POSLEDNÍ ZASTUPITELSKÁ OSTUDA? (2)

(Pokračování.)

Na posledním jednání zastupitelstva se mě dva občané z přítomné veřejnosti dotazovali na výběrové řízení v MK a. s. a naznačovali možnost zvýhodňování některé firmy nebo firem. Z těch dotazů čišela jakási nedůvěra. Ta mohla vzniknout z některých hloupých a lživých vyjádření, možná zastupitele, nebo pavlačové drbny, pavlačového drbana, možná i z prapodivné „reklamace“ paní Tvrdé nebo jinak.

Tak jako tak by si měl každý, kdo něco podobného vysloví, uvědomit, že vyslovená pochybnost postavená na lži nebo špatné informaci uráží každého, koho se týká. Ale neposlal jsem urážejícího tazatele „někam“, ale snažil jsem se vysvětlit, že nedůvěra není na místě a zkusím to i pro vás:

Jsem pár let členem představenstva a účastnil jsem se všech výběrových řízení, která v té době proběhla. Víte, jak výběrové řízení v MK a. s. probíhá?

Vychází se z plánu na několik nejbližších let. Vezme se akce, která je v plánu např. na příští rok. Nejdříve rozhodne o základním provedení. Třeba u oken – zda plastová nebo dřevěná, kde plastová, kde dřevěná, u jiných zakázek podobně. Třeba u oprav rovných střech, jestli oprava nebo nahradit mírně sedlovým provedením střechy, atd. V předstihu se na akci vyhlásí výběrové řízení. Vyhlášením, které obsahuje základní požadavky, se osloví firmy a zveřejní se na internetových stránkách s termínem, do kterého se přijímají přihlášky firem. Nabídky firem jsou předány nebo zaslány v zapečetěných obálkách. Až na jednání představenstva se obálky otevřou. Nabídek je třeba pět nebo osm. Pokud se stane, že přijde jedna nabídka, jako se nedávno stalo pro opravu rovných střech několika domů, řekneme si proč a kde je asi chyba (krátká doba pro přihlášku – každá firma plánuje své práce v delším předstihu). Výběrové řízení se zruší a vyhlásí se nové (s delší přihlašovací dobou). Každý člen představenstva má před sebou pomocnou tabulku, která obsahuje všechny požadavky. Materiály firem se nejdříve zkontrolují, zda obsahují všechno, co bylo požadováno. Když něco z požadovaných informací u některé firmy chybí, firma se vyřadí a dále se neposuzuje.

Každá firma musí prokázat, že je oprávněná provádět požadované práce. Musí uvést položkový rozpočet, celkovou cenu zakázky, dobu zahájení prácí a dobu jejich trvání – termín předání. Délku záruční doby po převzetí práce a také výčet zakázek obdobného rozsahu, které firma už prováděla a kde (místo, případně pro kterou firmu) a další údaje. Některé firmy uvádějí výčet a rozsah jimi provedených prací, některé přidají i fotografie. Když si všichni členové představenstva vyplní údaje do tabulky, kterou má každý z nich, provádí se výběr. Není to jen o ceně. Stává se, že u seriózních nabídek se ceny nemusí moc lišit. Stane se, že přijde nabídka s evidentně přehnanou cenou. Také, že přijde nabídka s překvapivě nízkou cenou. To se potom zkoumá, kde je chyba. Obvykle v tom, že firma nezahrnula do ceny některé související práce, které ale musí provést. Třeba odvoz a likvidace odpadů, atd. Nepamatuji se, že by někdo z představenstva měl nějakého známého nebo prosazoval nějakou firmu. Svou roli může sehrát, když je firma místní a také se přihlíží, jestliže je mezi přihlášenými firma, která už nějakou práci pro MK a. s. prováděla a jsou s ní dobré nebo jiné zkušenosti. Vybírání není jednoduché. Pokud se objeví nějaká nejasnost, může se rozhodnutí odložit a požádat firmu nebo firmy o doplnění vyjasňujících údajů. Představenstvo nakonec vybere firmu, případně ještě další jako druhou v pořadí, pro případ zádrhele s vybranou firmou.

Děláme to s nejlepším vědomím a svědomím. Pokud někdo vysloví neodůvodněné pochybnosti, uráží tím minimálně 5 lidí představenstva a další lidi.

Přídavek: 21. 9. 2018 nás (mne s manželkou) navštívila paní Koppová s dcerou. Tito lidé bydleli od roku 1982 nedaleko nás na sídlišti Zahradní v dřevotřískovém domku ve vlastnictví OPMP Mimoň, jako my. Pan Kopp byl vedoucím papírny OPMP v Zákupech, paní ředitelkou mateřské školy. Odstěhovali se v roce 1987. Pan Kopp nastupoval do vedoucí funkce v Krkonošských papírnách v Hostinném. Vztah k Mimoni, přátelům a známým po celá léta nepřerušili. Občas Mimoň navštěvují, zejména dcera, která provádí kosmetické služby a má zde svoji klientelu. Rodina bydlí ve Svobodě nad Úpou v domě, který je družstvem vlastníků. Paní Koppová byla 9 let jednatelkou družstva a dělala to bez odměny. Poté, protože to nikdo nechtěl dělat (to je velmi častý problém) to zadali nějaké firmě, která spravovala dům za poplatky, které odpovídaly průměrným nákladům na správu bytu jiným subjektem, např. bytovým družstvem. Nyní uvažují o změně. Měli by na to člověka, který to ovšem zadarmo dělat nebude a výše požadované odměny se jim zdá vysoká. Dcera – kosmetička u nás nebyla poprvé, její maminka, u nás doma, ano.

Vyjadřovala se velmi pochvalně o tom, jaký krásný a účelně zařízený byt obýváme. Když jsme jí řekli, že jsme v nájmu, zajímala se samozřejmě, jaké celkové náklady na bydlení máme. To jsme jí řekli, včetně nákladů na vytápění, elektřinu a vodu. Byla velmi překvapena nízkou úrovní těchto nákladů. Řekla, že nám naše bydlení upřímně závidí, a že kdyby věděla, že by mohla dostat v Mimoni takový nájemní byt s takovými náklady, okamžitě by se do Mimoně vrátili.

Takový pohled slušného nezaujatého člověka odjinud. Snad abychom si uměli víc vážit toho, co máme. To je velký lidský problém, dnes našimi dětmi a vnoučaty počínaje.

V Mimoni dne 24. 9. 2018, Miroslav Starý  

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473