HLEDÁ DOLEJŠ, KDE SE PŘISÁT?

Jiří Dolejš se postavil na obranu neziskovek: Útočí na ně populisté

11.08.2018

Komunistický poslanec Jiří Dolejš se ve svém komentáři pro server DenikReferendum.cz vyjádřil k neziskovým organizacím. Současné tažení proti nim je podle něj projevem neúcty k dobrovolnické práci.

„O neziskovém – či občanském – sektoru se mluví často příliš lehkovážně a nekoncepčně. Ve všech vyspělých zemích je důležitou a podporovanou složkou. Přitom nejde o nijak obří částky,“ míní Dolejš s tím, že masivní seškrtání prostředků pro občanský sektor by nás civilizačně vracelo zpět. 

„Občanské organizace nefinancují jen granty a dotace, získávají peníze i z darů, něco málo i z vlastní činnosti či z členských příspěvků. Organizací daného typu je sice asi 120 tisíc, ale zaměstnávají asi jen 50 tisíc pracovníků – nejvíce je těch malých spolků, co se věnují zájmové činnosti, stojí na aktivitě dobrovolníků,“ zmínil dále Dolejš a vzpomněl i na Horskou službu, obecně prospěšné společnosti, nadace a další. 

„Útoky populistů na práci ‚neziskového sektoru‘ vypadají jako snaha nahradit je státní byrokracií či ziskovým privátem,“ dodal se slovy, že je absurdní vyrábět i účelové seznamy nežádoucích neziskovek.

„Žádné ideologické kádrování by nemělo sloužit rozhodování o financích: a je teď jedno, jestli někomu vadí Děti Země, někomu Člověk v tísni a někomu třeba Diakonie,“ dodal. 

Závěrem pak zmínil, že seškrtat peníze pro tak důležitou oblast až na polovinu může být pro celý sektor likvidační, předcházet by měl jen audit neúčelných a špatně kontrolovaných veřejných dotací. „Zpochybňováním občanské společnosti a jejím omezováním bychom se vraceli civilizačně zpátky. A to jistě nechceme,“ uzavřel.

vyspělých zemích je důležitou a podporovanou složkou. Přitom nejde o nijak obří částky.
Stát, kraje, obce a státní fondy v souhrnu poskytly spolkům a jiným občanským organizacím dotace přes 16,5 mld korun. V roce 2016 putovalo cca 85 % z celkové částky udělované státem do resortů práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy. Takže úkol není škrtat, ale nanejvýš tak lépe kontrolovat a racionalizovat.

Bohužel dosud neproběhly na toto téma mezi občanským sektorem a vládou žádné diskuze. Vláda má k podobným účelům zřízen svůj poradní orgán - Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

Zprávu o jejich financování přitom vláda stále odkládá a aktuální analýza se nedělá. Vždyť od čeho je vláda? Aby takový audit dotací připravila a předložila - to se dá snad zvládnout.
Organizace občanské společnosti se účastní otevřených grantových soutěžích bez jistoty získání prostředků. Pokud je způsob udělování grantů neefektivní, je třeba zamyslet se nad jiným způsobem financování občanské společnosti.
Komerční rozhodování o službách občanského sektoru ale účinnější nebude. Role občanské společnosti netkví také jen v poskytování neziskových služeb. Je to pestrý odraz života zdola, tuto škálu zájmů nelze reglementovat byrokraticky. Zpochybňování občanské společnosti a její omezováním bychom se vraceli civilizačně zpátky. A to jistě nechceme.

Poznámka RSP:

Kdo ví aspoň částečně, co je Dolejš zač, nemůže ho výše převzatý účelový souhrn „magorovin“ překvapit. Jsem osobně hrdý na to, že jsme společně s kolegou Ing. Václavem Svatkem o odstranění jednoho z takových vředů ve vedení KSČM usilovali a navrhovali ozdravný řez už před řádkou let. Neuspěli jsme. Čas prokázal, že Dolejš se znemožnil i v očích některých pomaleji chápajících a byl nakonec i kamarádem Filipem opuštěn. Možná si myslí, že by se mohl jako vyspělý parazit, což bude nejspíše jeho hlavní odbornost, chytnout v „Člověku v tísni“ nebo v nějaké jiné společnosti příživnických gaunerů.

I když nechovám sympatie k F. R. Čechovi, se kterým jsem se poznal na akcích SSM v 70. letech, k nejapnému Dolejšovu plácání přidám něco „málo“ k věci od tohoto podivného výstředníka:

cech f r

A tak apoň částečně splňme Františkovo přání:

fr prani

K doplnění zbývá dodat, že Člověk v tísni např. používá získané prostředky (účelově vkládané nebo od hloupých dárců) i k politické činnosti a podpoře vybraných subjektů doma i v zahraničí. Jak uvedli zástupci tohoto parazitického spolku ve zprávě o vlastní činnosti už před lety, je to asi jedna třetina z celkových prostředků. Vypadá to potom tak, že vedle politických stran, které získávají prostředky podle výsledků voleb, tu máme spolek přisátý na státní rozpočet, volby – nevolby.

V Mimoni 12. 8. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473