A CO TAKHLE ZNÁRODNĚNÍ, STRÝCU?

Existuje slovo, kterého se mnozí bojí jako čert kříže

July 24, 2017

Ing. Jaromír Bradávka

Existuje slovo, které je v současné době ve velké části společnosti tabu.

Pokud se někde objeví, je rychle zapuzeno do nejtemnějších koutů lidské paměti.  V rámci politického spektra jsou skupiny, zejména konzervativních a nábožensky založených směrů, které se jej bojí jak čert kříže.

Pro takzvanou pravici je to neslušný výraz, jehož použití pro ni znamená společenské faux pas. Politický střed se tváří, že to slovo neexistuje, zato levice, zejména socialisté a sociální demokraté, je obcházejí po špičkách a ač bezvěrci, v duhu se modlí, aby je v jejich blízkosti nikdo nevyslovil. Připomnělo by totiž všem jejich voličům jejich věrolomnost a nesplněné sliby. Existuje však i politická strana, která obsah tohoto slova naplnila. Ale to už je dávno.  I ona dnes raději vymýšlí krkolomné konstrukce a důvody, jak se bez něj obejít, a jen občas  nesměle naznačí, že by se mohlo stát východiskem některých řešení. Mezi obyvatelstvem to slovo důvěrně zná především starší generace, která ještě zažila, co přineslo jeho naplnění v praxi. Dnes k němu vzhlížejí lidé spíš sociálně slabí, s nízkými příjmy nebo ohrožení ztrátou zaměstnání a hlavně všichni, kteří už mají plné zuby slibů, jak se (jednou) budou mít líp. Tedy většina společnosti.

Po jeho zapomenutí v pohnutých dobách 90. let, kdy všechno předchozí bylo prohlášeno za dějinný úlet špatným směrem, ve světle současného vývoje začíná ono slovo vstávat z popela jako bájný Fénix. Ať si přečteme jakýkoliv komentář či analýzu k současným ekonomickým problémům naší republiky či Evropy, vždy se autor, po vypracování sebelepšího řešení, nakonec dostane až onomu slovu – a zde se zarazí. Nemůže pokračovat dál, neboť by překročil politický, ekonomický i mediální Rubikon, zpoza kterého by nebylo návratu. On to ví a nehodlá riskovat posměch, dehonestaci a vyvržení z party, „která spolu mluví“.

Je to jako na kolovrátku.

Řešíme vytunelování a očekávaný krach OKD, ale vláda, parlament, banky, velké firmy – potenciální zájemci – ti všichni vymýšlejí různá, i prapodivná řešení, která nakonec nejsou reálná ani realizovatelná. Chybí poslední, rozhodující a zároveň první krok k řešení, které přinese úlevu a naději zaměstnancům a rozvoj výroby a zisk majiteli.

Řešíme odliv kapitálu, zisků a dividend ze zahraničních firem působících na našem území. Podle různých odhadů odteče ročně z České republiky do zahraničí 200 – 300 mld. Kč do kapes cizích velkokapitalistů. Tyto peníze by během jednoho roku navždy vyřešily problémy se schodkem státního rozpočtu, financováním důchodů, sociálních služeb, zdravotnictví, výstavby a modernizace silnic a železnic i nezaměstnanosti a ještě by zbylo na splácení státního dluhu.

Přesto jsou i dnes ve světě politici, kteří se nebojí to slovo vyslovit a následně proces, který vyjadřuje, zahájit  a provést. Vnímaví čtenáři už tuší. To slovo zní:  ZNÁRODNĚNÍ

Kdo se odváží vyslovit je před volbami nahlas jako první?

Aliance národních sil jako jediná! (V programu není použito „znárodnění“, ale „zestátnění“. Protože mi je blíže národ než stát, tak bych užíval slovo „znárodnění“, ale bazírovat na pojmech asi není podstatné.)

K článku přidáváme:

Níže podepsaní představitelé ANS před více než rokem takto oslovili představitele stran a hnutí:

„Vážení představitelé občanských iniciativ, hnutí, spolků, vážení přátelé!

Dovolujeme si Vám navrhnout jednání o připojení k volebnímu projektu ALIANCE národních sil. Vycházíme z idey, že jenom smrt je nevratná, a proto je systémová změna pravidel fungování ČR nejen životně nutná, ale i možná!  

ANS je samostatný projekt malých vlasteneckých hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb roku 2017. Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: "Je to dobré pro naši zemi?"

Naším společným programem jsou TŘI PLUSY a TŘI MÍNUSY:

1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

2. ANO vystoupení z EU  s odpovídající změnou Ústavy.

3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství - s cílem opětovného vytvoření zdrojů státu k řešení jeho poslání v oblasti bezpečnosti, sociální, zdravotní, vzdělávání atd. a zrušení církevních restitucí. 

1. NE ilegální imigraci - zákaz činnosti neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.

2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.

3. NE zrušení dekretů prezidenta Beneše a snahám o likvidace českého státu.

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem - nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. 

Naše filosofie je následující: spolupracovat s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.

