Kam jsme se to dostali

NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVENEC 2017

Motto:  „I to největší moře má své břehy. Bezbřehá je pouze lidská hloupost.“ Konfucius.

N A   H R A N I C I   S   N Í M !

          S tímto pokřikem požadujícím likvidaci ohněm se v průběhu historie často setkávali lidé, kteří z těch či oněch důvodů měli být odstraněni.

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ NA ČERVEN 2017

Motto: „Dejte mi média a z kteréhokoliv národa udělám stádo sviní.“ J. Goebbels.

P O L I T I C K Ý   H Y E N I S M U S   P O   Č E S K U

          To, co se dělo na naší politické scéně v průběhu letošního měsíce května nemělo už dávno obdoby.

Zobrazit celý článek

KDO JE VĚTŠÍ GAUNER?

(MIMOŇ 10. 5. 2017 – M. Starý)

V současné době se informace o dění na naší politické scéně podobají jakési anketě, kde se očekává odpověď veřejnosti na otázku. Je větší gauner Babiš nebo Sobotka?

Zobrazit celý článek

CÍL: LIKVIDACE NÁRODŮ A KULTUR

Děti jsou v první linii boje za zničení národa

(to tedy stojí za přečtení, opravdu!!!!!)

Děti jsou v první linii boje za zničení národa. Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ.

Zobrazit celý článek

KOMENTÁŘ NA KVĚTEN 2017

Motto: „V politice neexistují žádní přátelé“. /Cicero/

„O   T O M   R O Z H O D N O U   V O L I Č I“

          Tato oblíbená fráze naprosté většiny politiků nevyvolává u zasvěcených nic jiného než úsměv.

Zobrazit celý článek

"IDEOLOGICKÁ" DESTRUKCE ŠKOLSTVÍ

 

Odmítnete jet na akci Člověka v tísni a už vás ženou! Václav Klaus mladší vyprávěl příběhy o nesvobodě

Zobrazit celý článek

KOMENTÁŘ DUBEN 2017

NÁŠ KOMENTÁŘ

Motto: „Není třeba obávat se těch, kteří mají jiný názor, nýbrž těch, kteří mají jiný názor, ale jsou zbabělí ho vyslovit.“ (Napoleon Bonaparte.)

M Ě S Í C   B L Á Z N Ú   A   R E K T Á L N Í   A L P I N I S T É.

Zobrazit celý článek

SMĚR ZÁNIK ČR?

Tschechia: Změna názvu republiky v listinách OSN je počátkem zániku státní identity. Za změnou stojí Berlín v rámci budování Velkoněmecké IV. říše!

Zobrazit celý článek

NO TO JE TEDY "SÍLA"!

No to snad ne? Zvláštní zmocněnec OSN pro migraci vyzval EU, aby podkopávala etnickou stejnorodost evropských zemí a nahrazovala ji multikulturní diverzitou!

Zobrazit celý článek

SVĚT KRVÁCÍ

Svět krvácí v regionálních konfliktech

Ideologové kapitalismu se snaží krýt vznik válek a regionálních konfliktů politickými, náboženskými, národnostními rozpory, od zániku SSSR pak nutností bojovat proti světovému terorismu.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473