Výjimečný charakter amerických ozbrojených sil

Velmi málo amerických prezidentů věnovalo takovou pozornost „hrdinné“ americké armádě jako Obama a to i přesto, že média denně informují o válečných zločinech, násilí a týrání zajatců a civilistů, kterých se dopouštějí jak američtí vojáci i jejich velitelé nejen na válčištích, okupovaných teritoriích, ale i ve vlasti po návratu z válek. „Přeji vám všem dobré ráno“ zdraví prezident vesele při své návštěvě v Pentagonu 5. ledna 2012, kam přijel vrchnímu velení armády osvětlit svou poslední válečnou politiku. „USA jsou největším zastáncem svobody a demokracie, jakou svět kdy poznal. A to především proto, že jsme vybudovali nejlépe vycvičenou, nejlépe vedenou a nejlépe vyzbrojenou armádu v historii a já jako vrchní velitel její úroveň udržím i v budoucnosti.“

Uvedl. Obama byl ještě mnohem exaltovanější v hodnocení ozbrojených sil ve své „Zprávě o stavu Unie“ 25. ledna 2012, ve které zdůraznil: „Tato generace hrdinů učinila Spojené státy bezpečnějšími a respektovanějšími ve světě… Tyto výsledky svědčí o odvaze, obětavosti a týmové práci Amerických ozbrojených sil. V době, kdy nás příliš mnoho naších institucí zklamalo, ozbrojené síly překonaly naše očekávání. Nemají osobní ambice. Dokonale plní své poslání. Pracují kolektivně. Představte si, čeho bychom mohli dosáhnout, kdybychom si je brali za vzor.“ Právě tak, představte si to! Z čeho si je potřeba brát příklad jen v posledním období: - Videozáznam amerických „marines“ močících na mrtvoly zavražděných Afghánců, podezřelých ze své příslušnosti k Talibánu, donutil ministra války Panettu, aby se omluvil Afgháncům. - Pentagon ve své oficiální zprávě oznámil, že počet násilných sexuálních zločinů v ozbrojených silách se zvýšil od roku 2006 do roku 2012 o 64 %. Při tom šlo o tak vážné zločiny, jakými jsou znásilnění, sexuální útoky, donucení k sodomii a další. V roce 2011 projednávala armáda 3 191 zpráv o sexuálním násilí v ozbrojených silách, ale ministr války Panetta letos v lednu přiznal, že mnohem realističtější odhad činí až 19 000 podobných zločinů. Téměř polovina žen v aktivní službě v americké armádě se staly oběťmi těchto zločinů. Ženy tvoří pouze 14% personálu armády, ale je na nich pácháno 95 % sexuálních zločinů. - Letos v únoru se v médiích objevil snímek skupiny amerických “Marines” pózujících před vlajkou nacistických SS. Velitel americké námořní pěchoty k tomu uvedl, že ti chlapci nevěděli, o jakou vlajku jde. - 8. 2. 2012 měl referovat ve vojenské akademii West Point uvolněný bývalý velitel „Sil pro speciální operace generálporučík Wlilliam G. Boykin známý pro své tvrdé antimuslimské postoje. Jeho vystoupení se však pro hromadné protesty nekonalo. Po 11. září 2001 začal hovořit o válce s terorismem, jako o křesťanské válce se Satanem. Po svém uvolnění ze služby v armádě v roce 2007 zahájil novou kariéru jako konzervativní mluvčí křesťanů. Boykin popisuje Islám jako totalitární způsob života a proto se na něj nevztahuje listina práv americké ústavy. - 19. 11. 2005 zmasakrovalo družstvo námořní pěchoty 24 Iráčanů v iráckém městečku Haditha na severu země. Rozkaz k vraždění vydal štábní seržant Frank Wuterich, který za válečný zločin nebyl potrestán. - 26. 1. 2012 uvedly USA Today: “Ministerstvo spravedlnosti USA financuje národní vzdělávací program, aby pomohlo policii řešit rostoucí počet střetů s dokonale vycvičenými a často plně vyzbrojenými válečnými veterány. Autoři pilotního projektu, který má být letos spuštěn v 15 amerických městech tvrdí, že existuje urgentní potřeba čelit krizi, ve které jsou proti duševně nemocným veteránům, dokonale vyškoleným v moderních metodách vedení boje, v taktické nevýhodě i dobře připravené policejní týmy SWAT (boj s terorismem a organizovaným zločinem – Special Weapons And Tactics Teams).