NÁŠ KOMENTÁŘ

Motto: „Neboť svět je pořád stejný, lidé ho nezmění,

           plivni si stokrát do moře, ono se nezpění.“ (K. H. Borovský)

K  V Ě T Š Í   B O Ž Í   S L Á V Ě !

/Ad maiorem Dei gloriam!/

         Výše uvedené heslo Tovaryšstva Ježíšova mě inspirovalo v této dušičkové době k napsání listopadového komentáře. svata V této souvislosti však nepopírám, že přímým podnětem k němu mě přivedly výroky jednoho z našich  představitelů katolické církve mons. Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D. osobujícího si stále častěji šířit svoje moudra, poučovat a mluvit takřka do všeho. Zařadil se tak, obrazně řečeno, mezi novodobé brouky Pytlíky, kteří si o sobě myslí, že mají patent na rozum a podle toho také jednají. Svědčí o tom i mnohá Halíkova oficiální vystupování v masmédiích, která rozhodně katolické církvi čest a slávu nedělají. Naopak stále častěji se ozývá, že se T. Halík chová jako jezuita minulých věků. Je-li opravdu jezuitou, vše nasvědčuje, že tomu také skutečně je, měli by si svoji ovečku „ umravnit“ jeho případní představení. V daném případě - provinciál českých jezuitů P. František Hylmar SJ, a kdyby to nestačilo, neboť jak se proslýchá, Halíkův vliv sahá ještě výše, pak samotný Adolfo Nikolás, generální představený Tovaryšstva Ježíšova. Nebo je to všechno jinak? A jezuitské morálce i nadále zůstává „ K větší slávě Boží“ stále vlastní „ Účel světí prostředky“?

 

         Nezapomínejme, že T. Halíkovi s výjimkou V. Havla nebyl „sympatický“ jak V. Klaus tak i M. Zeman. Je to vcelku i logické. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se T. Halík bojí konfrontace s lidmi, kteří fundovaně odporují jeho „myšlenkovému světu.“ Oba dva posledně jmenovaní totiž Halíka intelektuálně převyšují, což se o V. Havlovi, i přes jeho účelovou glorifikaci, říci nedá. A to se v životě ani v politice neodpouští. Zvláště když si Halík činí čáku na příštího českého prezidenta. Sám to také mj. 4. 8. 2014 potvrdil Lidovým novinám slovy: „Nezříkám se zodpovědnosti. Kdyby nás měl reprezentovat pan Škromach v bazénku, asi bych musel zareagovat. Modlím se, aby se objevili důstojní kandidáti pravdy a lásky. Když ale prapor nikdo takový nezvedne, cítil bych morální povinnost jít do toho.“ Takže není o čem mluvit!

         Nezapomínejme, že to byl právě V. Havel, který veřejně prezentoval, že by jeho tehdejší poradce T. Halík mohl být českým prezidentem. Proč asi? A na čí přání? To stále zůstává diskutabilní otázkou! V této souvislosti je třeba dodat, že rozhodně není bez zajímavosti, že by T. Halík jakkoliv aktivně vystupoval proti bývalému předlistopadovému režimu či, že by podepsal nějaký protikomunistický dokument. Známo však je, že odmítl podepsat Chartu 77. O to více se musel po listopadu 89 snažit, aby se novým pánům zavděčil. Anebo tomu bylo jinak a už dávno předtím byla určena taktika, jak musí postupovat? A on ji také disciplinovaně dodržoval a dodržuje dodnes. Zajímavostí také zůstává, že T. Halík ve své účelové servilitě k V. Havlovi šel dokonce tak daleko, že coby katolický kněz prosazoval „humanitární“ bombardování Jugoslávie. Stačilo mu jen, aby tento zločin, neboť jinak se to nazvat nedá, podporovali V. Havel a M. Albrightová.

         Nelze nepostřehnout, že T. Halík často s oblibou ve svých vystoupeních „ papouškuje“ názory jiných, především ty, které se právě „nosí.“ Např. v souvislosti s globalizací jde povětšinou o myšlenky a názory, které prezentuje J. Pehe. A aby nezůstávala pozadu jeho náboženská aktivita, ohřívá si i vlastní polívčičku slovy: „Náboženství se v procesu globalizace stává nejvýznamnějším výrazem skupinových identit, některé osobnosti náboženských vůdců se stávají nejsledovanějšími a nejrespektovanějšími osobnostmi mezinárodní scény, což mluví samo za sebe. / Viz otevřený Halíkův dopis Radě České televize/. Objektivně řečeno, T. Halíkovi nelze upřít dobrou rétoriku přesto, že dle mého názoru, nic relevantního neřekne. Faktem přitom ale zůstává, že T. Halík vždy a všude hájí zájmy jak Evropské Unie, tak i Sudetských Němců. Trvale opakuje, že si neumíme vládnout sami a proto nám musí vládnout Evropská Unie. Že by mu k tomu napomáhala jeho každoroční zahraniční „rozjímání.“? Logicky se tak zákonitě naskýtá otázka. Kdo asi toho zbožného muže řídí a určuje jeho kroky?

