Nic mimořádného

Pavel Sirůček
Média jsou zahlcována pečlivě dávkovanými i náležitě časovanými odposlechy kolibříků, mazánků, cestovatelů etc., proti kterým jsou populární fotbaloví kapříci let minulých pouhou komickou taškařicí. Pokračuje nekonečný seriál strany nového typu - VV, trefně nazvaný žumpou. Na Slovensku do politického dění mocně zasahují všelijaké gorily ... Zdaleka nejen toto vede u mnohých k představě, že se u nás děje něco nepřirozeného, mimořádného, deformovaného. Že jsme ještě nedospěli a nedosáhli úrovně Západu. Že u nás panuje ten ošklivý, nedemokratický, korupční a mafiánský kapitalismus. A „bystré“ hlavičky neopomenou dodat, že za to samozřejmě může „rudoch“. Jako ostatně úplně za všechno. Iluze o fungujícím, demokratickém, sociálně citlivém a hodném kapitalismu „pro lidi“ jsou stejně tak naivní a úsměvné jako nebezpečné. Ano, kapitalismus v jistých dobách byl též trochu „hodný“ i na nevlastníky a lidi práce. Když však zmizel protitlak socialismu již se tímto kapitál zdržovat a omezovat nikterak nemusí. Vše, co u nás probíhá, jen plně potvrzuje kořistnickou podstatu kapitalistického soukromovlastnického uspořádání, jdoucím ruku v ruce s tržním fanatismem. A dokladuje narůstající rozpory dnes již globálního kapitalismu, resp. jeho prohlubující se všeobecnou krizi. Sílící praktiky mafiánského lumpenkapitalismu dnes ohrožují celou planetu. Ovšem na zbožštěném Západě se věci typu lobbingu atd. dějí a dělají mnohem profesionálněji, ale též i v daleko větším měřítku. Připomeňme nekontrolovatelné a nikým nevolené ratingové agentury, rozhodující o osudech vlád i celých zemí. A to je pouze jedna z expozitur finančních elit fakticky ovládajících dnes stále více financializovaný svět. Neskromně dodejme, že v „malých českých“ reáliích se stalo tradicí, že všemu ještě dodáváme švejkovský rozměr a (tragi)komickou dimenzi. Což na podstatě a nebezpečnosti nic nemění. Dalším velkým mýtem je víra, že nové kapitalistické země (včetně ČR) se brzy dostanou na životní a sociální úroveň těch dříve nejbohatších zemí. Opak je pravdou. Právě v „nových“ zemích kapitál testuje, kam až může zajít. A tyto se postupně stávají standardem. Pokračuje likvidace sociálního státu a fungování státu vůbec, a to s cílem kolonizovat veřejný prostor a privatizovat služby a funkce, které stát stále ještě poskytuje. S poukazy na jeho nefunkčnost a nutnost úspor. Ani toto však není vůbec nic překvapivého. To je kapitalismus. 28. 3. 2012 (text vyjadřuje pouze osobní stanoviska autora a byl nabídnut Haló novinám)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473