BUDE VÁLKA?!

Přípravy na válku proti Rusku se intenzifikují

Do vědomí Čechů a ostatních Slovanů se buržoazii podařilo prosadit vysoký stupeň nenávistí vůči Rusům, kteří zachránili jejich předky před totální likvidací. Je potřeba se ptát, kdo byli rodiče a prarodiče současných elit, jaký byl jejich vztah k hitlerovskému Německu a proč se nyní tak snaží zastírat buržoazní diktaturu EU (hlavně německou) v České republice, hesly o svobodě a lidských právech. Nejlépe to řekla ministryně spravedlnosti Válková, že se v průběhu okupace Čechům zas tolik nestalo. Podle ní komunisté, Židé a cikáni nebyli asi Češi.

 

Sedmdesát pět let po zahájení nejkrvavější války v dějinách lidstva, kterou vítězně zakončili sovětští komunisté likvidací fašismu v Evropě, připravuje německý imperialismus generální štáb Bundeswehru opět na válku proti Rusku. Tento záměr dal zřetelně najevo v článku uveřejněném v pátečním vydání Die Welt, vrchní velitel „Velitelství spojeneckých sil NATO“, jednoho ze tří nejvyšších velitelství v Evropě, generál Bundeswehru Hans Lothar Domröse. Generál uvádí, že dosud NATO provádělo svá největší cvičení, kterých se účastnilo do 40 000 osob, pouze na teritoriu západních členských států. Nyní by se cvičení měla realizovat na územích států východní Evropy a Pobaltí.

Po 25 letech od rozbití SSSR, plánuje tedy NATO koncentrovat desítky tisíc svých vojáků u ruských hranic.

Washington a Berlín připravily fašistický převrat na Ukrajině a instalovaly v Kyjevě prozápadní antiruský režim. Nyní imperialistické mocnosti sdružené v NATO dokončují obklíčení Ruska. Tato válečná politika hrozí rozpoutáním jaderného konfliktu. Dokonce i část buržoazních médií, které se netají svou nenávistí k Rusku, popisuje tento záměr jako provokaci proti Moskvě. (Spiegel Online)

Podle Domröse velení NATO zřídí síly rychlé reakce v počtu 5 – 7 000 mužů, které budou moci být dislokovány v regionu v průběhu dvou až pěti dnů. Podle plánů NATO se tyto síly již zúčastní cvičení „Trident Juncture“, které proběhne v září 2015 v Itálii, Španělsku a Portugalsku, Jestliže půjde vše podle plánu, budou moci být tyto síly nasazovány v kritických regionech „Východní Evropy“ počátkem roku 2016. V  útočných silách rychlé reakce NATO mohou být pouze vojska těch armád, které mají dokonalou, „hightech“ výzbroj a jsou dokonale vycvičení. V těchto silách by měl sehrát rozhodující úlohu Bundeswehr.

Nyní velení NATO plánuje, že tyto síly budou představovat útvary vybrané ze šesti až deseti armád členských států a budou se měnit každý rok. Pro každý roční cyklus určí velitelství NATO hlavní štáb z jiné armády. Síly rychlé reakce budou ovšem vyžadovat dokonalé prostředky vzdušné přepravy na poměrně vzdálená místa svého nasazení, což představuje určitou výzvu pro ty státy, jejichž armády budou do sil rychlé reakce zařazeny.

Je vidět, že generál Domröse a vedení NATO počítají s tím, že by zločinné síly ukrajinské armády nemusely splnit úkol vyvražďování Rusů v Donbasu a plánují proto vlastní variantu bleskové války.

Již zářijový summit NATO ve Walesu schválil plán zvyšování připravenosti k rychlému nasazení svých armád na východě Evropy, na základě analýzy, že dosavadní síly rychlého nasazení nebyly dostatečně flexibilní a velmi pomalé, trvalo by jim to příliš dlouho, než by se mohly rozvinout na hranicích NATO. Zůstává zde však jeden problém: rozhodnou se členské státy zvyšovat v průběhu přetrvávající krize a vysoké (pro kapitalismus neřešitelné) nezaměstnanosti, zvyšovat své vojenské výdaje? Domröse pak opakoval pohádky, známé každému vojínovi o tom, že síly musí být v nepřetržité bojové pohotovosti a připravené k nasazení, což bude vyžadovat zvýšené investice. K tomu, aby bylo NATO připraveno k nasazení v budoucí válce 21. století, musí jeho bojová technika a zbraně projít modernizací, zahrnující obranu proti útokům konvenčními zbraněmi a kybernetickému napadení. Jeho síly se musí připravit i na útoky partyzánských skupin.

