ZMĚNY NEJSOU VŽDY ŽIVOT!

JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

* pýchu

* lakomství

* závist

* hněv

* smilstvo

* nestřídmost

* lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

* z lakomství zákon ekonomiky;

* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;

* závist v boj o spravedlnost;

* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;

* smilstvo v prevenci proti neurózám;

* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění

povinností a úkolů na pozdější dobu.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.

Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,

okrádání definované jako svobodný trh,

zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu

likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že:

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

tolerance se proměnila v ustupování zlu

a korektnost v povinný názorový koridor.

maxik

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473