Kam jsme se to dostali

NÁŠ KOMENTÁŘ - LEDEN 2018

Motto:„Posledním stupněm závisti je nenávist.“ (Plinius ml.)

I M P R O M T U   H I S T O R I Q U E

          Když v lednu 1924 uveřejnil prezident T. G. Masaryk ve 3. čísle revue „Přítomnost“ své stanovisko k světovému vývoji pod názvem „Impromtu  historique“ (Historická improvizace) strhl se nebývalý pokřik jeho odpůrců a nepřátel.

Zobrazit celý článek

HORÁČEK UŽ ZASE ŽALUJE!

Kdyby to bylo ve 3. B školy řečené základní, zvedla by paní učitelka káravě prst a pravila by: „Horáčku, Horáčku, to se dělá, žalovat na spolužáka Vondráčka?

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - PROSINEC 2017

Motto: „Vasa vacua sunt bene sonantia“ (Prázdné nádoby dobře duní.)

           (Walther 32921b)

H L A V A   S T Á T U

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - LISTOPAD 2017

Motto: „Na to dobro, co jste vykonali, jste zde zasedali již příliš dlouho. Odejděte, říkám vám, a skoncujme to. Ve jménu božím, jděte!“ Oliver Cromwell.

A L E A   I A C T A   E S T

          Když v r. 49 př. n. l. G. J. Caesar překročil řeku Rubikon, pronesl podle římského historika Suetonia slavnou frázi „Kostky jsou vrženy“ /Alea iacta est/.

Zobrazit celý článek

CO BUDE DÁL? (1)

Co asi tak čeká lidi v KSČM?

Včera jsem se po dlouhé době přinutil sledovat Události na ČT 1.

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ŘÍJEN 2017

Motto: „Demokracie je stav, při kterém má každý možnost blbnout po svém.“ (M. Twain).

S   L I D M I   P R O   S E B E

          Tak už to máme tady, parlamentní volby jsou za dveřmi. Předvolební aktivity politických stran a nejrůznějších seskupení dělají doslova a do písmene divy.

Zobrazit celý článek

KOMENTÁŘ J. KOHLÍČKA

Můj komentář ke zprávě litevského poslance Petrase Auštrevičiuse o Korupci a lidských právech v zemích.

Korupce a lidská práva ve třetích zemích jsou jedním z oblíbených témat členů Evropského parlamentu.

Zobrazit celý článek

KOMENTÁŘ NA ZÁŘÍ 2017

Motto: „Zvoní, zvoní, zrady zvon,

              čí ruce ho rozhoupaly…

              F. Halas.

D O K O N Á N O    J E S T !

Zobrazit celý článek

DOKLADY DEMAGOGIE ČT

Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství (případ 2)

Specifická analýza – seriál ČT (13025)

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahoval k dezinterpretaci.

Zobrazit celý článek

KOMENTÁŘ NA SRPEN 2017

Motto: „Být blbcem je někdy smůla, jindy klika, ale často úděl, ba poslání.“ M. Twain

M A I N S T R E A M   V   A K C I

          Název mého komentáře znamená hlavní proud. Termín mainstream je převzat z angličtiny.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473