ZASTUPITELSKÉ LOUČENÍ?

Volební období končí?

Tak se v našem městečku zítra – 13. 9. 2018 – zasednou zastupitelé v tomto volebním období asi naposled. K jejich činnosti se před volbami ještě vrátíme. Někteří kandidují opět a voliči by měli vědět, jak se projevovali, co (ne)napáchali, aby jim mohli i nadále dát či nedat svůj hlas.

Normálně by se na posledním sezení neměly asi dít nějaké zásadní závratnosti. Logicky. Další 4 roky bude o budoucnosti města rozhodovat nové zastupitelstvo a jen voliči rozhodnou do jaké míry obměněné. Tak ať si poradí s tím, co jim předchůdci zanechali, že? Nicméně se objevily i signály, že se může najít někdo nebo někteří, kteří se budou snažit využít posledního sezení před kamerou místní televize k vlastnímu zviditelnění a volební kampani k volbám 5. - 6. 10. 2018.

Ohlášeno bylo nikoli první napadení systému správy bytového fondu prostřednictvím MK a. s.

K tomu jen stručně několik poznámek:

Bytový fond lze spravovat soukromým vlastníkem, družstvem, městem, prostě různě. V Mimoni část bytového fondu spravuje město přímo a větší část prostřednictvím Mimoňské komunální a. s. Soukromé vlastnictví z pohledu zastupitelů vynechám, protože neumožňuje vývoj bytů ovlivňovat a problémů toho druhu, které obcím z toho vznikly je opravdu mnoho. Družstevní byty jsou dnes dvojí. Klasické bytové družstvo a družstvo vlastníků.

Osobně jsem přesvědčen, že čím více bytů daný subjekt obhospodařuje, tím lépe. Vezměme v úvahu teoretickou možnost, že by např. celé sídliště Letná v Mimoni bylo jedním družstvem. Čím více bytů správce spravuje, tím větší prostředky z nájmu má k dispozici. Znamená to, že se může pouštět do větších akcí, aniž by si musel brát úvěr, který hospodaření zatíží a prodraží a může se podle plánované potřeby zaměřit na akce, které je třeba uskutečnit nutně a nejdříve.

Jestliže porovnáme MK a. s. a bytové družstvo, co se dnes jeví jako lepší forma? Obojí – akciovka i družstvo řídí představenstvo. Rozdíl je ve valných hromadách. Kdyby byla Letná např. bytovým družstvem, valnou hromadou by byli všichni družstevníci, což by mohlo být odhadem kolem 350 bytů. Aby valná hromada mohla rozhodovat, musela by přijít aspoň polovina. Rozhodování si dnes, kdy se někdy nemůže domluvit několik lidí v jednom domě, úplně neumím představit.

V případě MK a. s., jejímž vlastníkem je město, tvoří valnou hromadu městská rada – nevelký orgán, jehož hlavním zájmem je město a určitě také slušný stav bytového fondu, včetně výše nájemného, která patří v našem městě k nejnižším. Takže za družstvo bych neměnil.

Jiným důvodem by mohlo být, kdyby správa bytů MK a. s. byla dražší, než např. přímá správa městem. Tak tomu ale není. Srovnání bylo provedeno a MK a. s. v přepočtu na jeden byt z toho vyšla sice o málo, ale levněji, než město.

Důvod, proč měnit, jsem při nejlepší vůli nenašel ani neslyšel. „Neslyšel“ uvádím proto, že jsem členem představenstva MK a. s. a připomínky, pokud se vyskytnou (a je jich celkem málo) tam přenáším. Pravda je, že všechny výpady proti MK a. s. neměly reálné odůvodnění a byly spíše nepodloženými emotivními výlevy podloženými argumenty druhu „jedna teta povídala“. Z vytrvalých tzv. kritiků se na mě neobrátil snad nikdo. Možná proto, že jim v poslední době ubyl jeden argument: člen představenstva MK a. s., který má za svou práci i hmotnou odpovědnost a ručí svým majetkem, pobírá dnes menší odměnu než členové zastupitelstva, z nichž (nechci nikomu sahat do svědomí), některého činnost spočívá v tom, že si jen jednou za měsíc odsedí nějaké 3 hodiny v sále KD Ralsko, když někteří si ani řádně nepřečtou projednávané materiály, jak se občas také projeví.

Ale odměna k dnes mizernému důchodu se hodí, není-li pravda? A bude se opět zvyšovat o 7 %. Není divu, že počet kandidátů do zastupitelstev – důchodců se zvyšuje. Peníze na to obce ale nedostanou. Pan Babiš k tomu řekl, že on nic – on muzikant, je v tom nevinně, protože to tak zdědili. Pěkná blbost.

A nemyslete. Odměny pro zastupitele v našem městě za rok činí dost přes 2 miliony Kč za rok. A to není pro městský rozpočet tak málo.

V Mimoni 12. 9. 2018, Miroslav Starý, Mimoň, Letná.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473