DVA MĚSÍCE JE DLOUHO

Dvouměsíční pauza je dlouhá

Že rozhodnutí o konání zastupitelstva města Mimoň jednou za dva měsíce se moc nepovedlo, dalo najevo několik zastupitelů v průběhu jednání 20. 4. 2017. V podstatě to potvrdilo i jednání samotné svou délkou, když od standardního zahájení v 16.30 hodin skončilo až ve 20.30. A to na programu nebyly nějaké kontroverzní body, podle kterých by se to dalo čekat. Byl jich ale dvojnásobný počet než obvykle. Změnu harmonogramu jednání ale k hlasování nikdo nenavrhl. Budeme si muset počkat na červnové zastupitelstvo, až se bude projednávat plán jednání na druhé pololetí 2017.

Zastupitelstvo neposkytlo dar na Svatovítské varhany v Praze. Před hlasováním se pro neposkytnutí vyslovil pan starosta a pan Král s ním souhlasil. S názorem, že církev má mnoho peněz, vybírá „zlodějské“ vstupné do chrámu sv. Víta, tak ať si varhany zaplatí ze svého, souhlasím i já.

Nejen pro mne ale bylo zajímavé, co jsem se v té souvislosti dozvěděl. Město Mimoň přispělo darem na instalování pamětní desky na památku českých občanů vyhnaných z pohraničí v roce 1938 na Masarykově nádraží v Praze. Z vystoupení rozčileného zastupitele diskutujícího k „varhanám“ jsme se dozvěděli, že deska byla už odhalena. Zastupitel byl spravedlivě rozhořčen, protože „Pražáci“ přispěvatele nejen nepozvali, ale ani ho neinformovali, že deska bude odhalována a kdy.

Při pojednávání zařazení projektu sportoviště u ZŠ a MŠ Mírová - jakýsi výhled do roku 2023 - jsem si společně s panem Jirutkou, který byl na konci osmdesátých let minulého století tělocvikářem na této škole, vzpomněl, že nákresy takového sportoviště s běžeckou dráhou, doskočištěm, vrhačským sektorem a dalším sportovním vybavením a úpravami, zdobily chodby hlavní školní budovy už někdy v roce 1988. Jak ten čas letí, že?

Diskuze byla tradičně kolem ocenění města Mimoně. Souhlasil bych s tím, že realizace asi neodpovídá poměrně honosnému názvu „Cena města Mimoně“. Možná by stačilo těm, u kterých se chce poděkovat jim, protože nějak městu pomohli, pozvat je na radnici, poděkovat jim jménem vedení města s nějakým diplomem, případně věcnou cenou.

Při hlasování o bodu došlo k procedurálnímu pochybení, na což upozornil pan Plíva. Bylo navrženo, aby se o oceněných hlasovalo jednotlivě - o každém zvlášť. Proběhlo tedy hlasování, jestli se bude hlasovat o každém zvlášť nebo o všech návrzích najednou. Odhlasovalo se, že najednou. Tím bylo rozhodnuto pouze o způsobu hlasování. Poté mělo proběhnout hlasování, zda se všem navrženým cena udělí nebo neudělí. To hlasování neproběhlo. Námitka pana Plívy byla oprávněná a správná.

Pro mě úplně mimo logiku jsou další exhibice kolem neřešení dopravní situace v Mimoni. Zlom zřejmě přineslo sdělení, že se začalo pracovat na západní části „velkého obchvatu“ to jest ze směrů Česká Lípa, Doksy a Mnichovo Hradiště. To s největší pravděpodobností znamená, že „padá“ řešení asi 300 m dlouhou přeložkou podél řeky Ploučnice. Nelogickým mi potom přišlo projednání přípravného výboru na vyhlášení Místního referenda o stavbě této přeložky, které by mělo proběhnout v Mimoni současně s volbami do Poslanecké sněmovny PČR 20. – 21. 10. 2017.

Neřešení situace dostalo po asi dvaceti letech stagnace jakýsi nový směr, který se líbí konzervativním zastáncům neřešení. To se táhne už třetí desetiletí. Pokud se týká mého osobního názoru, tak si myslím, že kdyby zastupitelstvo projevilo více odvahy a snahy o řešení, mohla být už několik let dopravní situace ohrožující zejména centrum města vyřešená. Takto nebude ještě dalších 6 (to bude asi trvat, než se poprvé kopne do země – jak zaznělo na jednání), 8, možná i více let. A pokud bude, tak ne úplně. Ne ve směru dopravy od Liberce a Jablonného.

Vzrušení nastalo kolem bodů „Zrušení pověření zastupitele k řízení městské policie“ a „Pověření strážníka některými úkoly při řízení městské policie“. Zrušeno bylo pověření zastupitele pana Krále a nově bylo schváleno pověření pana Krajíčka. Podmínečně, protože jmenovaný procházel potřebnými prověrkami, tedy s platností až po bezchybném dokončení oněch prověrek.

S podivem bylo, že ani body jindy procházející hladce odmáváním vzetí na vědomí – zápisy z finančního a kontrolního výboru – tentokrát hladce neprošly. Pikantní asi bylo, že třeba finanční výbor se nesešel a dokonce v daném termínu nepřišel ani pan předseda. To, že termín byl den po Velikonočním pondělku, asi bylo poněkud chabým vysvětlením.

Pověření starosty k jednání na valné hromadě SVS (Severočeská vodárenské společnost) přineslo snad dobrou informaci o převodu akcií francouzské společnosti Veolia na české společnosti SVS a SčVaK. To, co by ale odběratelé nejraději očekávali – snížení cen vodného a stočného – to ale nejspíše nepřinese. Možná časem aspoň o malinko.

Z Mimoně 20. 4. 2017, M. Starý 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473