Předmětem našeho snažení je sjednocení úsilí (ne sloučení!) spolků a jednotlivců pro jednotnou kandidátku do příštích parlamentních a senátních voleb. Jsme společenství volně spolupracujících skupin. Jedná se o model jedné zastřešující politické strany, na jejíž kandidátce však budou členové všech zúčastněných subjektů a názvy těchto subjektů budou uvedeny u jmen kandidátů. Tímto způsobem nikdo neztratí svoji identitu. Spravedlivý algoritmus obsazení kandidátky je zpracován. 

Navrhujeme, aby se do parlamentu dostala také občanská hnutí, stavovské spolky, profesní komory, občanské iniciativy apod. Všichni zástupci by jasně hájili svoje zájmy, a proto budeme také požadovat snížení kvóra pro vstup do PSP ČR. Zamezilo by se tak hlasování po stranických blocích. V tom by spočívala diverzita smýšlení parlamentu. Dnes v podstatě stačí, když se v parlamentu  většiny hlasování zúčastní pouze předsedové stran nebo předsedové klubů.

Čím dál tím více se projevuje snaha světových vládnoucích kruhů po pravo-levém bipolárním politickém uspořádání parlamentů všech evropských zemí. V rámci tzv. demokratických voleb pak tyto kruhy přehazují výhybku mezi dvěma hlavními stranami - t.j. zleva doprava a zase zpět, podle momentální hospodářské situace a nálady voličů. Přitom obě hlavní strany jsou ovládány stejnými nadnárodními kruhy se stejným cílem. Takto je organizována celá západní Evropa i Amerika. Soudobá česká (a nejen česká) politika je ideově vyprázdněná a nepřináší většině obyvatel žádný užitek. Národní cítění a zájmy jsou programově potlačovány a často i kriminalizovány s cílem odnárodnění a unitarizace evropské populace.  Z Parlamentu se stal pouhý prestižní diskusní klub nominantů stran, zkorumpovaných dosavadním politickým a hlavně volebním systémem této republiky. Současný stav a trend na celém světě je etablovat do parlamentu dvě strany.

Na základě dlouhodobé analýzy výsledků dosavadních parlamentních voleb a popsané situace, Vás oslovujeme s cílem, navázat úzkou spolupráci v dalším postupu při změně výše popsaného politického systému naší země.

Všechny podrobnosti tohoto projektu s Vámi rádi projednáme.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Ing. Jaroslav Tichý

V Praze dne 14. 3. 2016

Téměř rok se vedla jednání s oslovenými. Někteří odešli, jiní přišli. Zůstali ti (podle poslední aktualizace 15 subjektů), kteří se shodli na výše uvedeném programu (viz červeně) a shodli na názvu Aliance národních sil ANS. To vyhlásili tiskovou zprávou 18. 2. 2017.

Od tohoto okamžiku pracovali a pracují na možné účasti subjektu ANS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. – 21. 10. 2017. (Pozn. RSP, která hnutí ANS podporuje.)

Vzpomínka:

Autor článku mi připomenul příhodu, která se stala při přebírání tábora někdy v druhé polovině 90. let 20. století. Přijeli jsme převzít tábor v Mařenicích u Cvikova po předcházejícím turnusu. V tábořišti už nebyly děti, jen skupinka táborových pracovníků ve věku asi od 20 do 40 let (mě bylo kolem padesátky a už několik let jsem byl předsedou OV KSČM v České Lípě). Myslím, že členem komunistické strany nikdo z nich nebyl, ale komunisti byli podle mě všichni. (každý z nich přece odváděl nějakou práci podle svých schopností ve prospěch celku – kolektivu – tábora.)

Lidé, kteří pracují s dětmi na stejném tábořišti a ve stejném (přírodním) duchu, mají k sobě lidsky blízko. Mluví spolu obvykle, jak jim jazyk narostl a časem se „vybrousil“.

Jeden z nich mě hned po našem příjezdu oslovil: „Pane Starý, pojďte nás rozsoudit. Přeme se tady o to, že kdyby komunisti vyhráli volby, jestli by znárodňovali?“

Řekl jsem asi toto: „Víte, že jsme tu všechno rozdali nebo prodali hluboce pod cenou. Skoro nic nám nepatří – jsou tu cizí firmy, které vyvážejí své zisky pryč. Mnoho věcí nemůžeme regulovat ani ovlivňovat. Jak jinak byste to chtěl řešit? Museli bychom si to asi vzít zpátky, ne?“

Přítomné má odpověď nijak nepobouřila. Tazatel šťouchl do jednoho ze svých  kolegů a zahovořil: „Vidíš to, ty vole, já ti to hned říkal, že jinak by to nešlo.“

A následovalo normální předávání, kamarádský „pokec“ a rozloučení s přáním slušného počasí a hodných dětí, jako obvykle.

Kdyby se to stalo dnes, musel bych k tomu ještě dodat. "Tak by to asi bylo, kdyby volby vyhráli komunisti. Bohužel, dnes volby komunisti vyhrát nemohou. KSČM sice jde do voleb, ale je to jen klamání voličů se slovem „komunistická“ v názvu. Komunisti to už nejsou a komunistický program nemají!"

V Mimoni 24. 7. 2017, Miroslav Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473