SMĚRY, TRENDY A BLBOST LIDSKÁ

CO S NÁMI „MÁVÁ“ A „NEMÁVÁ“

Žijeme zahrnováni množstvím informací, pokud se jimi necháme zahrnovat. A to i my, obyvatelé města Mimoně s nějakými šest a půl tisíci obyvatel.

Vzhledem k tomu, že v tom obrovském množství je velká část informací nepravdivých, cíleně zavádějících, deformujících vědomí, nemohu říct, že považuji tento stav za prospěšný. Je škodlivý, nebezpečný a zavánějící zneužíváním nevědomých.

Jen poměrně malá část lidí se dokáže v tomto náročném prostředí orientovat a vybrat informace co nejblíže pravdě, pochopit je a logicky zdůvodnit. Naprostá většina je obětí nekvalitního informačního šuntu. To jsou téměř všechny reklamy na jakési možné zázračné prostředky, bulvární pomluvy a další. V komerčním světě, když někdo s něčím přijde, začne to vyrábět, investuje, také potřebuje vydělat, a proto to musí vychvalovat, byť by na chvále nebyl ani zrnko pravdy. A vydělávat musí co nejrychleji, než se změní móda - trend nebo než lidé přijdou na to, že opět naletěli.

Abychom to trochu zkonkrétnili. U nás do zblbnutí omílaná otázka zateplování. Svého času velký hit, na kterém zbohatla řada firem. Praxe však ukázala, že hlásané parametry a předváděné výpočty se plní jen z malé části, nehledě na to, že zateplování přineslo další problémy (zvýšený výskyt plísní, aj.), Výsledkem je, že se od zateplování ustupuje, a to zejména ve vyspělých zemích, které jsou před ČR technologicky v předstihu. Pravděpodobně to tak bude už i v ČR, jelikož se v televizi objevila a často opakuje reklama propagující zateplování. Na čem se vydělává a vydělalo, s tím se nechce jen tak přestat a je třeba honem zblbnout co nejvíc lidí, aby se ještě vydělalo.

Některé pomalu chápající nebo takové, kteří se nechtějí vzdát nesmyslné iluze, nepřesvědčilo ani vyjádření energetika a mimoňského radního Ráčka, který uvedl, že zateplení, které provedlo jejich družstvo vlastníků, bylo jejich nejhorší investicí. Z čísel, která uvedl, vyplynulo, že návratnost této investice se rovná délce průměrného produktivního lidského života a je tedy více než špatná.

Trendy a směry, různé zvraty a „novinky“ se šíří a rozrůstají většinou tak, že zasáhnou nejdříve Prahu, potom větší města. Než se dostanou k nám do „Balíkova“, obvykle to nějaký čas trvá. To nemusí být vždy na závadu, naopak to může prospět. V našem případě to byla např. vlna dosti zběsilého a neuváženého prodeje obecního bytového fondu soukromým vlastníkům. Naštěstí, než tato stupidita dorazila k nám, byly už známy také první problémy, které obcím a městům z prodeje bytových domů a tím i ztráty vlivu na jejich budoucnost, vznikly a v Mimoni už tato hloupost neuspěla.

Dosud jsme žili v Mimoni takovým způsobem: Možná trochu víc opatrně, než bylo nutné. Řekneme-li ale, že opatrnost je matkou moudrosti, u nás to asi platilo, i když moudrost možná trochu leccos zpomalila nebo se dostavovala se zpožděním, ale stále ještě moudře.

Bohužel se u nás staly změny, které bych třeba já nečekal ani v děsivějších představách. Nástup nového vedení města mi připomíná poněkud převrat v listopadu 1989 a události následující. Do čela státu se dostali podivně propojené osoby. Jejich cesta vedla v duchu: Co bylo, bylo všechno špatně. Co uděláme my, bude to správné a nejlepší. Troufám si říci, že většina lidí tento způsob, kterým bylo často ničení dobrého a prosazování špatného, odsoudila a trpí nyní jeho důsledky. Proto je naprosto nečekaný přístup nového vedení města. I když starosta ve svých prvních slovech poděkoval minulému vedení, snaží se všechno dělat jinak, bez ohledu na to, jestli je to lepší nebo horší. Nebo to tak není? Já to tak slýchám od občanů našeho města, sousedů, známých.

Zastupitelstvo, které se snad snažilo pracovat kolektivně, se změnilo dnes už docela v diktaturu a jeho zasedání - jednání v trapnou „ONE MAN SHOW“. Tak to nazývají občané převážně mladšího věku, zasažení módním trendem prznění češtiny angličtinou, připadajíc si světově. Pro nás Čechy „Představení pro jednoho muže“. Ještě jste to neslyšeli. Já už vícekrát. Také třeba to, že nové představenstvo Mimoňské komunální a. s. je spíše skupinou škůdců, kteří místo toho, aby tvořili a prospěšně modifikovali vedení a. s., nepodloženými výpady stresují a urážejí všechny, kdo pro správu bytového fondu po léta odváděli kvalifikovanou a poctivou práci.

Zakončil bych citátem amerického básníka a spisovatele Charlese Henryho Bukowskiho, který se mi stále víc líbí, protože je výstižný, i když mě to vůbec netěší:

„Problém tohoto světa je, že inteligentní lidé jsou plní pochybností a blbci plní sebevědomí.“

CIM DAL BLBEJSI

Ve Vráži, 29. 3. 2019, Miroslav Starý, SČN

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473