TAXMENI A ZRCADLO NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Sedm hříchů dnešní společnosti.
- politika bez zásad
- bohatství bez práce
- požitky bez morálky
- vědomosti bez charakteru
- obchod bez etiky
- věda bez lidskosti
- náboženství bez oběti.


Lidé obrátili naruby sedm hlavních hříchů a vyhlásili je za ctnosti.
- pýchu nazvali zdravým sebevědomím
- lakomství zákonem ekonomiky
- smilstvo zdravým biologickým instinktem
- nestřídmost vyšší životní úrovní
- surovou závist a nenávist bojem za spravedlnost a politickou svobodu
- hněv rozhořčením nad názory druhých
- lenost nazvali filosofickým postojem.
Výsledek?
- máme větší domy, ale menší rodiny
- kupujeme více, ale těšíme se z toho méně
- znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty
- máme více titulů, ale méně zdravého rozumu
- máme více zdravotnictví, ale méně starostlivosti
- máme více druhů jídla, ale méně výživy
- rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky
- přes net komunikujeme s celým světem, ale přestáváme komunikovat s lidmi v naší blízkosti.
A paradox moderní doby pokračuje:
- hovoříme příliš o hloupostech, ale málo o citech
- rozčílíme se hnedle, ale udobřujeme se pozdě
- plánujeme více, dokončujeme méně
- naučili jsme se spěchat ale ne čekat
- máme více volného času ale méně zábavy
- máme více vymožeností, ale méně děláme něco smysluplného
- učíme se jak vydělávat na živobytí, ale ne jak žít
- přidali jsme roky životu ale ne život rokům.
A pojďme dále:
Říká se jim fotbaloví fanoušci, ne vandalové, násilníci nebo primitivové. Mohli by se ve svých nedotknutelných lidských právech cítit dotčeni, poškozeni a stěžovat si na urážku osobnosti.
Ministerstvo vnitra má však řešení: Problémy monitoruje a v budoucnosti přijme účinná opatření.
Říká se jim cestující. Ničí vagony, napadají revizory, průvodčí, obtěžují cestující a vše znečišťují. Nikdo z obslužného personálu nezasáhne. Bojí se. Co kdyby tím narušil jejich občanské svobody.
Ministerstvo dopravy má však řešení: Problémy monitoruje a v budoucnosti přijme účinná opatření.
Říká se jim žáci. Jsou drzí, cyničtí, hrubí a krutí. Nesmí se napomínat. Mohla by být tím dotčena jejich integrita, dětská práva a především rodiče.
Ministerstvo školství má však řešení: Problémy monitoruje a v budoucnosti přijme účinná opatření.
Říká se jim pacienti. Jsou nesebekritičtí, svévolní, dotíraví, drzí. Napadají jak slovně tak fyzicky zdravotní sestry i lékaře. Jejich usměrňování však nepatří do kompetencí zdravotníků. Mohlo by to způsobit nerovnoprávný vztah.
Ministerstvo zdravotnictví má však řešení: Problémy monitoruje a v budoucnosti přijme účinná opatření.
Říká se jim sjednocení Evropané. Vozí k nám odpad, drogy, zločinnost a nové choroby. Nesmí se omezovat, mohli by se cítit dotčeni ve svých nedotknutelných demokratických svobodách.
Ministerstva všech rezortů mají však řešení: Problémy monitorují a v budoucnosti přijmou účinná opatření.
Inzeráty nás nutí si kupovat si auta a šaty, pracujeme proto, abychom si nakupovali blbosti, které nepotřebujeme. Jsme jenom průměrné děti historie. Nezažili jsme válku ani velkou depresi.
Naše válka je duchovní, naše deprese je náš život.

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473