BABIŠ OPĚT ZAPERLIL

U nás doma se na zpravodajské relace typu Události nedíváme. Jen okrajově jsme mohli zaznamenat poměrně značnou výměnu některých lidí za redaktorskými stoly. Na mě osobně to působilo nikoliv jako pouhé hledání „nových tváří“, ale že někteří lidé odešli ze zpravodajských redakcí jinam, protože mají jisty stupeň inteligence a mravnosti a „zajídalo“ se jim propůjčovat se k šíření evidentních nesmyslů a lží.

 

Docela jsem si vybavil, jak by asi mohlo probíhat výběrové řízení na zpravodajské redaktory. Hlavní předpoklad je, aby ten člověk uměl číst, pokud možno souvisle a plynule. Musí také pro televizi (pro rozhlas nikoliv) přijatelně vypadat. Pokud se týká inteligence, je to nepřímá úměra. Čím hloupější redaktor, tím lépe. Hloupý nechápe nesmyslnost informací, které předčítá a přečte sebevětší „kravinu“ bez uzardění či mrknutí oka.

Moje žena se občas dívá na regionální zprávy. Je to o něco málo zajímavější a následuje po nich A-Z kvíz, vědomostní soutěž, kterou sledujeme. Tak občas i já část shlédnu.

Naposled mě zaujala série stížností představitelů a zastupitelů obcí na zvýšení platů zaměstnanců městských a obecních úřadů. To je totiž tak. Zvýšily se platové tarify, ale nezvýšil se příspěvek obcím na státní správu. To je věc u nás celkem běžná. Znám to třeba ze školství. Zvýší se nárokové základní platy, ale nezvýší se mzdové fondy. Tak se zvýší základy (nic jiného nezbývá) a poníží se nenárokové složky – výkonnostní, prémie, odměny. V celkovém součtu se mzdy nezvýší nebo se dokonce i sníží. Další možností je potom propouštění, aby na stejnou hromádku bylo méně lidí.

A podobně je to s obcemi. Také je dvojí řešení. Peníze na zvýšení platů nejsou. Stát nedal, musí se tedy vzít jinde. Z investic (škrtne se např. dětské hřiště) nebo jiných nákladů v rozpočtu. Na to si celkem jasně stěžovali všichni z různých obcí. Pak samozřejmě existuje ještě ta druhá možnost. Propouštění, aby na stejnou hromádku bylo méně lidí a mohlo se přidávat pozůstalým.

Korunu tomu dal ministr Babiš, když k problému zvýšení platů, na které nedali peníze, řekl: „Budou Vánoce, tak jsme jim chtěli udělat radost.“

Myslím, že takovou pitomost by žádný z normálních lidí nemohl vyslovit. Pan Babiš může, je to u něj celkem běžným jevem. A některým občanům se to dokonce ještě líbí. Nebo už ne?

V Mimoni 6. 11. 2014

M. Starý

Poznámka:

Již poněkolikáté jsem obdržel na internetu údajné Babišovo vyjádření, že předchozí vlády způsobily našemu hospodářství 4x větší škody než světová válka s tím, že tuto pravdu odhalila pouze MfDNES vlastněná Babišem. Opravdu „úžasné“! K čemu nám taková informace je? Odpovědět by bylo možno po vzoru M. Zemana, který to údajně převzal od K Schwarzenberga, velmi vulgárně.

To, že naše hospodářství jde od deseti k pěti a od pěti k nule víme. Více než srovnání s čímkoli by nás zajímalo, jak tento nepříznivý vývoj zvrátit. To ovšem z pana Babiše ještě nevypadlo a sotva vypadne. Podle jeho vyjádření, některých i nepravdivých se naopak lze obávat, že nepříznivý trend se přičiněním pana Babiše nejen nezastaví, ale ještě zhorší a své předchůdce ještě neblaze překoná!

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473