MÁME KOHO VOLIT?

„Šmarjájózef, koho mám volit?“

To, nebo něco podobného vylétlo z úst mé ženy, když prohlédla 7 kandidátek a dva volební programy (ČSSD a Hasiči Mimoň), které k nám v minulých dnech dorazily. Docela jsem se lekl. Komunální volby mám raději než jiné, protože si mohu vybrat lidi z našeho města, které znám a za koho kandidují, není tak důležité. Pokud je ovšem z čeho vybírat. Se ženou se o politice nebavíme a neovlivňujeme se. Máme mnoho příjemnějších způsobů zábavy. To je patrné třeba i z toho, že ona je členkou politické strany (KSČM) a já jsem krátce členem úplně jiného začínajícího politického hnutí.

Spontánní projev manželky mě přiměl, abych rovněž shlédl příslušné listiny. Aniž bych to nějak komentoval, zjistil jsem, že zděšení mé ženy bylo zcela oprávněné a pochopitelné. Přidělování hlasů kandidátům do zastupitelstva u nás v Mimoni bude ještě těžší než kdykoliv dříve.

Špatná, ba stále horší situace v naší zemi, se odráží už i do nejnižších zastupitelských orgánů, když by si mnozí mohli myslet, že tady o nic moc nejde. A tak v 17 obcích ČR volby vůbec nebudou, protože nesehnali několik potřebných kandidátů. Dá se čekat, že největší a o něco větší počet zastupitelů než minule získají nezávislí a nezávislá sdružení typu „za obec krásnější“ a pod podobnými názvy na úkor parlamentních stran. Bude to asi tím, že všechny strany, které trvale zahřívají parlamentní sesle, se už dokonale zprofanovaly a nemají důvěru. Vytvořily M. Kollerem výstižně pojmenovanou kategorii SDK - „Strany držitelů koryt“. Máme-li věřit odhadům, nejlépe by na tom měli být při sestavováni kandidátek lidovci. Většinou v oblastech s větším výskytem věřících. Je to zvláštní. Možná Bůh – škodolibec - oslabuje smysly svých „oveček“. A ty potom volí předáky, kteří nectí (možná ani neznají) „desatero“, paktují se s nepřáteli českého národa (viz výlety pana Hermana, pana Bělobrádka a dalších na „sudetoněmecké srazy“), atd. Naštěstí to v našem kraji „bezbožných“ moc nehrozí. Ale abychom se nerozplizli do širokého ztracena, podívejme se na věc na příkladu našeho města s cca 6400 obyvateli, kde nějakých 37 let žijeme.

Máme v rukou hlasovací lístky se sedmi kandidátkami a dva „volební programy“ – ČSSD a Hasiči Mimoň. Ze sedmi kandidátek jsou 4 za parlamentní volební strany a 3 jiné. Rozumím tomu, že jednodušší je kandidovat za registrovanou stranu, než shánět podpisy. Na druhou stranu lze těžko pochopit, že někteří lidé za některé strany mohou kandidovat. Já jsem byl v zastupitelstvu 4 volební období od roku 1994 do roku 2010. Dále jsem nekandidoval, protože jsem zjistil, že stranu, které jsem byl členem, vedou stejní lumpové a vyžírkové, jako jiné strany a kromě toho na místní kandidátce byli lidé, se kterými bych na kandidátku nešel. Divím se některým, že mohou kandidovat za některou ze stran. Představte si, že by zde byli třeba ČSNZ (Česká strana národní zrady) nebo ČSZ (Česká strana zlodějů), ČSPP (Česká strana politických prostitutů), SZČČM (Strana zneužívání členů Čech a Moravy), ČSOO (Česká strana oblbování občanů) a podobné. Zdalipak by někdo za ně kandidoval? Řeknete jistě, že ne. A vidíte, přece tu takové strany máme, jen se jmenují jinak: ANO 2011. ČSSD, KSČM a TOP 09.

Jak může třeba někdo kandidovat za TOP 09 s M. Kalouskem, který má dle mého názoru na svědomí tolik škod v naší zemi, že měl být už dávno odsouzen k doživotním veřejně prospěšným pracím a ztrátě majetku.

