SAMOSPRÁVNÁ MIMOŇSKÁ BÍDA

Z veličenstva je „maličenstvo“.

Králům se říkávalo veličenstvo, protože byli nejvyššími představiteli monarchie, ale také se tomu odpovídajícím způsobem chovali a učili se to.

Mimoňský král svým chováním a „pavlačovým“ vyjadřováním rozhodně nereprezentuje výši či důležitost svého majestátu. Stává se tak stále nižším a nižším, proto je „maličenstvem“ a pokud se neprobere, zmenší se do ztracena.

Musím říci, že jsem velmi rád, že se nemohu účastnit příštího zastupitelstva (jsem v lázních), protože množství nesmyslů a urážek na takovém jednání je zdraví ohrožující. Už před samotným jednáním 21. 2. 2019 jsem při náhledu do materiálů dospěl k názoru, že u některých by mělo být uvedeno varování „Číst jen na vlastní nebezpečí!“. Měl jsem možnost podělit se s další veřejností o stejný názor, včetně toho, že něco nelze ani bez vyvolání nevolnosti přečíst celé najednou. Ani já to najednou nezvládl. A to mi šlo v podstatě o dva body, na které jsem byl zvědav - č. 6 a 14.

Plánu na dva roky, když už část jednoho je za námi nelze asi říkat strategický. Takový plán by měl mít tři části. Zhodnocení současného stavu, plánované postupy a nakonec cíle, kterých chceme dosáhnout. To první - současnost, což můžeme posoudit - neodpovídá skutečnosti, proto už výchozí základna je špatně. Ale budiž. Jestliže, jak nám bylo vysvětleno, nějaký plán být musí, aby se mohlo škemrat o dotace. Na pohled to vypadá inteligentně a hezky. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Že je to daleko od reality? Když je to jen, aby bylo a na kouknutí, tak to snad nikomu nevadí? Kromě toho se s věcmi utrženými od života potkáváme denně. Možná by stačilo upozornění „je to jen na oko“.

Horší to je s bodem 14 – záměrem na zrušení MK a. s. Pomíjím, že v důvodové zprávě jsou věci, které už více než 20 let neplatí. Záměr odůvodněný informacemi na úrovni nepodložených drbů, jejichž hlásnou troubou byl zejména předsedající, byla silná káva. Vzpomněl jsem si, jak se nedávno policista Král divil, že jsem v tisku kladně zhodnotil práci policie a také jeho práci. Když někdo odvede dobrou práci, jako se stalo, tak proč mu za ni nepoděkovat? Škoda, že už ten člověk zapomněl na policejní práci, která se (aspoň si to myslím) provádí na základě jasných a doložených důkazů. Mezi ně pavlačové drby rozhodně nepatří. Kdyby se měl pan Král chovat jako policista, musel by po pomluvách, které vypustil ze svých nevymáchaných úst 21. 2., sám sobě nasadit pouta a zatknout se.

Takto je už celkem zřejmé, kdo poškozuje pověst a dobrou práci v hospodaření s byty, kterou MK a. s. a její pracovníci po léta odvádějí. Je to třeba jistá paní, která si své osobní mindráky a nedobré vztahy s někým z firmy C-Bau chtěla řešit s pomocí MK a. s. a jí podobní lidé šířící pomluvy a lži. 21. 2. 2019 tvrdila ta paní třeba, že ředitel MK a. s. měl větší plat než starosta, když skutečný měsíční plat ředitele byl aktuálně o 24 tisíc nižší, než starosty. Lidé mohou naplácat spoustu nesmyslů. Když se ale tyto lži záměrně šíří, jejich šíření podporují i představitelé města starostou počínaje, není to náhodou trestné?

Jen si vzpomeňte na vyjadřování „vladaře“. „Jestli se tam (v MK a. s.) děly čachry – machry, jestli se tam (v MK a. s.) někdo obohatil nebo neobohatil, atd., atd.“ Taková slova vyřčená nebo spíš jen tak plácnutá bez důkazů představitelem města musí vzbuzovat logicky v občanech podezření. A pokud starostova inteligence nedosahuje té výše, aby si to uvědomil, tak je mi to velmi líto, ale takový člověk nemá v čele zastupitelstva města co pohledávat. Pomluvami bez důkazů sprostě urazil všechny členy představenstva, kteří poctivě pracovali v představenstvech, dozorčích radách i MK a. s. Samozřejmě tím urazil i mě osobně. Byl jsem členem představenstva s roční přestávkou téměř 20 let. Poznal jsem tu dobré lidi, a spolupráce s nimi byla vzájemně prospěšná a obohacující. Vše, co jsem dělal, bylo s dobrými úmysly a ve prospěch nájemníků městských bytů. Jsem přesvědčen, že jsme odváděli dobrou práci v nelehkých podmínkách stále se měnících předpisů a zákonů. Mohu se podepsat pod slova, která řekl pan Zubko: „V MK a. s. se neděly žádné čachry – machry a nikdo se tam neobohatil!“ Tvrdit opak nebo vyslovovat pochybnosti bez jediného důkazu může jen neurvalý sprosťák a hulvát, pravděpodobně i kandidát na zločince, což by mohl policista Král snad vědět. Uráží tím spoustu slušných lidí a současně se tím sám z těch slušných vyřazuje.

