BABIŠOVY NESMYSLY

Nalézt v nabídce 60 programů, které nám nabízí naše kabelová televize něco, na co by se dalo dívat je skutečně někdy zcela nemožné. Než je člověk neúspěšně přeskáče po předpovědi počasí tam a zpět chvíli to trvá a člověk tak nechtěně a bohužel vyslechne i něco z počátku zpravodajství Události. Dnes, 8. 11., hlavně od Babiše a představitelů prý podporovatelů – KSČM a SPD.

Poslouchali se vám, důchodci, dobře ty žvásty o zvyšování důchodů a konečně už oddělení důchodového fondu od státního rozpočtu? To oddělení mělo proběhnout ihned pod roce 1989 při přechodu na jiný systém důchodové politiky, když bylo ještě co oddělovat pro zajištění příštích důchodcovských generací.

Oddělovat důchodový fond od státního rozpočtu v době, kdy už není co oddělovat je opravdu úžasné. Prostředky na důchod naspořené do roku 1989 generacemi pracujících v období „budování socialismu“ ve výši téměř 5 bilionů Kčs (což je převedeno na současnou hodnotu asi 30 bilionů Kč) neexistují, a pokud ještě nějaké zbývají, budou v úrovni kolem 0,2 – 0,3 promile z kdysi existující, ale za asistence všech současných žvástalů rozkradené původní úrovně. To zaprvé.

Zadruhé: Všichni víme, že se populace vyvíjí způsobem, že přibývá důchodců a ubývá lidí v produkčním věku, kteří by oddělený důchodový fond naplňovali. Takže z čeho bude pan Babiš zvyšovat důchody, když oddělený důchodový fond bude spíš ubývat a je reálný předpoklad, že se dostane i do ztrátové pozice. Možnosti velké nejsou. Buď to zachránit tím, že si pracující budou platit další důchodové pojištění a odvádět do důchodového fondu podstatě víc, než dosud. Anebo nebude na zvyšování důchodů a bude spíš nutno je zmrazit nebo dokonce krátit.

To je racionální jednoduchá a snad zcela srozumitelná logická úvaha.

No a ty další žvásty?

Je třeba si uvědomit, že naše „vláda“ bude moci dělat jen to, k čemu dostane požehnání z Bruselu (pokud nevystoupíme z EU a to nevystoupíme – o to v těchto volbách šlo nejvíc). Současně tím naznačuji, že v konečném důsledku na tanečky podle muziky z Bruselu doplatí jak vláda, tak její podporovatelé, tedy příslušné politické strany. Z tohoto úhlu pohledu se to jeví třeba tak, že KSČM se chystá vedena svými hrobaři Filipem a Dolejšem vykročit do konečné etapy vlastního pohřbu.

V Mimoni dne 8. 11. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473