Za hlavní důvody pro zvýšení bojové pohotovosti a síly vojsk NATO ve smyslu přípravy na ozbrojený konflikt s Ruskem, uvedl generál ruskou reakci na Západem vyprovokovaný puč na Ukrajině.

K tomu dodal: „Anexe Krymu za narušení všech mezinárodních zákonů nás překvapila. Neočekávali jsme ji. Sledujeme, jak prezident Putin učinil ruskou armádu mnohem bojeschopnější. Ruská vojska nyní reagují neuvěřitelně rychle“.

Tato prohlášení německého generála dávají nám všem na vědomí, že Bundeswehr má kráčet ve stopách Wehrmachtu, který 22. 6. 1941 podle Hitlerova plánu Barbarossa napadl SSSR a v této zločinné válce došlo k vyvraždění 27 milionů sovětských občanů.  

Po porážce Třetí Říše Rudou armádou, která jediná byla schopna rozdrtit Wehrmacht, byl německý imperialismus donucen na desetiletí zapomenout na nový „Drang nach Osten“. Nyní, společně s americkým imperialismem, němečtí politici, žurnalisté, inteligence a generálové vedou militantní tirády proti Rusku.

Do popředí takové militaristické politiky se od porážky ve světové válce dostávají pouze lidé s válečným rodokmenem jako Domröse. Jeho otec Lothar byl velitelem roty Wehrmachtu na ruské frontě, po denacifikaci nastoupil v roce 1956 do Bundeswehru. V roce 1973 se stal generálmajorem a velitelem Severní armádní skupiny Bundeswehru. Jeho syn se nyní snaží splnit to, co se nepodařilo jeho otci v ruské kampani, ani ve studené válce.

Německá vláda si je dobře vědomá historického významu Domröseových prohlášení. Mluvčí ministerstva zahraničí Martin Schäfer se pokusil zlehčit situaci prohlášením, že rozsáhlé manévry ve východní Evropě, o kterých hovořil generál, nejsou reálné v dohledné budoucnosti, protože Německo chce udržovat s Ruskem dobré a konstruktivní vztahy. Jaké pokrytectví! Je přece skutečností, že generálův projev odpovídá nové agresivní politice německé vlády.

Domröse udržuje velmi těsné kontakty s německým prezidentem Joachimem Gauckem, hrajícím hlavní úlohu v renesanci německého militarismu. Na oslavách Nového roku 2014 určených pro média, vystupoval generál demonstrativně ve společnosti prezidenta a jeho partnerky Schadtové v prezidentově oficiální rezidenci v Berlíně. O několik týdnu později prezident Gauck, ministr zahraničí Steinmeier a ministryně obrany Ursula Von der Leyen na Mnichovské bezpečnostní konferenci v lednu 2014 vyhlásili konec německého pacifismu. Pak šly události velmi rychle vpřed. Puč na Ukrajině, německá účast v intervenci na Středním východě a nyní příprava války proti Rusku.  

Pokud půjdou německé elity touto cestou, militarismus, diktatura a nakonec válka se stanou normou, jako před oběma Světovými válkami. V nedávném interwiev pro týdeník Die Zeit sociální demokrat, ministr zahraničí Steinmeier varoval: „Nebudeme stát stranou. Musíme se připravit na to, že se krize stanou v příštích letech normálním fenoménem.“ Když redaktor týdeníku zdůraznil, že „Na rozdíl od politických elit, německý občan nemá zájem o další zahraniční a vojenské intervence.“ Steinmeier provokativně deklaroval: „Přes to všechno neúčast není naše volba. Přesvědčení, že můžeme žít na ostrově klidu v Evropě a budeme světem ponechání v míru, již neplatí.“

V NATO a EU, zejména v Česku to mají Němci dobré. K dispozici mají k válce proti Rusku připravené velmi odvážné bojovníky, (včetně bývalých komunistů) které si český kapitalismus postavil do významných funkcí v bezpečnosti, armádě a nyní i v NATO, kteří zapomněli, že Gorbačov s Jelcinem jsou dávno mimo hru.   Putin a jeho boys se určitě tetelí strachem. Ještě štěstí, že Stalin dal Němcům tak (řečeno se Zemanem) na prdel, že se z toho další staletí nevzpamatují.

K. Kluz

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473