Za celou dobu, pokud se na mě jako člena představenstva někdo obrátil, jsem se snažil poradit, vysvětlit nebo pomoci. Proč se lidé obracejí třeba na paní Krousovou, která je k tomu nezpůsobilá, netuším. Vůbec jsem nepochopil její hysterický záchvat ohledně provedených oprav fasád, kde prý lidem naskakovaly plísně. Trochu smutné je, že se na její dotaz, kdo ze zastupitelů je nájemníkem MK a. s. nikdo nepřihlásil. Rozhodovat o něčem, co se mě přímo netýká je lehké, ale může být také lehce špatné. Lži kolem opravy fasád kdosi rozšiřoval, aby rozeštval lidi a poštval občany proti MK a. s. před volbami. Už jsem vysvětloval, jak to bylo doopravdy. Mohu jen přidat, že jsem objevil i předběžný dokument o nutnosti oprav, kde u některých domů (také u našeho č. 206 – 207) byl uveden havarijní stav fasády. Nevím, proč paní Krousová v těchto lžích ještě pokračuje. Mě to netíží. Když se někdo chce chovat jako hlupák, je to jeho problém. Pokud někdo nemá jasno v plánované opravě fasád pěti domů na Letné – zateplení se dělat nemělo – a je stejně pobloudilý, nebo možná méně chápavý, jako se jeví zastupitelka Krousová, a trápí ho tento nesmysl, není problém to znovu vysvětlit. Rozhodovat o něčem, co se mě přímo netýká je lehké, ale může být také lehce špatné.

Já jsem, paní Krousová, nájemníkem MK a. s. Na Letné bydlíme od listopadu 1992. Náš byt je v přízemí a v té nejnevhodnější konstelaci – severní části domu. I v našem bytu jsme, paní Krousová a ostatní, řešili plíseň. Bylo to po provedeném zateplení severní boční stěny našeho domu, která je vnější stěnou dvou pokojů našeho bytu. Plíseň jsme odstranili. Od té doby máme nová okna, užíváme byt jak se užívat má a už nikdy jsme plíseň neměli. Také máme (a nejen my) už několik let novou střechu. To říkám, aby si pan Král příště odpustil lži o tom, že MK a. s. neopravuje střechy a do domů teče. Problém byl v posledním roce s plánovanými opravami rovných střech. Firmy se přes opakované výběrové řízení vůbec nehrnuly. Ale s tím si nové představenstvo jistě hravě poradí.

Myslím, že zastupitelé by neměli přijímat jako informace nekonkrétní hysterické pokřiky. Měli by chtít vědět, komu naskakují ty puchýře, komu teče do baráku a MK a. s. na to kašle, který pracovník – pracovnice jednal – jednala neuctivě s majitelkou puchýřů. Vyvstává i otázka, zda by lidé, kteří mají v bytech plíseň, neměli být po poučení trestáni za špatné užívání a způsobení škody v bytu, který mají v nájmu a mají ho dle nájemní smlouvy řádně užívat.

Už jsem to psal, ale opakování je matkou moudrosti, i když stále vzácněji. Podle našeho „maličenstva“ je problém také, že MK a. s. nechce zisk a město chce. Město ho už má, protože když se podíváte do rozpočtu, zjistíte, že z peněz vybraných od nájemníků města se zpět do bytového fondu vrací s bídou třetina. Jinými slovy to můžeme také říci tak, že když město bude chtít vydělávat na bytovém fondu a mít zisk, zvýší nájemné. To jsme my nechtěli. V systému MK a. s. byla právě jistá záruka, že se nájemné zvyšovat nebude, což u města není. Proč? Pan Král má pravdu v tom, že MK a. s. by ze zisku odváděla daň. Proto se nájemné drží na takové výši, aby bylo dostatek peněz na plánované rekonstrukce, opravy, údržbu, odstraňování poruch. Příjmy od nájemníků jdou zpět do bytového fondu, protože hospodaření s byty je jediným oborem činnosti této společnosti. Máme nové střechy, nová okna, domovní dveře, zádveří, v řadě domů také výtahy, úroveň a náklady na bydlení nám lidé odjinud závidějí. A řekněme si rovnou: Jestli je bydlení – a slušné bydlení – základní životní potřebou, měl by na něm někdo vydělávat? Myslím, že je to trochu podobné, jako když chce třeba někdo vydělávat na potřebě zdraví a na zdravotnictví. Nemyslíte?

Já myslím, že pan Král by se měl za své neopodstatněné urážky omluvit všem, kterých se velmi sprostě dotkl. Aby nemusel obcházet nebo obesílat mnoho lidí, mohl by veřejně v první jarní den!

To je totiž další zastupitelstvo.

V Mimoni, dne 23. 2. 2019

Miroslav Starý

PS Po obdržení prvého ohlasu na tento článek bych ho ještě doplnil o citát z pera amerického spisovatele a básníka Henryho Charlese Bukowskiho:

"Problém tohoto světa je, že inteligentní lidé jsou plní ochybností a blbci plní sebevědomí."

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473