         Nelze se proto vůbec divit, že kontroverzní T. Halík vyhovuje určitému okruhu lidí, kteří v něm vidí jakýsi fenomén této doby. Masmédia ráda využívají jeho prezentací, neboť plně zapadají do kontextu jejich „nestranné“ propagandy. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby např. naše „nestranná“ veřejnoprávní televize zařadila do svých pravidelných týdenních programů střídavě pořady pod názvem: „Co tomu říkáte pane Kalousku“ a „Co tomu říkáte pane Halíku“. To by se to formovaly postoje a názory, o vymývání mozků pak ani nemluvě.        

         Na druhé straně stojí ti, kteří s názory a postoji T. Halíka nesouhlasí, zvláště když zavánějí urážkami a dehonestacemi. Markantním příkladem byly spory T. Halíka s V. Klausem a pracovníky pražského Hradu. T. Halík se např. o V. Klausovi nelichotivě vyjádřil, že V. Klaus k oltáři nepatří.

V. Klaus na oplátku T. Halíka počastoval slovy, že mezi Koniášem a Halíkem vidí rozdíl pouhých tří století. Tehdejší vícekancléř P. Hájek zase reagoval na Halíkovu kritiku katolického primase D. Duky, že svůj pozitivní vztah k V. Klausovi takříkajíc přehání obviněním, že podle jeho názoru se dá pochybovat o tom zda, T. Halík má kněžské svěcení atd.

         Doslova časovanou bombou se stala impertinence T. Halíka vůči současnému prezidentu M. Zemanovi. T. Halík se totiž neudržel a veřejně odhalil svoji pravou tvář. Dopustil se totiž něčeho, co si zatím žádný kněz nedovolil – napadl svojí neomalenou a urážlivou „kritikou“ verbálně hlavu našeho státu. Jakoby v té chvíli zapomněl, že náš prezident není pod žádnou kuratelou, tedy ani pod tou případnou jezuitskou. Na otázku novináře J. Lochtina pro Aktuálně. cz. /publikováno 26.7.2014/ „Spatřujete v Miloši Zemanovi svého prezidenta?“ T. Halík odpověděl: „ Spíš je mi ho dnes líto, vidím, že je to nemocný člověk. Léta alkoholu a barbarské životosprávy se podepsaly na jeho zjevu, na jeho chování i na jeho myšlení. Vždyť on byl původně intelektuál, Klause převyšoval inteligencí a hlavně smyslem pro humor. Pak si přisvojil masku jakéhosi bodrého, přihlouplého strýce. Ale ta mu přirostla k obličeji tak, že už ji nemůže sundat. Přitom styl jeho rozhodování, koho jmenuje ministrem, komu udělí nebo odepře profesorský titul, nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se svým nepřátelům.“

           Tato Halíkova slova rozhodně nepatří do úst kněze, ale hodí se spíše pro Mefistofela sledujícího určitý zadaný cíl v souladu s heslem „Účel světí prostředky!“ Plně totiž zapadají do kontextu uměle vytvářené nenávisti vůči jednání a postojům prezidenta M. Zemana což, jak se zdá, je katalyzováno zvenčí a realizováno „protizemanovskou“ opozicí zevnitř. Mnohým „ pravdoláskařům“ zřejmě chybí, že ty tam jsou doby, kdy, obrazně řečeno, jeden prezident dostal v jedné zemi koloběžku, jiný zase v druhé zemi flašku a „myši měly pré.“ Domácí a zahraniční přátelé se přitom „ pakovali“ a všichni byli spokojeni. Zemanovým „ kritikům“ á la Halík, Kalousek, Schwarzenberg, Dienstbier, Pospíšil aj. už dnes na něm vadí takřka všechno. V poslední době jsou to např. Zemanovo jednání na Rhodosu v ruštině, jeho výzva na zrušení protiruských sankcí, realistický pohled na situaci Ukrajiny a Ruska, úspěšná jednání v Číně, jeho zpáteční cesta soukromým letadlem, udělení státních vyznamenání, nepozvání dvou pánů rektorů na slavnostní ceremoniál atd. Pro mnohé takové „kritiky“ platí dnes více než kdykoliv jindy slova Ježíše Krista pronesená na kříži: „Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

         A co říci závěrem? Snad už vůbec nic. Pouze nedopustit, abychom se stali novodobou „farskou republikou“ a lidé typu T. Halíka někdy zasedli „K větší slávě Boží“ na český prezidentský stolec! Anebo se snad mýlím­? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

                                                                               I N G.   V Á C L A V  S V A T E K

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473