OPĚT VE ZNAMENÍ AROGANCE

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ V MIMONI

aneb hulvátství a arogance na pokračování.

Jestliže jsem čekal, že po vítězných volbách byť díky diskutabilní urážlivé a pomlouvající volební kampani bych aspoň trochu doufal, že pan Král své arogantní vystupování aspoň trochu upraví. Bohužel jsem zklamán.

Začátek slibný. Nově zvolený (11 hlasy) starosta Petr Král poděkoval dosavadnímu vedení města, za práci posledních let, protože ji dělali dobře. Poté proběhly volby ignorující výsledky voleb v historii města Mimoně nebývalým způsobem dle hesla „vítěz bere vše“ a ještě možná „kdo nejde s námi, jde proti nám“.

V minulém zastupitelstvu třeba ANO se dvěma zastupiteli mělo předsedkyni kontrolního výboru a ČSSD se dvěma zastupiteli předsedu finančního výboru. Nyní ani náhodou. A tak jediný zastupitel za ČSSD je v radě, jediná zastupitelka za TOP 09 je v radě, jediný zastupitel za hasiče je v radě. K tomu starosta a místostarostka za ANO. Dva zastupitelé za SOS dříve spolupracující s Obrodou, jak se jeví (a „naozaj to tak vyzerá“), byli „koupeni“ za předsedování ve finančním a kontrolním výboru. Obroda se šesti zastupiteli ani „ťuk“. Upřímně řečeno, pokud bude tento arogantní přehlíživý přístup pokračovat, nedivil bych se, kdyby 6 zastupitelů Obrody ze zastupitelstva odešli a vyvolali tak mimořádné volby.

Zlatým hřebem programu bylo obsazování výborů, když bylo rozhodnuto, že oba hlavní (finanční a kontrolní) výbory budou mít po pěti členech. Hlasování proběhlo poněkud nepochopitelným a hloupým způsobem, ale hlavně se pan starosta choval jako, že je rovnější, než ostatní zastupitelé. Ti se totiž se svými návrhy hlásili do diskuze. Pan starosta se s návrhem hlásit nemusel, protože když mluvím já, tak rovnou navrhuji, co bych se hlásil, že?. To musí jen ti ostatní, já ne. A tak pan Kaiser, který několikrát navrhoval do výboru pana Jirutku a byl na obrazovce zobrazen jako první návrh, ve skutečnosti prvním nebyl, protože pan starosta měl přednost a nejdřív se muselo hlasovat o jeho návrhu a až potom o podaném prvním návrhu. Způsob volby členů výborů byl hloupý, ale možná byl tak hloupý volební řád pro tuto volbu, který neznám. Normální člověk by čekal, když se volí k předsedovi čtyři členové výboru a po prvním návrhu padne druhý, potom třetí, čtvrtý třeba i pátý či šestý, a potom se bude o jednotlivých návrzích hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy, dokud nebudou zvoleni 4 členové výboru a když projdou třeba jen 3, bude se volit čtvrtý na příštím jednání.

Pozitivem jednání bylo snad pouze, že to utrpení netrvalo tak dlouho. Celkem by mě zajímalo, čemu někteří z nepříliš početné veřejnosti tleskali, protože na tomto jednání opravdu nebylo čemu.

Z Mimoně 1. 11. 2018, Miroslav Starý, SČN.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473