KDYŽ "TEORETICI" HLOUPNOU

KDYŽ TEORIE NEB JEJICH VYKLADAČI SELHÁVAJÍ

K této poznámce mě přinutilo vyjádření několika lidí, kteří se asi považují za teoretiky nebo snad ideology, zkoumajících tzv. migrační krizi z pozic teorie marxismu-leninismu nebo jiných. Prezentují se ve sdruženích, které oni sami vydávají za pokroková. Už si nejsem jist, že právem. V konfrontaci s vlastním snad zdravým selským rozumem působí vyslovované a jistému dílu orientované veřejnosti vnucované teoretické vývody dle mého soudu jako pomatenosti a upřímně mě vyděsily. Dalším důsledkem je potom poškození nebo degradace teorií, na které se odvolávají.

Jestli je to důsledek pohlcení člověka teorií, nebo jeho zaslepenost až slepota vůči souběžně probíhajícím a logicky vysvětlitelným jevům nechci hodnotit.

Myslím, že každý normální člověk musí vnímat, že příval cizinců je nutno rozdělit. Na jedné straně jsou to skuteční uprchlíci před válkou. Takové jistě můžeme vidět jako produkt zločinné politiky imperialismu, jako lidi, kteří zasluhují naši solidaritu a pomoc. Takoví lidé jistě i vděčně přijímají každou pomoc. Což by mohlo být poznávacím znamením, zda se jedná o prchající před válečnými hrůzami a zahraňující životy své a svých blízkých, Mnoho dosavadních zkušeností dokládá, že takových uprchlíků je naprosto zanedbatelné minimum. Zařazovat do této kategorie všechny migranty nebo i většinu, na kterou by bylo možno napasovat teoretické přístupy pro oběti a utlačované, může jen hluchoslepec nebo blbec.

Druhou a nesrovnatelně větší část migrantů tvoří „hosté paní Merkelové“. Ta je pozvala a už nějaký čas se snaží s pomocí byrokratických idiotů v EU je vnucovat dalším zemím pomocí kvót a v případě neochoty chtějí tyto země pokutovat. Vnucené cizince, které jsme sem nezvali a nechceme je tu, nemůžeme považovat za hosty, ale za škodlivé vetřelce. Těmto lidem chybí jakákoli pokora nebo uprchlická vděčnost. Jestliže někdo vykřikuje, že nemůže žít za 2000 Euro měsíčně, a že taková almužna ho uráží – v zemi, kde průměrná mzda je něco málo přes 800 Euro a průměrný důchod něco málo přes 400 Euro, je to snad vypovídající dostatečně.

K tomu nutně musíme přičíst vyznavače islámu – zločinného náboženství na úrovni temného středověku, podle kterého jsou všichni křesťani nevěřící psi, kteří mají na vybranou – sloužit vyznavačům Alláha nebo zemřít. Tito námi nezvaní vetřelci chtějí, aby se naše vyspělá kultura podřídila jejich barbarské, naše zvyky a tradice jejich zvykům a tradicím, abychom zrušili naše náboženství, obecné křesťanské tradice a přijali jejich násilnické zločinné způsoby a zákony. Tito lidé do naši země nepatří. A poslanci, kteří v EP (m. j. také 4 poslanci za ANO) hlasovali pro zavedení pokut pro ČR za nedodržování kvót migrantů, by zasluhovali být exemplárně potrestáni podle těchto nelidských zákonů.

Názorně bychom to mohli ozřejmit článkem popisujícím příhodu jedné rodiny loňského léta za bílého dne a uprostřed centra naší matičky Prahy:   

„Ty zasranej Čechu, zabijeme tě a tvou rodinu nameleme do jídla!

Autor: Vojtěch Bartók

Dnes mne zaujal jeden článek, který popisuje zážitek jedné rodiny při návštěvě Prahy, konkrétně, Staroměstského náměstí. Rodinka si vyjela na výlet do Prahy a chtěla se pokochat krásami historické části Prahy. Při tom byli obtěžováni, uráženi a opliváni mladými muži arabského vzhledu.

„Ty zasranej Čechu, zabijeme tě a tvou rodinu nameleme do jídla!“ byla slova na adresu otce, když se chtěl bránit obtěžování a najíždění těchto agresivních cizinců do kočárku jeho ročního syna. Jeden z útočníků mu dokonce třikrát plivl do tváře. Dle vyjádření otce je to ten, který má na fotografii zdvižený prst.

hovada

Vzápětí je obklopilo na deset útočníků, hotových zmasakrovat celou rodinu i s dítětem v kočárku. To vše se odehrálo uprostřed hlavního města, pod kamerami policie. Vrcholem všeho bylo, že agresivní útočníci, cizí státní příslušníci vyhrožovali, že podají trestní oznámení. Věřím tomu, že pokud ho podají, otec napadené rodiny půjde k soudu a dostane minimálně podmínku, zákaz vstupu do Prahy, vyhazov z práce a trvalou nálepku xenofoba. Toto jsou naše zákony.“

Co si s tím počít?

Nejsem a nikdy jsem nebyl velkým teoretikem. Pokud jsem mohl měřit životem, ukazovalo se, že zákonitosti vývoje společností, jak jsme je probírali v mém případě v sedmdesátých letech ve VUMLu se plně potvrzovaly. Hlubšího studia teoretiků a klasiků jsem se nikdy nedopustil. Přesto jsem se do jisté doby se zájmem účastnil setkávání skupin teoretiků, abych si ověřil a potvrdil chabé pozůstalé vědomosti nebo je rozšířil. Samozřejmě jsem je také konfrontoval se skutečností. Při teoretických diskusích jsem slyšel dost myšlenek, které jsem považoval za správné. Pokud mi něco vadilo tak, že myšlenky neměly praktické pokračování - když slova, např. o nutné mezinárodní koordinaci postupu boje proti imperialismu i mezinárodně vyslovená, nevedla dále ke skutkům.

V souvislosti s obecnými teoretickými vyjádřeními a prohlášeními ve vztahu k aktuální hrozbě zničení významných kulturních tradic a hodnot jsem dospěl k názoru, že jestliže jsme měli potíže se správným aplikováním teorií dříve, dosáhli jsme nyní úrovně, kdy už jsme teoreticky někteří úplně mimo zdravý selský rozum. Nedostáváme objektivní analytický pohled a z něj vycházející teoretický návod k jednání, ale jsme podle mého neodborného posuzování svědky vnášení zmatků do zbytečných diskuzí a z mého pohledu i znehodnocování  - matení teorií, které jsem nepřestal pokládat za přínosné, ověřené a správné.

V Mimoni dne 23. 7. 2017, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473