Kam jsme se to dostali

VLÁDNOU NÁM ZLOČINCI?

Prof. Beran - přední český imunolog: Je třeba nahlas říci důležitou informaci.

Zobrazit celý článek

MÁ NÁM CO NAŘIZOVAT PADOUCH VE STŘETU ZÁJMŮ?

Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

Odvolání prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové je velmi závažnou skutečností.

Zobrazit celý článek

KOMENTÁŘ - ŘÍJEN 2020

Moto: „Hloupost je hřích." T. G. Masaryk

M E N E   T E K E L   U F A R S Í N

       Tato slova jsou symbolem vážného varování, výstrahy před trestuhodným chováním. Objevila se v Babyloně roku 538 př. Kr., na hostině pořádané králem Belsazarem.

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ZÁŘÍ 2020

Motto: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost." /G. Orwell/

KDO VYPUSTIL DŽINA Z LÁHVE?

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - SRPEN 2020

Motto: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem sám tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás." T. G. Masaryk

M A R I Á N S K Ý S L O U P

Zobrazit celý článek

ZNIČÍ "NAŠE" DĚTI NÁŠ NÁROD?!!!

Poznámka RSP: Níže uvedené pojednání vzniklo před více než čtyřmi roky. Jak je vidět a slyšet, je třeba ho dále a stále uvádět ve známost a připomínat.

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVENEC 2020

Motto: „Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu." Mistr Jan Hus.

O    H U S O V I    T R O C H U    J I N A K

Zobrazit celý článek

PROČ ZATNEME SEKERU?

Sekera v rozpočtu

Zdroje z minulosti jsme rozkradli, současné projídáme a budoucí vytunelujeme

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVEN 2020

Motto: „Sine ira et studio." (Bez hněvu a zaujatosti.) - T a c i t u s

C E S T A   K E   S T U D E N É   V Á L C E

Zobrazit celý článek

NÁŠ KOMENTÁŘ - KVĚTEN 2020

Motto: „Sovětský svaz budeme paralyzovat tím, že proti němu zkoncentrujeme nenávist a síly celého světa." /Bismarck, diplomat a vnuk železného kancléře r. 1933/

J A K   T O   B Y L O   D O O P R A V D Y

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473