LIDOVCI SI NEPOLEPŠILI

 Lidovci to na svém posledním sjezdu opět "pohnojili". Znovu pologramotný předseda (viz níže), opět předák Landsmanšaftu v čele. To bude zajisté velký volební "úspěch"!

Zmatené pojmy pana Bělobrádka

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Ottův Slovník naučný z r. 1906 poučí čtenáře o tom, že Sudety jsou horstvo na severovýchodním okraji Českého masivu od zlomu Labe k bráně Moravské. Je to geografický název. Do 30. let minulého století s ním málokdo přišel do styku. Leda při vyučování zeměpisu. Ale slovo Sudety a Sudetský vstoupilo ve všeobecnou známost, když si je vypůjčili militantní němečtí obyvatelé českého pohraničí v předmnichovském období.

Prohlásili se za Sudetské Němce, i když jejich bydliště a působiště byla většinou od skutečných Sudet na hony vzdálena. Prostě, kde byl Němec, tam byly podle nich Sudety.

Ten název nebyl geografický, ale politický. Představoval politický program. Byl to rozbíječský program příslušníků fašistické německé menšiny na československém území. Slovo „Sudetský“ Němec, „Sudeťák,“ znamenalo totéž co henleinovec, nacista, hitlerovec. Češi vnímali tento název jako agresivní výhružku, jako projev nepřátelství.

Prezident Beneš také před užíváním tohoto vymyšleného, lživého slova, které mělo zakrýt pravou podstatu tehdejšího sporu, varoval. Naší demokratické politice šlo přece – bez skrytých podtextů nějakých zjednaných ničitelů – o české Němce, o Němce na našem území, o německou menšinu na území ČSR. Nikoli o Němce s rozbíječským programem, který si říkal „sudetský“. Bohužel, název se rozšířil a dodnes slouží k matení pojmů. Nedávno dokonce jeden z našich předních politiků, předseda strany KDÚ a člen vlády, pan Bělobrádek, se nestyděl prohlásit, že je „Sudetský Čech“, a že i Šumava a Brno jsou v politickém smyslu Sudety. Neuvěřitelné!

Člen české vlády neví, že slovo „sudetský“ znamenalo politický program henleinovský, nacistický, hitlerovský? Program rozbíječský, likvidačně protičeský? Jak může být pan Bělobrádek „Sudetský Čech“? Jaký program může mít Sudetský Čech? Chce patřit mezi Sudetské Němce? Spojit se s Bavorskem? A co kromě Šumavy a Brna ještě pan Bělobrádek odevzdá Sudetským Němcům, protože to jsou, podle něho, „také Sudety“? Nemá to být vlastně celá Česká republika, aby se pan Bělobrádek zavděčil staré agresivně expanzivní politice některých militantních sousedů?

České národní listy (PŘEVZATO.)

Poznámka RSP:

Myslím, že „sudetský Čech“ by rozhodně neměl chybět na dalším Sudetendeutscher Tag 3. - 4. 6. 2017 v Augsburgu. Mezi hosty by nebyl sám původem z „české kotliny“ (Böhmen). Co jsem jen tak letem – světem zachytil z příprav, měl by tam být mezi hosty starosta Prahy 7, (Prag 7) starosta Neudeku (asi Nejdek), zastoupení by mělo mít také Brno (Brün), Jablonec nad Nisou (Gablonz a. N.) - Petrou Laurin a nám známý – místostarosta Reichenbergu (pro nás zatím stále Liberce) Jan Korytář. (Slečnu Lysákovou jsem zatím na seznamu hostů neviděl. Že by se jí minule u "přátel" v Augsburgu nelíbilo?)

V souvislosti s posledním „fláternickým“ sněmováním jsem si vzpomněl na jedno předvolební heslo poválečných voleb: „Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály!“ Svatá pravda i dnes a „starostům“ se opravdu divím. Takové spojence bych nechtěl, ani kdyby mi platili.

29. 5. 2017, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473