“ - Oslavovaný veterán, bývalý odstřelovač speciálních sil námořnictva SEAL – vydal v roce 2009 v Texasu knihu „Americký odstřelovač“, ve které se chvástá, že v průběhu svého nasazení v Iráku v létech 2003 až 2009 zabil 160 Iráčanů. „Počet mrtvých není pro mne důležitý, škoda, že jsem jich nezabil více. Nikoli proto, abych se mohl vychloubat, ale proto, že si myslím, že svět je lepší bez těch divochů zabíjejících Američany.“ Píše. -11. 3. 2012 ve tři ráno zavraždil štábní seržant Robert Bales, příslušník amerických pozemních sil ve vesnici u Kandaharu v jižním Afghánistánu 16 neozbrojených občanů: 9 dětí, 4 ženy a tři muže. Některá mrtvá těla polil benzinem a zapálil. Údajně byl sám, i když svědectví svědků se rozcházejí. Kdo by ale bral vážně negramotné Afghánce. Dějiny ozbrojených sil Spojených států jsou zaplněny masovými vraždami, znásilňováním a mučením. Je to americký způsob vedení války. Prezident Obama o masakru uvedl: „Zabíjení nevinných civilistů je skandální a nepřijatelné. Není naší armádě vlastní“. Opak je pravdou. Válečné zločiny a zvěrská krutost doprovázejí americké ozbrojené síly od jejich vzniku. Dopustily se genocidy původního obyvatelstva Spojených států, ve 2. světové válce vyvraždily civilní obyvatelstvo Rotterdamu, Hamburku, Drážďan, Hirošimy a Nagasaki. V Korejské válce se staly jejich obětí přes tři miliony Korejců, podobné genocidy se dopustily ve Vietnamu, Afghánistánu, Iráku a Libyi. Kandahárský válečný zločin nebyl výjimkou nebo činem šílence, jednotlivce, který jednal ve stresu. Seržantův zločin demonstruje vojenský výcvik, ve kterém jsou vojáci připravováni na to, aby se změnili v chladnokrevné vrahy ve službě amerického imperialismu v dobyvačných válkách. V této tak zvané vojenské „kultuře“ je protivník představován jako podčlověk, „rákosník“, „hlava v turbanu“ (raghead) atd., se kterým je potřeba jednat krutě. Nejen s vojákem nebo partyzánem, ale i s civilistou, ať je to žena nebo dítě. Američtí vojáci a politici označující masakr za čin vyšinutého jednotlivce tak chtějí maskovat zločiny, kterých se imperialistická armáda dopouští přes dvě stě let. Štábní seržant byl součástí více než stovky tisíc příslušníků amerických slil, které udržují krutý okupační režim v nepředstavitelně chudé zemi světa. Mají k tomu nejmodernější zbraně a bojovou techniku na světě, včetně bezpilotních letounů typu Predator. Americká armáda a její spojenci z NATO v Afghánistánu jsou přesným vyjádřením toho globalizovaného imperialismu, jehož diktaturu prosazují. Vedou válku proti zájmům afghánského lidu. Součástí takových válek je zákonitě strašná brutalita. Přestože je americká veřejnost dlouhodobě ovlivňována perfektně propracovanou a všezahrnující lží nejdříve o nebezpečí komunismu, představovaném Sovětským svazem a nyní o nezbytnosti preventivních válek k likvidaci světového terorismu, do kterého je zahrnována jakýkoliv režim, politická strana nebo hnutí prosazující společenský systém, který odmítá globalizovanou finanční diktaturu imperialismu, donucují obavy ze vzniku vlny odporu proti válečným agresím měnit způsob vedení válek. Brutální vraždění nebude provádět přímo člověk, ale dálkově řízené bezpilotní letouny (BL) – drony. Když byly před deseti lety nasazeny ve válce v Afghánistánu první dálkově řízení vrazi - BL, zůstala většina Američanů překvapena. V mnoha lidech vznikla představa, že BL pocházejí z nejdivočejší vědecko-fantastické literatury. Od té doby jsou BL korporativními médii prezentovány jako nekrásnější dárek, který Amerika mohla dostat pod svůj