KDO ZNIČIL LEVICI V ČR?

Minulý čas je správně, protože v ČR levice viditelně neexistuje. Asi by se našla nějaká strana nebo sdružení, které by bylo možno dle minulých zvyklostí označit za levicové, ale v tuto dobu zatím bez politického vlivu a síly. Pokud by jich bylo několik, bylo by určitě třeba někoho, kdo by je orientoval směrem k hlavním společným cílům. K tomu by byla vhodná nějaká současná parlamentní strana. Taková ovšem u nás není. „Papaláši“ všech parlamentních stran (a tím i tyto strany) oddaně slouží kapitalismu. Přece neohrozí své značné příjmy!

Proto už nějaký čas neužívám pojmenování „levice“ a „pravice“, protože se staly v této zemi matoucími a zavádějícími. Je snad ČSSD, jejíž ministr podporuje ukrajinský fašismus, zasedající ve vládě chystající protilidová opatření, nějakou levicí? Je snad KSČM fungující už nějaký čas jako „béčko“ ČSSD nějakou levicí? Je snad SPD exhibicionisty Okamury, neznajícího slovo spolupráce, nějakou levicí? O ANO 2011 škoda mluvit. Jde např. o naprosto debilní heslo – stát řídit jako firmu. Co to je? Co nejvíce si, jako vlastník, nahrabat a k občanům se chovat stejně bezohledně jako k zaměstnancům, kterým lze omezovat příjmy, stejně jako škrtat sociální práva a zajištění.

Máme před volbami do Evropského Parlamentu. Přijal jsem také kandidaturu za Alianci Národních Sil (ANS). Mezi 28 lidmi na kandidátní listině je kromě několika kandidátů bez politické příslušnosti také jeden člen jiné politické strany s delším názvem a také dva členové KSČM, kteří přijali nabídku ANS ke kandidatuře. To uvádím hlavně proto, že oba se stali předmětem nátlaku ze strany „papalášů“ z KSČM. Prý musí odejít z kandidátky ANS nebo vystoupit z KSČM. Zvláštní přístup. To, že na kandidátce KSČM je 5 členů dvou jiných politických stran než KSČM, je v pořádku. To tamním „papalášům“ nevadí. Dva členové KSČM na kandidátce jiného hnutí vadí. Proč?

Ano, jistě bychom to chápali, kdyby se objevili na kandidátce TOP 09, KDU-ČSL, nebo ODS. Ale oni jsou na kandidátce aktivního vlasteneckého a za národní zájmy se bijícího hnutí ANS! Hnutí, které často předkládá jasnější a radikálnější stanoviska, než KSČM, která si to nemůže dovolit, aby nepopudila příliš chlebodárce svých „papalášů“. To je zcela zřejmá a objektivní skutečnost. Na tom nemůže nic změnit to, že při vyslovení názvu subjektu „Aliance národních sil – ANS“ paní Konečná předvede hysterický záchvat, či podobné reakce jiných signalizující duševní postižení nebo finanční zaprodanost. K doplnění „obrazu“ bych ještě uvedl, že oba zmínění členové KSČM jsou členy – jeden z nich místopředsedou - Národní rady Klubu českého pohraničí, tedy vlasteneckého spolku, se kterým ANS spolupracuje. Myslím, že členové KSČM by měli být hrdí na to, že mají ve svých řadách takové členy, kteří jsou významnými a uznávanými osobnostmi nejen v KSČM, ale i v dalších pokrokových uskupeních, kde je volí do předních funkcí nebo jim nabídnou kandidaturu do voleb.

Bývaly doby, kdy tomu tak bylo. Každý člen KSČM v jiném subjektu byl malým spojovacím článkem. Snad každému by mělo být jasné: jestliže chceme uhájit národní samostatnost a suverenitu, musíme k tomu spojit všechny, kteří chtějí totéž. Jen společně můžeme ubránit, naši zem a zachránit národ.

Bohužel „papalášům“ v KSČM, kteří si chtějí pro sebe zachovat co nejdéle snadný přísun peněz bez ohledu na cokoli ostatní, jako jsou pan Filip, paní Konečná, pan Luzar, pravicový komunista (jak sám sebe označil v přímém přenosu – pozn. RSP) Dolejš, pan Kováčik a někteří další jejich placení poskokové, to tak nevnímají a asi to nevědí.

A tak, vrátíme-li se k otázce v titulku: Kdo zničil levici v ČR? Odpověď zní: „papaláši“ v dříve tzv. levicových stranách, kteří prodali ideály a stali se přičinlivými lokaji kapitalismu. Pokud jde o ty z KSČM, o tři řádky výše jsem z nich několik vyjmenoval. Myslím, že hravě doplníte další z dávnější i novodobé historie.

V Mimoni 23. 4. 2019, Miroslav Starý, kandidát ANS pro volby do EP

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473