, aby to vypadalo hrozivěji. Takže nemluvil o představenstvem, schválené odměně, ale o částce navýšené o odvody. Odměna schválená panu řediteli představenstvem byla ve výši 360 tisíc Kč. Jakkoli lze v některém případě usilovnost o dosažení nějakého cíle – v tomto případě zašlapání do země společnosti, jejíž činnost mělo za modelový příklad úspěšného a levného hospodaření s městským bytovým fondem dokonce i občanské sdružení SON ČR (Sdružení na ochranu nájemníků s celorepublikovou působností), jehož jsem byl dlouho členem – můžeme obdivovat, v tomto případě se obávám, že jednání „panovníka“ nese znaky schizofrenie. To je duševní porucha, při které postižený vidí věci, které nejsou nebo vidí věci, které jsou, ale jinak, než ve skutečnosti jsou. Lze to hodnotit i jako nedůvodnou posedlost vycházející z neexistujících a neprokázaných věcí.

Vystupovat k tomu na jednání, postrádá smysl, jak jsem se sám přesvědčil. Je také těžké se ubránit nepřiměřeným emocím, když slyšíte vyslovené nesmysly a „mimo soutěž“ ještě další nesmysly třeba od pana Plívy, který za „pět minut“ činnosti v představenstvu toho ví mnohem víc, než já za 20 let činnosti v představenstvu MK a. s. a dalších dvacet let činnosti v řídících hospodářských funkcích.

Proto podávám toto vyjádření a byl bych rád, kdyby se našel někdo a aspoň tuto níže uvedenou konkrétní část předal Kontrolnímu výboru zastupitelstva města Mimoně a ušetřil mu zbytečnou práci:

Jako člen představenstva jsem se po 20 let účastnil téměř všech jednání. Kromě toho jsme všichni dostávali zápisy z jednání a mám je uložené. Ředitel MK a. s. Ing. Jaroslav Zahrádka nastoupil do funkce ředitele v době založení MK a. s., v době starostování paní Folprechtové. Byl mu stanoven základní plat ve výši 36000,- Kč měsíčně. Funkci vykonával 24 let a za tu dobu mu nebyl jeho plat nikdy zvýšen – valorizován. Jako člen představenstva na základě vlastního poznání i příslušných zápisů vím a mohu potvrdit, že o zvýšení platu ředitele se nikdy nejednalo a ředitel o to nikdy nežádal. Pokud si lidé, kteří znají základní početní úkony, jako sčítání, násobení a dělení vezmou kalkulačku, dopracují se k tomu, že představenstvem schválená odměna – 360000,- Kč odpovídá průměrnému ročnímu navýšení 3,47 % ze mzdy ředitele vyplacené za 24 let činnosti, tedy nepokrývá ani úředně stanovené roční procento inflace, které dle údajů ČSÚ činí v průměru 3,80 % ročně (za celé období 1995 – 2018, tj. za 24 let celkem 91,2 %).

Jsem si jist, že představenstvem MK a. s. schválená odměna v souvislosti se schválenou dohodou o ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2018 by měla být co nejdříve s omluvou Ing. Zahrádkovi vyplacena a pokud dojde k dalším jednáním a zbytečným soudním nákladům, měly by být posuzovány jako škoda a pan Král by je měl zaplatit z vlastní kapsy. Při příjmech, které téměř dvakrát převyšují plat odešlého ředitele, to jistě zvládne.

Zajímavá byla ještě některá vyjádření kolem (ne)chystaného velkého obchvatu města Mimoně. Nechci to rozebírat. Jen myslím, že by měl někdo poučit „vladaře“ (i když je to obtížné), o způsobech jednání s vyšší instancí (i když je král). „Mailovat“ si mohu s kamarády, kteří to akceptují. Jednání s představitelem vyšší moci se dle mého názoru vedou úplně jinak.

Ještě bych mohl doplnit, že jsme s hlasovacími lístky pro volby do EP obdrželi formulář „Dotazníkové šetření pro tvorbu programu rozvoje města Mimoň“. Formulář jsem odložil do tříděného odpadu.

Není to tak dlouho, co jsme podobný formulář vyplňovali. Ty papíry by se na úřadě jistě našly včetně vyhodnocení. Zdá se poněkud podivné, že „vladař“, který všechno zná a všechno ví nejlépe, který svou komunální volební kampaň založil na nepodložených drbech a pomluvách, se náhle zajímá o názory občanů. Je otázkou, zda to myslí vážně nebo chce mezi nepovedené činy a pochybné záměry, počínaje ohrožováním vybudování obchvatu města, zařadit něco aspoň na pohled pozitivního.

Faktem je, že předvolební pomluvy a drby dosud kolují mezi lidem obecným jako nákaza postihující i lidi, které jsem donedávna považoval za inteligentní a schopné vlastního úsudku. Velmi smutné!

V Mimoni dne 24. 5. 2019, Miroslav Starý, kandidát ANS - č. 29 pro volbu do EP

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473