MIMOŇ MÁ ROZPOČET

V situaci, kdy zastupitelstvo v Mimoni jedná jen jednou za dva měsíce a jeho zasedání 22. 2. 2018 bylo prvním v tomto roce, by možná někoho napadlo, co kdyby návrh rozpočtu neprošel? Schvaloval by se rozpočet na rok 2018 až v dubnu? Nebo by se konalo mimořádné jednání? Naštěstí se takový problém se nevyskytl. Návrh rozpočtu byl bez velkých připomínek schválen. Kromě rozpočtu na rok 2018 byl schválen i střednědobý výhled do roku 2020, což je zákonná povinnost. V podstatě jednání mělo poměrně spád bez větších zádrhelů. Nejmenovaný zastupitel to mimo jednací prostory komentoval, že důvodem byla absence (nepřítomnost) jednoho zastupitele a jedné zastupitelky a já jsem s ním souhlasil. Přesto jednání nebylo bez zajímavostí.

V bodu, kdy se projednával prodej části pozemku pod sídlištěm Letná, na kterém by měla být jedna další garáž a případně jedno další parkovací místo, mě překvapil pan starosta vyjádřením, že se tak lehce uleví auty zaplněnému sídlišti. K tomu mohu jen dodat nikoliv poprvé, že počet garáží hustotu parkujících aut neřeší. Většina zde parkujících vlastníků aut vlastní i garáž. Problém je v pohodlnosti a neochotě udělat nějakých pár kroků navíc. Týká se to i mě. V této době mám sice k dispozici výmluvu v podobě probíhající a z důvodu počasí odložené rekonstrukce a opravy této garáže, ale na podstatě problému to nic nemění.

V bodě, kdy se brala na vědomí zpráva o činnosti městské policie, která se potýká s personální nedostatečností, potěšil nás pan starosta sdělením, že v rozpočtu je počítáno s prostředky na posílení městské policie i na nové auto, které by mohlo být i příslušně technicky vybaveno. Znamená to, že je možno vypsat výběrové řízení na další dva strážníky MěPo (pan Král se přimlouval za tři).

V poslední době „zpestřují“ jednání závěrečné (dříve nudné) body, jako je např. zpráva o činnosti kontrolního výboru. Paní předsedkyně KV vytáhla na „světlo boží“ jakýsi problém videozáznamu nehody, při které zasahovali hasiči. Nastoleno bylo asi pro pochybnost, zda nedošlo k porušení zákona na ochranu osobnosti. To snad vyvrátil velitel hasičů sdělením, že měli ke zveřejnění písemný souhlas postiženého. A nastala názorová přestřelka, zda mohou hasiči videozáznam pořizovat, zveřejňovat (jako ukázku své práce, když měli od postiženého občana souhlas), do jaké míry je to morální nebo hyenismus, atd. To je obzvláště zajímavé v dnešní době, protože měřeno takovou optikou, nemohli bychom se např. vůbec dívat na zpravodajství ČT, NOVA a jiná, jejichž redaktoři vyhledávají a pasou se na postižení a neštěstí jiných. Názorové smeče padaly a byly odvraceny. Problému neznalá přítomná veřejnost, jako já třebas, na to zírala jako na ping-pong. Nejzajímavější bylo pro mě asi sdělení, že k problému proběhlo jisté jednání před dvěma dny, kde problém byl neveřejně projednán a vysvětlen za účasti zainteresovaných stran a bylo tedy naprosto zbytečné ho veřejně otevírat na zastupitelstvu. Řekl bych, že čistý gól do branky předsedkyně KV.

Mimo soutěž zazněly i dozvuky opakovaně zmiňovaného problému souvisejícího s termínem „debil“, kterého použil jistý občan ve svém názoru na skupinu voličů.

Není pravda, jak bylo jedním ze zastupitelů řečeno, že „debil nemůže volit“. Volit nemůže občan zbavený svéprávnosti. Pojem „debil“ zákony o volbách nepoužívají. Faktem zůstává, že se jedná o odborné označení člověka se sníženou mentální způsobilostí. Pravda je, že lékaři se v poslední době používání tohoto termínu vyhýbají, protože je často užíván jako nadávka. Na odborném významu toho slova to ovšem nic nemění. Skutečně zářivou tečku za bodem udělala sama paní předsedkyně KV vyjádřením, že jí „nejvíc vadí, že pravdu má pan Plíva“ a upřesnila to, že „vždycky má pravdu pan Plíva“. Bez dalšího doplnění a upřesnění, které se nekonalo, bych se mohl domnívat, že paní předsedkyně potvrdila oprávněnost vyjádření pana Plívy na adresu skupiny voličů, jestliže je její reprezentantkou v zastupitelstvu. Jako polehčující okolnost bych mohl uznat, že se paní předsedkyně KV možná vyjádřila v momentálním pominutí smyslů, když nechala cloumat prchlivost svým majestátem, protože se jí nedařilo obhájit své myšlenky. Otázkou, potom možná je, zda takoví lidé mají vykonávat veřejné funkce.

V Mimoni, 23. 2. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473