JAK SI "STOJÍ" NA KONCI ROKU 2018?

I když průzkumy preferenci bereme s rezervou a vlastními silami a odhady se trefujeme do volebních výsledků téměř vždy s větší přesností, uvádíme publikované preference ke konci roku 2018:

hlasy 12 2018

Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo 17.105 dotázaných. Reprezentativní vzorek (asi 1800 respondentů) byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Je to jen pro zajímavost. Dle našeho náhledu to odpovídá to přibližně pohybu sympatií veřejnosti. Kdo chce věřit, ať věří, kdo ne, nemusí.

Ještě si dovolím malou poznámku: 19. 12. 2018 jsem se účastnil jistého shromáždění, kde byla podstatná část členů KSČM. Ve volné diskusi přišla krátce i řeč na volby do Evropského Parlamentu v roce 2019. Několik členů KSČM se hlasitě vyjádřilo, že po seznámení se s kandidátkou KSČM (schválenou posledním jednáním ÚV KSČM) do EP k těmto volbám nepůjdou. Nedivím se jim.

V Mimoni 30. 12. 2018 M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473