PROČ JE NIKDO NEMÁ RÁD A NECHCE SI S NIMI HRÁT?

Proč se ztrácí podpora KSČM?

Docestovala ke mně úvaha komunisty Ladislava Šafránka „Zbytečný sjezd“. Z ní a další písemnosti jsem korigoval své povědomí, že sjezd KSČM nebude v únoru, ale v dubnu. Má to jistě své opodstatnění. Vybrat ty správné delegáty, to dá práci. Pokládám onen sjezd také za zbytečný, proto se nebudu v tomto smyslu vyjadřovat dále. Ve své úvaze L. Šafránek hledá odpověď na otázku, proč KSČM trvale ztrácí podporu a voličské preference. Nabídl bych mu jednu odpověď…

Shodou náhod mi jistý „dobrodinec“ poslal zápis z jednání OV KSČ v České Lípě 2. 1. 2018. Já to vesměs nečtu. Udělal jsem jednu malou výjimku, protože tam byl bod týkající se volby prezidenta ČR zítra a pozítří.

V projednání tohoto bodu 2. 1. 2018 v České Lípě je jedna odpověď, proč se příznivci KSČM ztrácejí. Projednáno bylo níže uvedené stanovisko KSČM údajně vzešlé z jednání ÚV KSČM 16. 12. 2017:

„Stanovisko KSČM k volbě hlavy státu

Kampaň před lednovou přímou volbou prezidenta ČR potvrzuje, že půjde o zásadní měření sil. Ty politické subjekty, které v soutěži o hlavu státu neuspěly a nehodlají se smířit ani s rolí menšinové parlamentní o pozice, se ani netají, že některého ze svých kandidátů hodlají prosadit stůj co stůj.

Předejít tomu je klíčovou prioritou. KSČM je pro ni připravena vykonat maximum. Společný postup v zájmu naší země proto, jak oznámila již v září, nebude komplikovat ani vlastní kandidaturou. Všechny své členy i ostatní spoluobčany, jimž leží na srdci suverenita a prosperita republiky, vyzývá volební právo rozhodně uplatnit. Dejme svůj hlas tomu z kandidátů, který nehodlá diskriminovat žádnou z demokratických politických stran, je připraven ke vstřícným konzultacím o všech zásadních otázkách života a rozvoje země i k uzavření všech restitučních nároků v souladu s právním řádem, směrodatnými fakty a vůlí většiny veřejnosti. Podpořme toho z kandidátů, který je připraven bránit české národní zájmy, čelit pokusům o vnější vydírání (včetně „povinných migračních kvót“) a umožnit uzákonění obecného referenda i dalších forem přímé demokracie za účasti všech občanů naší země.“

Závěr k projednávanému bodu: Toto stanovisko bylo jednohlasně bez upomínek přijato.

Z mé strany bych jen dodal, že členem OV, který bez připomínek přijal takové stanovisko, bych rozhodně nemohl být a jsem velmi rád, že nejsem.

Pro srovnání uvedu, že na stránkách Severočeské pravdy už nějaký čas publikujeme postoje a stanoviska Aliance národních sil (ANS), hnutí, které je ještě ve stádiu zrodu, ale už získává své příznivce. Je to hlavně proto, že se vyjadřují stručně srozumitelně a jasně. Jasně deklarovali a deklarují už druhý měsíc podporu Miloši Zemanovi a řekli také jasně proč.

A teď se podívejte znovu na vyjádření KSČM. Co obsahuje? V podstatě nevyjadřuje vůbec nic. Obecné proklamace, jakýsi souhrn požadovaných vlastností, kterým chybí to podstatné – koho konkrétně a jmenovitě podporujeme a chceme! Souhrn zde uvedených rádoby vlastností si může přivlastnit hned několik kandidátů. Takový Topolánek zcela určitě. A když bych se podíval na jeho propagační leták, zcela jistě bych tam většinu ze stanoviska KSČM našel.  A tak bych se mohl ptát: Chce KSČM za prezidenta Topolánka? A mohl bych ke stejné otázce přiřadit i další jména.

A to je odpověď na otázku L. Šafránka: KSČM nikdo nechce, protože její vyjádření a stanoviska jsou nekonkrétní, neurčitá, nejasná, lavírující, připouštějící různý výklad a nemohou nikoho zaujmout.

Kdybych to měl nějak stručně a jasně uzavřít, řekl bych, že členové KSČM by si měli přestat říkat komunisté, protože žádnými komunisty nejsou. Jestliže přijímají taková nic neříkající opatrnická stanoviska, jsou to saláti a poserové! Ne komunisti!

V Mimoni 11. 1. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473