VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ? (5)

NA „MIMONĚ“ VÁNOCE NEPŮSOBÍ?

Poslední jednání zastupitelstva v Mimoni v roce 2017 bylo zahájeno kulturním vystoupením v provedení žáků a učitelů (včetně pana ředitele – zastupitele) ZUŠ v Mimoni. Krásné dvě koledy provedené v nastudování pro dvě zobcové flétny, klarinet, dvoje housle, kytaru a zpěv. V rohu sálu svítil vánoční stromek. Krásná vánoční pohoda a nálada se rozhostila v prostorách sálu kulturního domu Ralsko. Umělci i jejich doprovod byl milí lidé, nositelé vánoční pohody, se kterými bylo příjemné říci si pár slov (já jsem třeba ukojil svou zvědavost, zda se používá dvojí mechanika klarinetu, jako za mých mladých let). Myslím, že si všichni za vystoupení zasloužili upřímné poděkování.

mz2

Od dětských let jsem měl rád Vánoce a atmosféru, která Vánocům předcházela. Lidé se v tom období na sebe víc usmívali, byli k sobě milejší, hádky a spory se odsunuly do pozadí. Bohužel, přání pana starosty, aby se krásná vánoční atmosféra, kterou navodili mladí umělci, promítla i do jednání zastupitelstva se nesplnilo. Několika „Mimoňů“, pro které jsou asi nesnášenlivost, hádky a vzájemné napadání životní potřebou, se velebné tóny vánoční hudby vůbec nedotkly. První salvu nesnášenlivosti vypálila paní Rašková, když požadovala, aby do programu bylo zahrnuta veřejná omluva přítomného pana Plívy za to, jak se na sociálních sítích vyjádřil o voličích ANO, čímž urazil 984 občanů Mimoně, kteří ANO volili. Takto byl tou paní obviněn pan Plíva už na předcházejícím zastupitelstvu. Reagoval tak, že pojem, který použil, mohou sice vnímat někteří občané hanlivě, nicméně se jedná o termín používaný i v odborné literatuře jako pojem označující jistou úroveň mentální způsobilosti a inteligence. S tím lze jen souhlasit. Už jsem se takto jednou vyjádřil, také na sociálních sítích i v tisku, včetně toho, že úroveň předmětných voličů vidím asi stejně, jako pan Plíva.

Zastupitelstvo s převahou soudných a normálních lidí samozřejmě o ničem takovém nejednalo. Nicméně diskuze, která se k tomu rozvinula, zejména v podání některých „Mimoňů“ byla zábavná a svým způsobem zajímavá. Někteří, možná pod vlivem volebního výsledku ANO se nyní veřejně hlásili k tomu, že i oni volili ANO a cítí se či necítí uraženi. Osobně to na mě dělalo dojem, jakoby se někteří tito lidé snažili dokázat, že do mentální a inteligenční úrovně, jak ji označil pan Plíva, skutečně patří. Vévodil pravděpodobně pan Ráček, který, ač dlouholetý předák ČSSD v Mimoni také oznámil, že i on volil ANO, cítil se tedy názorem pana Plívy velmi uražen a dokonce požadoval, aby byl pan Plíva odvolán jako velitel místních hasičů. Tím, aspoň v mých očích, předvedl vynikající úroveň své inteligence a mentální způsobilosti asi tak, jak ji označil pan Plíva. Osobně si myslím, že odvolat velitele hasičů, kterého, jak jsme zvěděli, jmenuje rada města, by bylo možno za profesní selhání, za chyby, kterých se dopustil při provádění své práce nebo při některém zákroku. Pokud vím nejen já, pan Plíva pracuje velmi dobře a obětavě, což dokázal se svými spolupracovníky nedávno při likvidaci následků živelné katastrofy a také bylo mimoňským hasičům poděkováno a jejich práce oceněna. Odvolávat někoho za názor, který se vůbec netýká jeho práce a výkonu funkce? To se pan Ráček zapomněl v nějaké jiné době nebo straně? Také pan Schleier se hlásil jako volič ANO, ale nezdálo se, že by se cítil uražen. Osobně jsem zažil, že se i o mé osobě někdo vyjádřil slovem, které by mohl někdo pokládat za urážku. Je-li to jeho názor a nepapouškuje jen nějakého „chytrolína“, má na něj právo. Přežil jsem to a nedotklo se to mě ani osob, které mi projevují přátelství a přízeň.

Jiná strana se zaskvěla v podání pana Balka při projednávání bezpečnostních kamer prohlášením: „Piráti jsou proti kamerám!“ Nevím, jestli je pan Balek některým z necelých 600 členů Pirátů v rámci celé ČR, ale kandiduje za ně a jejich jménem se vyslovil.

Ve fázi schvalování dvou bodů k územnímu plánu, aby mohla pokračovat co nejrychleji další jednání a přípravy vedoucí k obchvatu města (velkému) a také spojky Sídliště pod Ralskem s Kozinovým náměstím, což má obecně výrazně většinovou podporu, se zaskvěl opět pan Ráček. Ten obohatil technické názvosloví už před časem o dosud neznámý termín „průchvat“. Díky vystupování pana Ráčka jsem prostudoval jednací řád. To, že zastupitel může vystoupit k jednomu bodu dvakrát, přičemž délka jednoho vystoupení nemá přesáhnout 3 minuty, stále platí. Prosím vás, řekněte to někdo tomu pánovi nebo mu dejte jednací řád přečíst, když ho nezná a myslí si, že si tu může vyprávět, jako někde v hospodě, kolikrát ho napadne. Jednu jeho výzvu bych podpořil: Aby si lidi pamatovali a některé lidi za rok v komunálních volbách nevolili, i když je zvláštní, že to říká právě on. „Mimoni“ do zastupitelstva nepatří, to by bylo asi ku prospěchu věci.

Za kladný počin pana Ráčka bych označil jeho návrh při projednávání plánu práce, aby se zastupitelstvo v roce 2018, resp. v jeho prvém pololetí konalo každý měsíc. Návrh neprošel. Nedivím se tomu. Na vině jsou někteří lidé, včetně předkladatele návrhu. Kdyby zastupitelstva probíhala jako vzájemná kulturní výměna názorů, spolupráce, společné úsilí a práce ve prospěch města, nebyl by problém. Zastupitelé by se mohli na práci s lidmi, kterým jde o společný cíl - budoucnost města i těšit.

Upřímně se přiznám, že jsem nepočkal do konce interpelací a spěchal do příjemné domácí vánoční pohody. Vypuzujícím faktem byla hned první interpelace paní Krousové, která se chtěla zabývat některými návrhy dotací vyřazenými při projednávání programu z bodu 14 (dotace). I já nezastupitel jsem pochopil, že body byly vyřazeny, protože zastupitelstvo schvaluje dotace nad určitou finanční hranici a dotace menší schvaluje rada.

A tak aspoň tímto způsobem přeji všem slušným a normálním zastupitelům spokojené Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2018. Oni si už přeberou, komu přání patří a komu ne.

Pokud bych měl nějak ozřejmit, koho považuji za slušného a normálního zastupitele? Stejně jako normálního a slušného člověka. Asi toho, kdo myslí víc na druhé než na sebe, toho kdo se umí zamyslet i sám nad sebou, dokáže si přiznat, že přestřelil, udělal chybu a poučit se z toho, a neprosazuje své za každou cenu, i když je to pitomost, kdo dokáže odložit osobní vášně, nesnášenlivost a nenávist, jednat v klidu a rozvahou, prostě jako člověk nadaný myšlením a city.

V Mimoni 15. 12. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473