POSLEDNÍ ZASTUPITELSKÁ OSTUDA?

Poslední zastupitelstvo – lži a pomluvy. (1)

Říkávalo se: „Konec dobrý – všechno dobré!“ Jenže když to 4 roky dobré není? Ano, řeč je o zastupitelstvu v Mimoni. Když po 4 roky místo hledání shody ke společné spolupráci a řešením létají vzduchem osobní invektivy, napadání, urážky, sotva může být konec dobrý.

Poslední zastupitelstvo 13. 9. 2018 svou ubohostí předčilo i očekávanou mizérii. Tak se nelze divit, že jednání zastupitelstva už od nějaké doby se konalo jen jednou za 2 měsíce, protože i tak toho bylo „dost“. Možná by se pro příští období mohlo ustoupit i od videozáznamů. Nejde o potlačování informací, ale o to, že veřejná produkce hlouposti některých zastupitelů, poškozuje je samotné, a tudíž není v jejich zájmu. Myslím, že by se tím i snížilo i neodůvodněné a hloupé zasévání nedůvěry k některým zastupitelům a představitelům města, protože návštěvy jednání veřejností jsou velmi skromné. Některým příjemcům nesmyslů zde vyslovených ale nedochází, že jejich dalším šířením poškozují a urážejí všechny, kterých se to týká. Hloupé a nedůvodné urážky se týkaly i mě. Ale postupně, hezky jedno po druhém.

Někteří jedinci se snažili oslnit před volbami do kamery svými výjimečnými schopnostmi. To se někdy nepovedlo. Souhlasil bych s panem Ráčkem, když se mu nezdálo češtinářsky kostrbaté usnesení. Ovšem jím navržené opravné znění bylo také češtinářsky nesprávné. Protože něčeho „platnost za podmínek uvedené“ je špatně. Správně je „platnost za podmínek uvedených“. Je možno poukazovat na chyby a požadovat srozumitelnost schvalovaného usnesení. Ale ne nahrazovat špatnou formulaci jinou špatnou formulací, či na základě svých, někdy sporných znalostí rozšiřovat kritiku na všechno.

Dle očekávání a jak bylo oznámeno, konal se soustředěný útok na spravování větší části bytového fondu města prostřednictvím Mimoňské komunální a. s. Nejsem rozhodně odpůrcem kritiky čehokoli, když se jedná o kritiku oprávněnou a podloženou fakty. Sám jsem byl vždy a snad v obecném zájmu velmi kritický. To, co se ovšem odehrávalo na jednání zastupitelstva 13. 9. 2018, nebyla oprávněná kritika, ale napadání pomluvami a lhaním.

Abychom si rozuměli: lež je vyslovení něčeho, co není pravda; pomluva je veřejně šířená lež, která může předmět pomluvy poškodit. Podotýkám, že se jedná o trestný čin. To zdůrazňuji, protože jedním ze zastupitelů překračujících tímto způsobem meze zákona byl příslušník policie. Předmětem útoku se stala hlavně oprava fasády pěti domů na sídlišti Letná. Prý bylo zahájeno zateplování příslušných pěti domů (mezi nimiž jako poslední je i náš). To bylo kýmsi neznámým zastaveno a přešlo se k pouhému natírání fasády domů.

Nevím, kde pan Král, který všechno zná a všechno ví ze všech nejlépe a další k této báchorce přišli. Je to naprostá lež. Žádné zateplování se nezačalo ani začít nemělo. Byla naplánovaná oprava fasád. Sám jsem před časem inicioval opravu fasád, protože na některých domech fasáda odpadávala, byla poškozena a někde došlo k poškození po výměně oken kolem nich a parapetů. A tak byla řádně naplánována oprava fasád a parapetů. Ta byla rozšířena o opravy malých balkonů na těchto domech.

Pokud se týká zateplování, dospěli jsme po rozborech a diskuzích včetně porovnání měrných spotřeb tepla v jednotlivých domech, že by měly být zatepleny paneláky na sídlišti Pod Ralskem. U některých už je i plánovaný termín zateplení. Žádné medvědí lejno, pane Králi, ale řádné zateplení. Pokud se týká cihlových domů na sídlišti Letná, rozhodli jsme – nezateplovat. Rozdíly v tepelných charakteristikách domů ukazují, že to bylo rozhodnutí správné. Paneláky jsou na tom výrazně hůř.

