NÁŠ SRPNOVÝ KOMENTÁŘ

Motto: „Jediné čeho se bojím, je lidská hloupost a temnota mysli!“ Hérakleitos 

Augiášův chlév po Česku.

svataKdyž slavný římský vojevůdce G. J. César před více než 2000 lety vyřkl před římskými senátory slavnou větu - „Hloupost by neměla mít v tomto sále místo a ani jinde by neměla být trpěna“, otevřel tak Pandořinu skříňku, která měla být z taktických důvodů, především před plebsem, trvale zamknuta. Prezentoval tehdy myšlenku, kterou by si měli vzít za svoji jak demokratické parlamenty a vládní kabinety tak i všichni moudří lidé, kteří nedopustí, aby o věcech veřejných rozhodovali diletanti. Bohužel, opak byl vždy pravdou a nejinak tomu není ani dnes. Historie se prostě opakuje pouze v jiných modifikacích, ale její podstata zůstává stále stejná. Z genetických analýz přitom vyplývá, že existují nezávisle na sobě období, která dávají více pitomců než chytrých lidí a naopak. Tato situace se vždy dotýkala a stále dotýká naší společnosti, která je v určitém směru zatížena nejenom minulostí, ale i přítomností. To co se dnes u nás děje svědčí o téměř katastrofickém úpadku morálních a volních vlastností členů naší společnosti. Zdá se tak, že naše společnost prochází specifickým obdobím, které bychom mohli směle nazvat – řízenou debilizací. Je přece odedávna všeobecně známo, že nemyslící, hloupý člověk, ať už je v jakémkoliv postavení, je nejenom snadno ovladatelný, ale zároveň i zneužitelný. Z novodobé historie známe takových případů hraničících až s fanatismem všeho druhu bezpočet. Za všechny takové případy vzpomeňme jen, co způsobila Goebbelsova propaganda se všemi následky pro lidstvo včetně nás.

          Nezastupitelnou roli v této „ bohulibé činnosti“, kterou debilizace naší společnosti také je, sehrávají v pejorativním slova smyslu všichni ti nejrůznější kašpaři a kašpárkové spolupracující se škrholy a škrholíky. Nejde totiž o nic jiného než o nejrůznější pimprlata hrající si povětšinou na něco na co nemají a díky svému intelektu ani mít nemohou. Svoje nedostatky však před svými chlebodárci dovedně skrývají a všemožně je zastírají. Charakteristickými znaky těchto prorežimních loutek jsou rektální alpinismus všeho druhu a snadná ovladatelnost jejich domácími a zahraničními loutkovodiči. Výrazně se v tomto směru projevují naši neoaktivističtí novináři a televizní komentátoři, před kterými, kdyby dnes žili, by samou závistí bledli i takoví protektorátní „velikáni“ jako byli např. K. Lažnovský, V. Krychtálek, K. Werner, J. Křemen, E. Vajtauer a jim podobní. Samostatnou kapitolu tvoří vždy kreativní duše našich komediantů a jejich přisluhovačů tvořících širokou škálu prorežimně angažovaných a vzájemně se podporujících sluníčkářů patřících pod křídla pražské kavárny. Mnozí z nich propadli korunkové nemoci. Jiní, jako je tomu např. u režiséra J. Hřebejka, kdyby neměli tolik proklínané komunisty, tak si i přes svoje nechutné vulgarismy ani neškrtnou. Druzí zase ve své bezmezné touze po penězích jsou schopni nejenom brát každý štěk, ale dělat ze sebe i ubohé nedůstojné kašpary. Dnes by mě snad už ani nepřekvapilo, kdyby např. jeden známý český herec propůjčil svoji „roztlemenou“ tvář i reklamě na olomoucké syrečky. To by alespoň odpovídalo jeho přirozenému naturelu. Obdobně by tomu tak bylo, kdyby např. J. Jágr či M. Kocáb propagovali výhody soužití s nepřizpůsobivými. U J. Jágra by to snad ani nepřekvapilo neboť vedle hokeje, peněz a tance u tyče řada věcí tomuto šťastnému člověku uniká, takže se pro všechno nechá „zbulíkovat“, čehož jeho dnešní „přátelé“ také dovedně využívají. S M. Kocábem by to bylo asi poněkud těžší, neboť po jeho dřívějším propagačním žvanění a získaných zkušenostech z mosteckého Chánova, by raději zůstal věren heslu „Kdo uteče, ten vyhraje“. A věřte, že by dnes utíkal od daného problému takovým kvaltem, že by ho snad ani posluha Evropské komise, přemoudřelý propagátor a tvůrce „Strategie cikánské integrace coby podmínky pro čerpání evropských fondů“ J. Diensbier, nezastavil.

