CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ NEZNÁ POKÁNÍ A POLEPŠENÍ

Vatikán přikázal povodně migrantů a islamizaci Evropy: papež František a jeho 21- bodový plán

Autor Daniel Prinz / host Autor 4. prosince 2018 Aktualizováno: 30. ledna 2019

Dne 14. ledna 2018 se papež obrátil: slušně, věcně, ale cílevědomě a rozhodně s celou řadou očekávání

pro „politického společenství“ a „občanské společnosti“, aby měly připraveny své příspěvky k provádění nezbytných opatření „potřebné“. Daniel Prinz, bestsellerový autor, s analýzou.

Zatímco všichni hledají odpovědnost za obě globální migrace paktu OSN a uprchlíků pakt OSN s Organizací spojených národů a nyní nedávno vyšlo najevo, že Německo bylo instrumentální jako iniciátor při přípravě paktu migrace, vzlétla v celém tomto příběhu jedné z nejmocnějších institucí na zemi tendence být pod radarem. Řeč je zde o Vatikánu a jeho vůdci, jezuitském papeži Francisi. 

Za prvé, s ostatními zázemí obou OSN.

U příležitosti "104. Světový den migrantů a uprchlíků 2018 „publikoval František dne 14. ledna 2018 veřejný dopis, nejen pro víru, ale do celého světového společenství. Tento dopis je nazvaný "Přijímání, ochrana, podpora a integrace migrantů a uprchlíků", což opravdu má Papež zdobené biblickými verši, Ježíš Kristus jako příklad a apelovat na náš lidský soucit, otočil - slušně, věcně, ale cílevědomě a rozhodně s celou řadu očekávání pro „politické společenství“ a „civilní komunitu“.

Požadavky při provádění požadovaných opatření shrnul jako 21 opatření z papežského dokumentu atakto (zdůraznil):

1. Poskytnout příležitosti pro bezpečný a legální vstup do cílových zemí, hlavně těch, které poskytují humanitární Visa ‚vytvářet, rozšířené a zjednodušené Módi‘ a podporu sloučení rodiny.

Vytváření více "humanitárních koridorů pro nejzranitelnější uprchlíky", aby nemuseli hledat nezákonné cesty.

2. Vytvoření systému "zvláštních dočasných víz" pro ty, kteří uprchli z konfliktů v sousedních zemích.

Ne, kolektivní a svévolná deportace, zejména ne na země, které nemohou zaručit respekt k důstojnosti a základním právům. "

3. Vždy upřednostňuji osobní bezpečnost národní bezpečnosti, přiměřené vzdělávání příslušníků pohraniční stráže, aby první příjezd uprchlíků, přiměřené a vhodně proběhl.

4. Najděte alternativy k trestu odnětí svobody pro ty, kteří nelegálně vstoupili.

5. V zemi původu najít řešení, která umožňují legální emigraci, a tak jednat proti remorkérům.

6. V cílové zemi, migrantům poskytnout ‚konzulární pomoc, respektovat právo uprchlíků zacházet se svými papíry s sebou, vytvářet přístup ke spravedlnosti, udělit povolení k otevření bankovních účtů a zaručit‘ živobytí.

7. V zemi příjezdu zajistit svobodu pohybu a přístup k pracovním a telekomunikačním zařízením.

8. Pro ty, kteří se chtějí vrátit do své země, vytvořit "programy profesionální a sociální reintegrace".

9. Ochrana nezletilých, "vyhýbání se jakékoli formě uvěznění", zajištění přístupu k vzdělání.

10. Udělit občanství každému narozenému dítěti.

11. Boj proti "bezdomovectví" migrantů a uprchlíků vytvořením "občanského práva".

12. Neomezený přístup přistěhovalců a uprchlíků k vnitrostátním zdravotním a důchodovým systémům a "převod jejich příspěvků v případě repatriace".

13. Záruka svobody povolání a náboženské praxe pro všechny cizince přítomné v oblasti.

Podpora sociální a profesní integrace migrantů a uprchlíků včetně žadatelů o azyl - zajištění příležitosti k práci, jazykové školení a aktivní občanství.

Zabránit zneužívání drobných uprchlíků.

14. Podpora sjednocení rodiny - včetně prarodičů, sourozenců a vnoučat - bez ohledu na jejich hospodářské kapacity "

15. Větší pozornost a podpora migrantů, uprchlíků, osob se zdravotním postižením.

16. Pomáhat rozvojovým zemím více přijímat uprchlíky.

17. Přijímat integraci migrantů jejich kulturní identitu je vytvořit řadu aktivních místních aktivit zkoumat ‘ekonomické poznatky o jazykových dovednostech, a uprchlíků, kteří žijí déle v zemi nabídnout legalizaci jejich vztahů."

18. Co tedy můžeme odvodit zcela jasné, tady, je neo-marxistický manifest pro neomezené záplavy a zničení v Evropě s migranty v jednotlivých národních zdravotních a důchodových systémů podobně mohou migrovat od počátku „neomezené“ (to měla Zelená politička Katrin Göring-Eckard doslovně říci).