ČSSD, politická prostitutka, která jde s každým od samého počátku po převratu, našla nejdříve náhradnici a dnes už i kolegyni v KSČM. No a ANO 2011? Strana, která mimo občasné populistické výkřiky k oblbování lidí nemá žádný program, s výjimkou bezvýhradného souhlasu s Babišem, ale udělá, co jí Brusel řekne, klidně podepíše Marrakéškou deklaraci a jiné národně likvidační dokumenty. Nemá ani osobnosti. Viz pražská primátorka nebo brněnský kamarád sudetoněmeckého landsmanšaftu – nositel německého vyznamenání. ANO dosud mělo v Mimoni dva zastupitele. Jeden už kandiduje jinde (a nedivím se) a druhou je paní Rašková, jejímž výrokům je pro mě obtížné rozumět. Na posledním jednání se přihlásila a řekla, že pan Král není členem ANO, ale je lídrem kandidátky ANO pro tyto volby bez politické příslušnosti. Proč to vůbec řekla? Nikdo se na to neptal a ani vzdáleně se to netýkalo žádného z bodů programu. Příkladů by bylo víc.

Potom tu máme 3 kandidátky, které charakterem odpovídají místním a v podstatě nezávislým seskupením. OHMO – Občanské hnutí Mimoňská obroda je registrovaným hnutím, ale s působností pouze v Mimoni, tedy jen „Mimoňáci“. SOS – Strana pro otevřenou společnost. V době vzniku a krátce potom jsme ji brali jako stranu se zastoupením třeba v krajském zastupitelstvu. Dnes je to strana, která je v registru stran a hnutí, tedy existuje, hodnocená je jako „neutrální - nezávislá“ (ani levo ani pravo) ale tady u nás o ní nic nevíme. Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti, takže v podstatě nezávislá kandidátka pod celkem sympatickým názvem. Posledními jsou Hasiči Mimoň.

Po zkušenostech a se získanými znalostmi nemohu volit ani náhodou žádnou ze čtyř parlamentních stran – ANO 2011, ČSSD, KSČM a TOP 09. Zdánlivě zbývají tři kandidátky, ale….

Musím zmínit ještě úlohu – vliv volebních programů. Myslím, že v komunálních volbách by mělo jít hlavně o schopné a slušné lidi. Politická příslušnost nebo příslušnost k nějaké kandidátce může měnit náhled na kandidáta, t. j. poškodit ho spíš než vylepšit. V řadě případů je to škoda.

Dělat místní volební program? Řada bodů by byla asi společných ve všech. Máme mnoho stejných přání. Jejich uskutečnění ovšem závisí především na množství financí, které bude obec mít k použití, případně na možnostech a výhodnosti úvěru. Myslím, že je především třeba, aby zastupitelstvo bylo týmem, kde se komunikuje, jde hledat nejlepší řešení a jejich priority a společně postavit program – výhled na další 4 roky nebo i delší. Možná je štěstím, že jsme dostali a viděli jen dva volební programy.

Zase bych mohl ocitovat jen reakce mé manželky nad oběma programy – „…co to je za blbost? Takový nesmysl! Vždyť to ani nejde!“ A měla pravdu. Oba volební programy zkazily, co ještě zkazit mohly. U ČSSD asi nic zkazit nešlo, ale Hasiči? Jsou to jistě výjimečně veřejně prospěšní lidé. To snad víme. Kdyby uvedli jen své HASIČSKÉ MOTTO. Proč ale museli zkazit své dobré výchozí pozice opravdu špatným „volebním programem“? Inu stalo se a v naší rodině přišli zcela jistě o 34 hlasů.

Mně osobně, a zdá se, že i mé manželce zbyly k volbě jen dvě kandidátky. Proti minulým volbám, ve kterých jsem dával hlasy lidem na všech kandidátkách kromě jedné (KSČM) opravdu bída!

Inu: Nepotěšili jste mě někteří – mnozí, ale ani já vás nemohu potěšit.

V Mimoni 2. 10. 2018, M. Starý

PS: Za minulým obdobím a přínosem jednotlivých zastupitelů se ohlédneme asi zítra.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473