ŠKLEBTE SE SPRÁVNÝM SMĚREM!

Stalo se mi už několikrát. A to když jsem sdělil, že ANS, která nestihla dokončit proces registrace, protože některým spoluobčanům dělá zjevně potíže se podepsat pod petici, jiných, kteří se chtějí nějak spolčovat a organizovat, musela volit náhradní řešení. Náhradním řešením je kandidatura za ČSNS. Při vyslovení názvu nebo zkratky této strany se někdo z přítomných zaškaredil, neboli zašklebil, případně ještě připojil, ale to jsou přece „pravičáci“ nebo dokonce „krajní pravičáci“. Často byli šklebícími se členové KSČM, což musím zmínit, jak vyplyne v závěru poznámky - důvodně.

Kam dotyčné nebo možná i některé další vede „slepá vášeň“? Aneb bejvávalo! Jistě v devadesátých letech. Po přelomu tisíciletí tato strana poněkud zmizela z pozornosti médií a veřejnosti.

A dnes? Nemám rád ono dělení na pravici a levici, považuji ho za zavádějící, leč většina našich spoluobčanů ho stále používá pro ohodnocení jak je kdo přijatelný nebo nepřijatelný pro nás – lid obecný. Tak se ho v tomto případě přidržme.

Podle hodnocení skutečných odborníků – analytiků (nikoliv zaplacených nebo podplacených blbečků, politologů, jak si často neoprávněně říkají, kteří za mrzký peníz budou zpívat cokoli) je současná ČSNS nalevo od KSČM. K tomu můžeme dodat, že kromě ČSNS – České strany národně sociální tu je ještě ČSNS 2005 a Česká strana národně socialistická. Všechny tři jsou součástmi tvořícího se hnutí Aliance národních sil (ANS) a všechny tři přijali za svůj program ANS – 3x ANO a 3x NE. Program, který stanoví nejdůležitější potřeby a cíle, které se vedení KSČM neodváží ani vyslovit.

Takže: Škleb členů KSČM by měl být směřován především k vedení jejich strany.

Věcná poznámka: Pro další informace o kandidátech a kandidátní listině u nás v Libereckém kraji budeme u kandidátů užívat označení ANS/ČSNS. Všichni byli navrženi ANS a kandidují na kandidátce ČSNS.

V Mimoni 25. 8. 2017, Miroslav Starý, kandidát ANS/ČSNS č. 4.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473