Více než facka pro všechny místní obyvatele v Evropě, která byla po desetiletí placených do pokladen a zcela vyždímanou se daní, cel a oficiální obtěžování získat na konci důchodu, který nemůže žít a umírat - v případě, že důchodový stále zkušenosti.

Jak "nezávazný" je vatikánský diktát zamaskovaný jako návrhy, čteme na konci papežského dokumentu, který uvádí:

„Během summitu Organizace spojených národů, která se konala v New Yorku dne 19. září 2016, vůdcové světa jasně vyjádřil svou touhu vyjádřit, aby se zapojily ve prospěch migrantů a uprchlíků, aby zachránil jejich životy a jejich práva chránit tuto odpovědnost v celosvětovém měřítku. Za tímto účelem se státy zavázaly předložit dva Globální Compacty do konce roku 2018 a schválit, kdo je vyhrazen pro uprchlíky a další migranty. "

Původní dokument lze nalézt na webových stránkách Vatikánu v německém jazyce.

Ty země, které nebudou akceptovat pakt migrace, bude až do Spojených států jako výjimku, ale alespoň akceptují pakt OSN uprchlíka a implementují (tedy především Německo) rozpoutá další velkou vlnu uprchlíků Gen Europe na jeho vlastní. Spolu s Migračním paktem OSN zažijeme hromadnou migraci biblických proporcí v příštích měsících a letech!

Pokud se tento vývoj okamžitě nezastaví a naopak, Německo už nebude jednou za dvě desetiletí německé, nýbrž islámské. Evropa by se stala "Eurábií".

"Bezbožná" aliance: Vatikán a jezuitský řád - a proč volby nepřinášejí nic

Ve svém bezprecedentním výkonu moci "bílý papež" papež Francis není v žádném případě sám. Proč to víme? Protože kromě "bílého papeže" existuje také "černý papež", generál a tedy vedoucí vojenského jezuitského řádu. Ten je stále v hierarchii moci nad bílým papežem a řídí se v pozadí jako součást "iluminátů". Řád jezuitů byl opět iniciován italskou černou jehlou.

Pokud jde o plánování a provádění politických a sociálních plánů globálním dosahem, jezuité a Vatikán jsou jen špičkové výkonné orgány zde na Zemi, které také chrání podporu poskytovanou z jiných řádů, jako je maltský nebo Opus Dei a A další zvláště silná kabalistická skupina podřízená jezuitům.

(Objasnění: Samozřejmě, všechny církevní nebo členové Řádu nejsou zlí z doby před dispozicí, přišel teprve od svých řad insiderů, kteří rozbalili Ne každý z nich je zasvěcen do „vyšších“ záměrů - plánuje zde proto nemohou být všichni házeni do jednoho pytle).

Nyní volby stran proto nikdy přinesly nic a stále nic nedělají a nemohou přinést, protože tyto jsou světla nejnižší úroveň mapování elektrického pyramidy, přímo k lidem (předchozí větě, pokud je to nutné přečíst dvakrát internalizaci). Dokonce i monarchie nemají moc, protože nad nimi a stranickým systémem je v silové pyramidě 10-20 úrovní, které mají pravé slovo a ovládají nižší úrovně! Dobré grafy najdete zde a zde.

Řešení: Místo toho, abychom neustále předávali naši odpovědnost vůči třetím stranám, musíme brát věci vzít do vlastních rukou - nebo i nadále žít v příštích 100 let v otroctví, a to už bychom si nemohli stěžovat! Zní to těžko, ale musíme to říct, abychom viděli tuto hru.

Ve své knize „ Když vím, Němci ... “ Ukázal jsem, jak Vatikán, který zotročil nejbohatší vlastníky pozemků a nemovitostí na planetě, lidstvo byl od rodného listu a související vytvoření právního právní subjektivity doslova od narození až do smrti. Každý, kdo si přečte podrobnosti, pak pochopí i pontifikální požadavek papeže a úřadů, že musí poskytnout všem migrantům platné identifikační dokumenty. Za celým souborem existuje více než pouhá prevence podvodu v oblasti identity. V " Kdyby to znal lidstvo ...„ ukazují, jak jezuitský řád a“ Unholy Chair „způsobil dvě světové války a projekt NWO“ vytvořený Třetí říši „jako pokračování Římské říše. Kromě jiného kniha vysvětluje, jak a pro to, co Vatikán vytvořil islám před ...

Názor našich hostujících autorů nemusí nutně odrážet názor redaktorů EPOCH TIMES nebo některého z jejich dalších autorů. Slouží k rozmanitosti názorů na názor.

Tento článek je výhradně názorem autora, který nutně neodráží perspektivu Epoch Times v Německu.

Poznámka RSP: Tak se nám to jeví, že církev římskokatolická proslulá největším množstvím odporných zločinů si tuto svou historickou zátěž vůbec neuvědomuje a nehledá cesty k pokání a polepšení, ale neopak pokračuje ve svých zločinech, vynalézajíce stále příšernější způsoby jejich provádění. M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473