KOMENTÁŘ POČERVNOVÝ

Motto: „Mohu něco neuznávat, ale nemusím to proto špinit, a nemohu druhým brát právo v to věřit.“   Camus. 

NETOLERANCE  ČI  NESOUHLAS?

       Předesílám, že nemám rád slovo netolerance, žel přesto ho musí člověk, když není zbytí, použít. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že lidé mnohdy používají toto slovo ve špatných souvislostech. Povětšinou si neuvědomují, pokud je k tomu nevede účelový záměr, že mohou jeho nevhodným použitím ublížit. Je tomu tak proto, že netoleranci lze definovat jako snahu uškodit jedinci, s jehož názorem nesouhlasím. Proto je věcí nejenom taktu ale i slušnosti s rozmyslem a bez emocí volit slova, která se té či oné personě líbit nemusí, ale zároveň ji neurážejí. Je smutnou skutečností, že mnozí to už dnes ani neumí a ani umět nechtějí. To platí pro většinu naší společnosti. Proto se nedivme, jak to u nás také vypadá. Týká se to i politické kultury, která jakoby se někam vytratila či spíše jakoby u nás nikdy nebyla. Naopak hrubost, vulgarita, netolerance a násilí slaví prim. A to nehovořím o masmédiích, která jsou v tomto směru kapitolou sama pro sebe. Jejich „blahodárné“ působení intenzivně napomáhá k „debilizaci“ společnosti. Tak se stává, že „TV bedna“ je dnes pro mnohé alfou až omegou pro formování jejich názorů což patřičně využívá propaganda všeho druhu. Říšský ministr propagandy Dr. J. Goebels by měl dozajista radost, jak ji jeho žáci přivedli takřka k dokonalosti.

       Musím přiznat, že mně podnět k letošnímu červencovému komentáři daly nejrůznější mnohdy až bezbřehé diskuse některých našich „odborníků“ týkající se výsledku anglického referenda k setrvání či opuštění Evropské unie. Jak je všeobecně známo Velká Britanie coby celek se v referendu rozhodla pro tzv.  brexit , který znamená její odchod z EU. Je proto až s podivem jak tento výsledek otřásl naší politickou scénou. Člověk někdy dostával dojem jako bychom to byly právě my, Česká republika, která je oním „pupkem“ světa okolo kterého se všechno točí a která o všem rozhoduje. Když k tomu přidáme „ pláč a skřípění zubů“ některých našich politiků, že Velká Británie odchází z EU v dojemné shodě s řadou nekritických prorežimních komentátorů prezentujících všechny možné a nemožné negace, které brexit přinese, tak se nemůžeme divit, že někteří lidé se začínají obávat o svoji samotnou existenci.

       „Neskonalý dík“ v informovanosti naší veřejnosti patří televizi a to nejenom té veřejně právní, ale i těm komerčním, mezi nimiž dominuje TV NOVA. Jejich komentátoři se jeden přes druhého předhánějí především líčením negativního dopadu brexitu na Velkou Británii a to jen a jen proto, aby se nejenom zalíbili svým principálům, ale zároveň i odradili od jeho následování. Má to svoji logiku. Co kdyby, nedej Bože, virus brexit zmutoval a stal se z něho také virus czexit? Na to snad ani nemyslet. To by našemu premiérovi z té hrůzy narostly přes noc snad i vlasy. Proto také naše masmédia, s předvídavostí sobě vlastní, bubnují na poplach a varují před dopady brexitu  nejenom na ekonomiku Velké Británie, ale i na ekonomiku naší. Jak dojemná starost a péče o zemi, která je třetí ekonomicky nejsilnější zemí EU. Naše obavy z poklesu anglické libry jakož i z odtržení Skotska a Severního Irska od Velké Británie a jejich připojení k EU jsou víceméně liché. Nejde o nic jiného než o uměle živenou propagandu sloužící k účelovému zastrašování těch, kteří  brexit v  té či oné podobě vítají. Jsem přesvědčen, že přes řadu silných slov a uměle živených chimér k žádné katastrofě v této zemi nedojde, spíše naopak. Velká Britanie je ve svém globálu natolik konzervativní, že by rozval Spojeného království nikdy nepřipustila.  Samozřejmě, že je to věcí názoru, ale na ten má přece právo každý, tedy i já.

       Daleko horší jsou však případy, když se najdou jedinci, kteří názory druhých nevybíravými slovy bagatelizují a jejich autory urážejí. Markantním takovým příkladem z poslední doby jsou urážlivé výrazy dopisovatele Britských listů B. Kartouze vůči exprezidentovi V. Klausovi v souvislosti s jeho názory na problematiku brexitu. Ve svém článku „Klausovy halucinace o Brexitu“ uveřejněném v Britských listech 26. 6. 2016 jeho autor B. Kartouz mj. uvádí: „Mnohokráte zdiskreditovaný, intelektuálně scestný, patologicky ambiciózní Václav Klaus komentuje brexit ve stylu trumpovského blábolení……..“   Anebo: „Za této situace si v ČR pěstujeme kult podobných pomatenců jako je Václav Klaus, tragická figura,která  přitahuje pozornost podobným způsobem, jako to dělá Donald Trump……..“  Prostě takový je život. K. H. Borovský měl pravdu, když svého času napsal známý epigram: „Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinak, dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák.“ A rozhodně se nemýlil.

       A co říci závěrem? Snad už pouze jen tolik, že vše je třeba brát s rozmyslem, tedy i brexit, nepodléhat emocím a vracet se k vlastnímu rozumu, pokud ještě nějaký máme! Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473