válečný vánoční stromeček, perfektní zbraň, která může vyřešit všechny americké problémy v novodobých imperialistických válkách. Je možné obvinit Američany pro jejich „milostný románek“ s drony? Který Američan by nebyl ohromen a příjemně překvapen technologicky nejdokonalejší zbraní, schopnou bezbolestně vyřešit vše? V podstatě jde o stejný postup, jako nahrazování dělníků moderními automatickými stroji a nyní roboty a převáděním výrobních kapacit do zemí, jejichž režimy si mohou dovolit nejlevnější pracovní sílu. Voják - zabiják již nyní nemusí vraždit přímo v napadené zemi, ale přijede do služby na vojenskou základnu blízko svého bytu (postupně snad bude moci sedět v pracovně svého domu) usedne za joystick počítače a jím prostřednictvím sítě řízených BL vraždí mnohem efektivněji a levněji, než upocený a unavený dobrovolník v Afghánistánu, Pákistánu, Iráku nebo Sýrii. Američan, který uznává především výši platu nebo mzdy, není překvapen, když se doví, že v roce 2011 americké vojenské letectvo (US Air Force) vycvičilo více pilotů – operatorů BL než skutečných pilotů amerických stíhačů a bombardérů. Téměř po čtyřiceti letech od konce vietnamské války dospěl americký imperialismus k závěru, že je zbytečné, aby se americký prezident omlouval za zvěrstva, kterých se dopouštějí jeho vojáci na válčištích nebo v okupovaných zemích a negativně ovlivňoval vědomí vlastních občanů. Nejdříve zrušil povinnou vojenskou službu a nahradil ji profesionální armádou složenou výlučně z dobrovolníků. Později začal přesunovat úkoly na soukromé bezpečnostní agentury typu Blackwater a hlavně na dlouhodobě připravované teroristické organizace jako je Al Kajdá. To bylo všechno málo. Vždy se našel žurnalista, který se nespokojil s oficiálními verzemi utajování akcí státem řízeného terorismu. Nový způsob vedení válek, přenesení hlavních úkolů na inteligentní technické prostředky a soukromé agentury umožňuje imperialismu plnit ještě další úkol: zabránit tomu, aby se ozbrojený lid v uniformách vzbouřil a postavil se proti němu. Stačí si připomenout protesty hnutí “Occupy Wall Street“, ke kterému se připojují i váleční veteráni. Je zde I další problém, co dělat po válce s veterány, mnohdy invalidy? Rovněž výsledky válek nejsou pro Spojené státy příznivé. Kromě Jižní Koreje a Německa neexistuje země, která by s úctou vzhlížela k americkým pánům. 11 let vedou válku proti jednomu z nejchudších národů na světě Afgháncům. V roce 2014 plánují odchod. Americká okupační armáda je v bědném stavu. Její vybavení potřebuje renovaci, vojáci jsou unavení. Stres, zapříčiněný opakovaným nasazováním do bojových zón, poškození mozku a další zranění způsobena výbuchy min nastražených u silnic, strach ze všudypřítomného nepřítele, vede ke stále se zvyšujícímu počtu sebevražd, rostoucímu sexuálnímu násilí, zvyšování zločinnosti v zónách okolo vojenských základen a vzniku dalších problémů, které vyvolávají permanentní války. Dálkově řízené války Technologie dálkově řízených BL byla poprvé použita ve válce proti Vietnamu v roce 1973. Nynější modely bezpilotních letounů se přeměnily v naprosto dokonalý prostředek vedení imperialistických válek. Operátor ovlivňuje jejich činnost pouze v naléhavých případech. BL je naprogramován tak, aby sám odstartoval, manévroval v letové fázi, vybral si cíl, odpálil rakety a vrátil se na základnu, aby tam automaticky přistál. Obrovský krok, od povinné základní vojenské služby, ke skutečné cizinecké legii“, která bez protestů masakruje protivníka, je trvale k dispozici pro nasazení a hlavně v přestávce mezi válkami se nenechá ovlivnit a zatáhnout do protestních akcí.

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473