Kam jsme se to dostali

NÁŠ KOMENTÁŘ - LEDEN 2020

Motto: „Quando equidem populus iste vult decipi,decipiatur."

/Když ovšem tento lid chce být klamán, ať je klamán./ C. Carafa de Montenegro.

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - PROSINEC 2019

Motto:„Posledním stupněm závisti je nenávist“. / Plinius Ml. /

P Ř E D V Á N O Č N Í   R O Z J Í M Á N Í

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - LISTOPAD 2019

Motto: „Popírat realitu nebo si o ní činit falešné představy je elementární blbost!“

           /8. Tvejnův zákon./                                                                  

T R I U M V I R Á T   A   Ř Í Š E   S T Ř E D U

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ŘÍJEN 2019

Motto: „Morálka národa i charaktery lidí se podobají zubům: čím jsou zkaženější, tím více bolí, když se jich někdo dotkne.“ Shaw.

H N U S

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ZÁŘÍ 2019

Motto: „Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.“ /Victor Marie Hugo/  

U B O Ž Á C I

         Dovoluji si předeslat, že k mému zářijovému komentáři mě nepřímo inspiroval název knihy velikána francouzské literatury Victora Huga - Ubožáci.

Zobrazit celý článek

GRUNDSATZERKLÄRUNG SDL

Schwerpunkt: České zpravodajské služby znepokojuje politické napojení Milionu chvilek na lobbisty a české spojence Sudetoněmeckého landsmančaftu, někteří z nich byli dokonce hosty školících a přednáškových akcí krajanského spolku!

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - SRPEN 2019

Motto: „Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní.“ / Aristofanes. /

B L B O S T - H N Ě V - N E N Á V I S T

         I když se to mnohému nemusí na první pohled zdát, tyto tři výše jmenované atributy spolu úzce souvisí.

Zobrazit celý článek

KAM JSME SE AŽ DOSTALI?!

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, (*14. května 1950, Žirovnice) je český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantistaPůsobí v Pelhřimově.

Co se stalo s naší dobou?

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVENEC 2019

Motto: „Pod vlivem blbého prostředí se blbne nejdokonaleji.“ M. Tvejn.

V Y D Ě R A Č I

Zobrazit celý článek

JEDNA PANÍ DOKTORKA POVÍDALA ...

Říkejme jí třeba Věra.

Po krátké přátelské konverzaci o dětech, přátelích a domácích mazlíčcích sklouzne náš rozhovor ke zdravotnictví.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473