KDYŽ CHYBÍ ROZUM

Před jednáním Zastupitelstva Libereckého kraje jsem zaslechl „v kuloárech“, že jeden nejmenovaný krajský zastupitel ze Zákup hledá viníky, proč se nestal ani senátorem, ani se nestane starostou ve svém městě. Údajně se měl vyjádřit, že kam dosáhla Severočeská pravda, tam on nedostal hlasy pro volbu do Senátu. Upřímně řečeno jsem takové informaci moc nevěřil. Protože ale stejný „argument“ byl řečen i na OV KSČM v České Lípě v rámci hodnocení voleb (doufám, že ne podle slabomyslné osnovy pocházející z Liberce), přijal jsem fakt, že taková nehorázná pitomost vyslovena byla.

 

Jsou dvě možnosti autorství tohoto nesmyslu. První je sám kandidát. Mohlo by tomu tak být, protože v KSČM je krátce a rozhodně mu chybí reálné informace, jako i dalším členům KSČM ze Zákup. Místní ZO je už několik let informačně od KSČM odblokována. Tam přenášené „hudobláboly“ nelze považovat za skutečné a odpovídající informace a tak nemá přehled.

Pokud by tomu tak nebylo, již poněkolikáté by mě napadlo, že mezi důvody k odvolání zastupitele na jakékoli úrovni by měla být evidentně snížená příčetnost dotyčného zastupitele. Že dojem snížené příčetnosti není jen můj - subjektivní, mi potvrdili i občané z města Zákupy, kteří nabyli rovněž dojmu, že kandidát se asi zbláznil. Kolem sebe vytruboval, že bude senátorem i starostou. To, že se lidé odtahují, případně si klepou na čelo, nevnímal.

Podle očekávání skončil ten člověk pátý v prvém kole voleb do Senátu, když nejoptimističtější odhady a předpoklady při souhře šťastných okolností mu přisuzovaly 4. místo.

Ve volbách do zastupitelstva města byl tento člověk, který se kasal, že bude starostou svého města čtvrtý od konce, následován místní stranickou dezinformátorkou (třetí od konce) a původkyní jeho nedůvodného sebevědomí a současně příčin snížené příčetnosti zastupitele obecního i krajského v konfrontaci s objektivní realitou. Nemůžete potom ani čekat, že by mu došlo, že se stal krajským zastupitelem a předsedou výboru nikoliv pro své skvělé schopnosti, ale protože to někdo potřeboval.

Ve svém města získal sotva pětinu hlasů proti dosavadnímu starostovi a jeho kamarádka ještě méně.

Ta by mohla být druhou autorkou výše uvedeného nesmyslu („Kam dosáhla SP,…“). V jejím případě to nelze omluvit ničím jiným, než naprostou neznalostí situace a možností v rámci KSČM.

Jako je v Libereckém kraji ostudou antikomunistka - předsedkyně KV, je OV KSČM v České Lípě ostudou, že taková členka KSČM, jinak ale nekomunistka, která nic neumí a z potřebného, jak dlouhodobě potvrzuje, nic neví, se dokázala vnutit do funkce místopředsedkyně okresního orgánu, nemluvě o tom, že ze skromných prostředků odsávala 7000 Kč měsíčně za své neumění.

Na místě obou uvedených, ať už je původ jimi produkovaných nesmyslů jakýkoliv, bych někam zalezl a pro ostudu, kterou si sami způsobili nesmírně přehnanými, skutečně značně hloupými očekáváními a hodně dlouho bych nevylezl.

To by asi udělal každý normální člověk, kterému by došlo, jak nesmírně se znemožnil.

Bohužel se stává dost často, že hloupí lidé svoji vlastní hloupost a nemožnost nevnímají. Chybí jim jakákoliv schopnost sebereflexe a některé z nich nepřesvědčí, ani názory soudného okolí, ani když své „inteligentní“ výkony a vychloubání shlédnou i v přímém přenosu.

U nás v Mimoni s tím máme také své zkušenosti.

Pokud se týká dosahu a vlivu Severočeské pravdy, pochybuji, že vůbec oba výše zmínění vědí, kam dosahuje (po celé republice i za její hranice).

Její odběr dosahuje totiž také mezi do obyvatele – voliče v Zákupech, kde pan Dvořák byl ve volbách do Senátu z devíti kandidátů první. Asi jen tam, což nám přijde normální a očekávané. Vám ne?

V Mimoni dne 26. 10. 2014, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473