PTAČÍ IMIGRACE?

VŠECHNO NĚJAK NARUBY

Zastupitelstvo v našem městě bude zasedat až v prosinci, nicméně přesto bych měl poznámku k zastupitelské demokracii nebo spíše ke státní správě, která se týká našeho města, ale také výše zmiňovaného kraje, resp. jeho odboru (asi životního prostředí), od kterého pochází.

M. j. jsem v představenstvu společnosti, která hospodaří s valnou většinou městských bytů. Na posledním jednání jsme se setkali s (aspoň pro mě) překvapivým požadavkem, abychom na bytové domy – celkem asi 10 na sídlišti Pod Ralskem č. 563 – 564, 565 – 566, 565 – 571a 631zajistili ochrany pro rorýse a netopýry. Je to zadání prosazované jistou úřednicí KÚ v Liberci s hrozbou sankce nebo pokuty při nerespektování a nesplnění.

Nehledě na to, že u rorýsů jde o sezonní záležitost, zdá se mi to celé velmi „postavené na hlavu“.

Podotýkám, že jsem milovníkem přírody a zvířat. Se zájmem sledují informace a fotografie o hnízdištích netopýrů vesměs v různých jeskynních prostorách. Rorýsi hnízdí třeba v neobývané a nevyužité stodole u našich „mladých“ v nedaleké vesnici.

Nemám nic proti tomu, abychom tyto tvory chránili a případně jim pomáhali uzpůsobovat prostředí v místech jejich výskytu v přírodě.

Až dosud jsem si myslel, že bytové domy a celá sídliště byla a jsou stavěna pro bydlení lidí a není to přirozené přírodní prostředí pro přebývání a život zvěře – zatím ptactva. Také tato lidská hnízdiště potřebují mnoho péče, údržby a oprav, aby se tam lidem bydlelo co nejlépe, což také něco stojí.

Pečovat o to, aby v bytových domech nebo na bytových domech (to vyjde na stejno) mohli žít vedle lidí i další tvorové – v tomto případě sezonně hnízdící ptáci a přezimující netopýři mi přijde jako naprostý nesmysl. Přirozené prostředí, které by mělo mít co nejblíže k přírodě, to zcela jistě není. Musím ale připustit, že pokud budeme cosi takového tvořit, dopouštíme se něčeho jako lákání těchto ptáků, aby se zabydlovali na našich domech. Poněkud mi to připomíná počin frau Merkelové zvoucí imigranty do německých měst. Vytvářejí se jim také všemožné i nesmyslné podmínky, jejich přínos je jen v záporných hodnotách, jako nárůst násilné činnosti včetně dalších škod.

V případě lákání ptáků to kromě nákladů na jejich „bydla“ (už padaly i návrhy na zvyšování nájemného na pokrytí), by mohly být poškozené fasády a páchány jiné škody. Samozřejmě se může přistěhovat i jiná zvěř, v tomto případě ptactvo. Těžko vysvětlíte jiným ptákům, že příslušné budky jsou pouze pro rorýse a jiným druhům je vstup zakázán. A přilákaná ptačí imigrace se nám úspěšně rozšíří a náklady na opravy a údržbu porostou. Řekl bych, že takové počínání je v přímém rozporu s tím, čemu se říká péče o životní prostředí. Mám tu na mysli životní prostředí lidí. Předpokládám, že protože já respektuji životní prostředí ptáků a škodlivě do něj nezasahuji, že by to opeřenci pochopili. Mohli by to pochopit i na příslušném odboru krajského úřadu? Já myslím, že mohli. V dnešní době si ale nejsem zcela jist.

Nebo vy si myslíte, že je to v pořádku?

V Mimoni 1. 12. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473