PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ?

Už jsme na našich stránkách prezantovali názory osobností z pozdější i novější historie popisující příčiny pádu velkolepé Římské říše.

Tentokrát přidáváme pohled současného a skutečného (ne takového, který se za něj pouze trapně vydává jen vydává) historika.

histor

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473