LIDOVÁ FRONTA PROTI KAPITALISMU

Ač nejsem historik, jeví se mi tu historická paralela mezi Lidovou frontou proti fašismu, iniciativou KSČ po roce 1935 a rozhodnutí Komunistické internacionály a současným projektem ANS - Lidové fronty proti kapitalismu se znaky fašismu.

Bohužel se tohoto procesu tvorby – ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS) poměrně hojně podporovanému lidem obecným (pokud se k lidu obecnému dostane a vejde ve známost) nechopila žádná současná významnější nebo parlamentní politická strana, natož pak KSČM, a nepostavila se mu do čela.

Hloupé politické strany! Všechny vesměs zaznamenávají úpadek, včetně KSČM navzdory klamným preferencím. A promarní takovou příležitost k zastavení svého propadu nebo rozkladu. Jediná, která se od ostatních neliší, protože také nemá žádné řešení našich hlavních problémů, je Babišovo ANO, které vydělává na úpadku ostatních a na tom, že není koho volit ze špatné nabídky. Ale i ANO 2011 s Babišem nás povedou k dalšímu úpadku, a když na to přijde, prodají nás komukoliv.

A tak se, pro některé poněkud nepochopitelně a překvapivě na scéně vynořuje ČSNS – strana, která je jednou ze spolupracujících 17-ti součástí projektu ANS, strana, která je podle hodnocení reálně uvažujících, odborně zdatných lidí a nezaujatých v této době výrazně nalevo od současné KSČM.

S ohledem na historické tradice je to pro hlavně pro  pozůstal členy KSČM velmi smutné. Bohužel, vývoj, který v KSČM připustili, vede k výsledkům zcela neúprosným a tvrdým.

Ve Stružnici 31. 7. 2017,

M. Starý, člen přípravného výboru ANS

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473