KDYŽ PARTAJE PRZNÍ DEMOKRACII

Na zpravodajské televizní Události, pořad, který obsahuje jen nepatrný podíl pravdivých a smysluplných informací a větší podíl dezinformací a nesmyslů, se už delší čas zásadně nedívám. Často ale shlédnu regionální zpravodajství, pokud, jako včera, nejsou zcela zaplněny a znehodnoceny nejdůležitějšími regionálními informacemi o průjezdu amerických vojáků přes naše území. Důvodem je i umístění regionálních zpráv mezi dvě vědomostní soutěže – AZ kvíz a Kde domov můj, které sleduji.

Ve zprávách z jihočeského regionu před několika dny jsem zaznamenal, jak někteří kandidáti pro volby do poslanecké sněmovny odstupují z kandidátky ČSSD, do které bylo zasáhnuto z centra této strany. Odstoupení z kandidátky zvažovala také nová jihočeská hejtmanka. Nejsem členem ani voličem ČSSD a není to moje věc. Zaujalo mě však vyjádření paní hejtmanky. Bylo asi takové: Kandidátku za volební obvod jihočeský kraj jsme sestavili my v jižních Čechách, z lidí, které my dobře známe a známe jejich kvality a schopnosti. Je to náš kvalifikovaný výběr a naše odpovědnost. Je nepřijatelné, aby do toho vyšší orgán, který ale je vzdálený, o vybraných lidech ví málo nebo skoro nic, zasahoval.

Považuji tento názor za zcela logický a správný. Jenže vývoj se posunul dál, i když, podle mého názoru špatným směrem. A ten posun přináší úvahy mnohých o hrozícím nebo dokonce nutném zániku politických stran a potřebě vytvoření jiného společenského systému.

Jako člověk, který ve struktuře politické strany KSČM poctivě odpracoval 20 nejproduktivnějších let svého života, mohu potvrdit, že výše uvedeným logickým názorem jihočeské hejtmanky za ČSSD jsme se řídili kdysi i v KSČM. My jsme v okresech vybírali kandidáty, které jsme dobře znali, denně se s nimi potkávali a v rámci kraje jsme se pak domluvili už jen na tom, jak tyto okresní výběry skloubit do krajské kandidátky. Ale pořád jsme se pohybovali v okruhu lidí, které jsme téměř všechny dobře znali.

Tak tomu bylo i v jiných krajích. Ústřední výbor potom tyto kandidátky schválil. Bylo to v podstatě jen formální. Nikoho nenapadlo a nikdo si nedovolil zasahovat do kvalifikovaného výběru provedeného se znalostí vybraných. Poprvé byla tato zásada prolomena v KSČM před volbami v roce 2010 a hned ve dvou krajích. Libereckém a Zlínském. Partajní nomenklatura s novým vládcem dospěla k závěru, že musí zasahovat do krajských výběrů, protože by tam chtěli na volitelné místo nějakého kamaráda, či zasloužilého sluhu a naopak někoho, kdo jim vadí, by tam nechtěli. A tak třeba přemístili kandidáta z devátého místa na první. Dnes už se to děje v KSČM úplně běžně. Nejvyšší „Pandrholové“ zasahují do všeho a mění rozhodnutí nižších orgánů, jak se jim líbí a nevadí jim v tom ani stanovy ani vlastní usnesení. To mimo jiné činí tím nižší orgány KSČM do jisté míry, nebo téměř úplně zbytečnými. Zbytečnými se stávají okresní výbory, zbytečnými jsou konference. Já si myslím, že tak úplně zbytečnými nejsou, protože se aspoň jednou za čas sejdou nějací lidé, aby si navzájem popovídali. A to je vždycky dobře a dnes dost vzácné. Pokud zůstane u popovídání a nenajde se nějaký blbec, který se chce předvádět a vymýšlet kraviny. Zrovna na mezinárodním setkání fašistů se bavili někteří z účastníků o tom, kam mají příště pozvat přátele z Polska nebo Německa a zaznělo tam i jméno obce Holany. Myslel jsem, že jsem se přeslechl. V Holanech se už pár let odehrává pietní vzpomínka na jedno z největších vystoupení lidí české i německé národnosti (kolem 30 000 lidí) před Mnichovem na sklonku srpna 1938 proti odtržení pohraničí a rozbití ČSR.

Prý by to chtěli letos udělat velkolepě, něco jako 1. máj v České Lípě. Když jsem se zeptal, kdo na takový nesmysl přišel, řekli mi, že pan Chot. Pak už není čemu se divit. Rychlokvaška z močáků slečny Lysákové. Nic neví, skoro ničemu nerozumí.  Nejde o to, že by si to taková velkolepá historická událost nezasloužila. Stačí ale jen připomenout, že v Holanech se sjíždí k výročí této události kolem třiceti lidí z celého Libereckého kraje. Z místních pak obvykle nikdo. Když vezmeme v úvahu nespolupracující obecní představitele, … prostě s takovým nápadem může přijít jen zabedněnec. Možná je to jen neznalec dění a vývoje KSČM v okrese Česká Lípa. Možná v době, kdy OV KSČM usilovně pracoval ve spolupráci s obcí Holany na takové slavnosti, nebyl ani členem KSČM (jak známo byl za ostudné chování městským výborem KSČM v České Lípě z KSČM vyloučen a také později pět let neplatil členské příspěvky), prostě byl mimo a zůstalo mu to.

Tak si to shrňme: Politické strany, které nejsou samy schopné dodržovat základní principy slušnosti a vnitřní demokracie. Jistě nejde jen o jmenované KSČM a ČSSD. U ostatních je to stejné. Malou výjimkou je ANO 2011, subjekt, který je nejmladší, kde pro jistotu a omezení komplikací přistoupili raději hned k diktátu než k nějakým aspoň na oko demokraticky působícím orgánům.

Můžete se divit, že lidé, kteří nezvládají základní demokratické principy ani v malém – uvnitř svých stran a dostanou se do širších mantinelů, przní tzv. demokratický systém, až bolí oči i uši?

Já už se pár let nedivím! A vy?

V Mimoni 13. 6. 2017, Miroslav Starý 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473