          Nejinak tomu není ani s našimi poslanci, senátory a europoslanci z nichž někteří jsou přesvědčeni jak o své důležitosti, tak i neomylnosti. Vystupují a chovají se plně v souladu se rčením - „Komu Pán Bůh, tomu všichni svatí.“ Zapomínají však přitom, že prázdné sudy nejvíce duní. Důkazem jsou mj. jejich vystupování spojená často s hloupostí. V tomto směru dominuje např. premiér B. Sobotka, který si bláhově myslí, že nad něho není. Vzpomeňme jen, co to bylo za křiku a kritiky prezidenta M. Zemana za jeho „koketérii“ s Rusy a Číňany. Ale když mu M. Zeman otevřel dveře do Číny, okamžitě toho využil a provedl politický přemet a jen a jen už aby v té Číně byl a mohl se ukazovat a propagovat co všechno pro naši republiku zajistil.

          Za vyslovenou impertinenci považuji, když politici k oblbování lidí používají polopravd. Vzpomeňme jen co se B. Sobotka a jemu podobní nažvanili o našem zásadním  stanovisku vůči  přijímání migrantů.  A skutek utekl, jak to u tohoto pána často bývá zvykem. Za „svoje aktivity“ si už také vysloužil i výstižnou přezdívku coby „novodobý kadet Biegler“ podle figurky z knihy J. Haška „ Osudy dobrého vojáka Švejka“.  A když k tomu všemu přidáme „moudra“ pánů P. Gazdíka, M. Kalouska, M. Bendy a jim podobných, tak se nelze divit, jak to u nás vypadá. A jak to bude vypadat? Na tuto otázku je jednoznačná odpověď: Jestli to půjde takhle dál, tak k lepšímu rozhodně ne. Zvláště pak, když by Česká republika měla do konce roku 2017 přijmout 2619 lidí ze středomořských zemí nejvíce zasažených migrační krizí. Rovněž jsme dobrovolně přijali závazek na 1100 osob, později EU odhlasovala pro ČR  dalších1591 osob. Podle tisku je prověřováno 91 syrských uprchlíků v Turecku. ČR nabídla přijetí 400 lidí z táborů na Blízkém východě a přiveze z Turecka do konce letošního října 80 Syřanů, i když pod tlakem veřejnosti ministr vnitra M. Chovanec, coby pravá ruka B. Sobotky, dnes říká, že to může být později neboť, světe div se, najednou nestačíme do inkriminované doby syrské migranty prověřit!

          A co říci závěrem? Snad už pouze jen citovat výstižná slova spisovatele V. Párala, která by měla patřit politikům překračujícím Rubikon vlastní soudnosti z jeho knihy „Země žen“: „…. obyčejný, řadový pasivní blbec opakuje jen to, co mu jiní blbci nalili do hlavy, ale kdo si to tam cpe dobrovolně sám, ten už není jen pasivní blbec, ale aktivní idiot, což je nejhorší nebezpečí pro lidstvo!“ Plně se s ním v tomto směru také ztotožňuji. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G .  V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473