Protože se snažíme vykonávat svou práci odpovědně a rozhodnutí dobře zvažovat, zaznamenali jsme, že po jistém období preferování zateplování se už od něj upouští, a to i v nejbližším zahraničí (Německo, Rakousko např.). Kromě toho sledujeme i praktické výsledky. Rentabilitu zateplování názorně vysvětlil pan Ráček. Bytové družstvo Mimóza – dům o pěti vchodech s osmdesáti byty – provedlo zateplování. Na to si vzalo úvěr 13 milionů Kč. Úspora tepla, ke které v těchto 80 bytech došlo je průměrně 300 tisíc za rok za celý dům. Při době splatnosti a úrocích úvěru je návratnost investice více než 60 let, tedy ekonomicky velmi mizerná. Posloužit bych mohl i zkušeností mého bratra, který bydlí s rodinou ve srovnatelném cihlovém domě v Litomyšli. Zateplili, vzali si úvěr, který budou splácet 20 let. Družstvo vlastníků jim zvýšilo nájem o 500,- Kč měsíčně a úspory tepla nejsou zdaleka takové, jak bylo slibováno.

Některé výlevy byly dosti křečovité a ubohé. „Pláč“ paní Krousové a její litování „chudáků“ nájemníků MK a. s., kteří v zimě mrznou, když oni v zatepleném domě nikoliv, byl takovým ubohým projevem. Nebojte, paní Krousová, nemrzneme. Máme vyměněná okna (to přineslo úsporu), novou střechu, už nebudeme mít ani poškozenou fasádu, nic nás to nestálo, stát nebude a nájem se nám nezvýší. Nemusíme se starat o pojištění domu, daň z nemovitosti, svoz odpadů a jiné náležitosti. Být nájemníkem dobrého vlastníka, za relativně nízký nájem a bez starostí, je nejlepší způsob bydlení.

Opět se dostala na přetřes „neochota“ MK a. s. k zapůjčení nebo k zaslání vnitřních účetních podkladů ve věci vymalování společných prostor (asi reklamovaném, když jistá paní nebyla schopná zdůvodnit svůj požadavek). Obhájce – pan Král – v domnění, že členové představenstva i zastupitelé jsou málo gramotní, nám rozdal jakýsi „tuctový“právní názor stažený z internetu, jakých se tam může vyskytovat více a různého druhu. Účastníkům vyvolaného sporu bylo nabídnuto, že mohou na MK a. s. do požadovaných dokladů nahlížet tak dlouho, jak je libo. Je to úplně stejná možnost, jako mají členové Dozorčí rady, která kontroluje hospodaření MK a. s.

Jak jsme se dále dozvěděli, byla ustavena (asi radou města) jistá komise, která měla stížnost na vymalování (pokud si ta paní stěžovala na malování) prověřit. Jak to vyznělo na jednání představenstva MK a. s. i zastupitelstva, komise nebyla svolána, nesešla se a iniciátor řešení „problému“ pan Král, který pokud konal, konal bez komise, na zastupitelstvu oznámil, že z komise odstupuje. Důvod je stěží pochopitelný. Komise se nesešla, tudíž nic nevykonala, k ničemu nedospěla. Ani dobrému ani špatnému.

Podle mého názoru problém uzavřel ředitel MK a. s., který seznámil přítomné s právním stanoviskem, podle kterého se povinnost poskytovat informace veřejnosti na a. s. MK nevztahuje. Z toho plyne, že i nabídka k nahlédnutí do dokladů byla nad rámec povinností a projevem dobré vůle.

Podle mého názoru by měli někteří lidé nezvládající své emoce a dopouštějící se vyjádření na hraně zákona nebo i za ní, zvážit svou schopnost vykonávat veřejnou funkci. Slova je třeba vážit, obvinění je nutno doložit. Když ne důkazy ihned, tak sdělením o podání trestního oznámení na provinilce.

Pokud paní Krousová řekne, že starosta mlží, je to obvinění ze zastírání něčeho. I to by zasloužilo vysvětlení. Ovšem pokud veřejně řekne, že starosta lže a ničím to nedoloží, dopouští se zjevně trestného činu pomluvy veřejného činitele. Možná spoléhá na to, že starosta ji nebude žalovat a to by klidně mohl. Na druhou stranu je možno podotknout, že kdyby měl starosta na každou podobnou mentální nedostatečnost reagovat žalobou, strávil by tím mnoho času, který je dobré využít k náročné práci ve prospěch města. Je ubohé a hloupé, když na to veřejní nactiutrhači spoléhají, ale v dané chvíli asi mohou.

Závěrem se vraťme ještě k stále opakovaným útokům na MK a. s. včetně návrhům na zrušení, zdůvodňovaným lžemi a pomluvami. Skutečný důvod jsem za ta léta ještě neslyšel. A pokaždé, když někdo s takovým hloupým nápadem přišel, bych se jen ptal: „Když chcete zbourat dobře fungující systém, hospodaření s byty, čím lepším ho chcete nahradit?  

16. 9. 2018, Miroslav Starý, spokojený nájemník města Mimoň prostřednictvím MK a. s.

(Článek je už dost dlouhý, ale neobsahuje všechno, co je třeba povědět, takže pokračování brzy.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473