NÁŠ KOMENTÁŘ - DUBEN 2016

Motto: „Hloupost je hřích.“ T. G. M.

P R E V É T.                                                     

          Prevét je typ středověkého záchodu. Původ tohoto slova pochází z latinského locus privatus znamenající soukromé místo. svataObjevuje se na hradech, zámcích a jiných stavbách. Obvykle měl podobu výklenku ve zdi nebo malého arkýře. Žádný splachovací systém nebyl potřebný, neboť o patřičný odvod výkalů se zpravidla postarala sama gravitace. Tento výraz, respektive jeho počeštěná forma „prevít“, znamená něco špatného, ošklivého a zlého, včetně člověka.

          A takových lidských prevítů běhalo a běhá po světě bezpočet dodnes. Výjimkou nejsme ani my; zdá se, jakoby se u nás počty prevítů množily už nikoliv řadou aritmetickou, ale geometrickou. V takovém případě, kdyby tomu tak skutečně bylo, by dozajista sám velký britský ekonom T. R. Malthus projevil upřímnou radost, jak mu ta jeho teorie i v této sféře lidské společnosti požehnaně vychází.

          Jestliže ještě donedávna platilo nejenom ve světě, ale i u nás francouzské přísloví „Cherchez la femme“ (Za vším hledej ženu), tak dnes ho vytlačilo typicky české rčení „Za vším hledej peníze.“ Molochu peněz se podřizuje vše. Je to jako v té písničce V+W „ ….Kdo je nemá ať od lidí pranic nečeká…….“.   Názorným příkladem je naše společnost, která přes oficiální tvrzení o opaku, je veskrze antisociální. Příkladů je v tomto směru bezpočet. Na jedné straně jsou ti, kteří vesele kradou a díky takto získaným penězům nejenom před justicí dovedně kličkují, ale bez mrknutí oka si hrají na ubožáky kterým je neprávem ubližováno. A soudci jsou na ně přes jejich peníze, postavení a tzv. nepostradatelnost, krátcí. Když už nějakého zbohatlého prevíta přece jenom uloví, tak jeho povětšinou výborně placení advokáti dělají vše možné i nemožné, aby pro svého mandanta vymohli potrestání co nejmenší. A tak se stále jen žvaní a žvaní, co všechno se proti všem lumpárnám dělá a udělá, s konečným úsměvným resumé jak kriminalita u nás klesá. Pravdou sice je, že „malé ryby“ se tu a tam přece povětšinou pochytají a mnohdy principiálně i potrestají, ale „velké ryby“, až na výjimky povětšinou unikají a vesele se pochechtávají, jak s tou naší slavnou justicí „vydupávají.“

          Jsme prostě taková „veselá“ země, ve které nám např. morální rady dává člověk, který ještě nedávno sám kradl rohlíky. Mentoruje nás „prefíkaný“ „všeho znalý“ „Brouk Pytlík“, který má tolik másla na hlavě, že by na jeho odvoz pomalu valník nestačil.  Poučuje nás „oduševnělý pokrytecký elév“, který díky svému bývalému kamarádovi z „mokré čtvrti“ získal obrovský majetek, na který by nikdy nedosáhl. A tak bych mohl pokračovat dál a dál a stejně nic nezměnil. Tito lidé totiž díky svému postavení jsou nejenom tzv. „neprůstřelní“ ale také díky servilním masmédiím, které je stále vyhledávají, plácají svoje moudra účelově do éteru. Mistrem v tomto směru je bezesporu naše veřejně právní televize, která, obrazně řečeno, by za každé „plivnutí“ na svého prezidenta měla vyplácet honorář. To by se měl např. pan M. Kalousek doslova a do písmene jako „prase v žitě“. Při této příležitosti bych si dovolil vedení veřejně právní televize navrhnout zařadit do programu každodenní pořad pod názvem „Co tomu říkáte pane Kalousku?“ Zároveň bych si dovolil navrhnout uvolnit z vašeho repre fondu nějakou tu maličkost, aby jmenovaný neměl sucho v ústech a mohl se plně věnovat tomu či onomu tématu. Věřte, že byste se nestačili divit, jak prudce by vám stoupla sledovanost. Tak hurá do toho, zítra by už mohlo být pozdě!

          Bezesporu prubířským kamenem naší společnosti byla vůbec první nedávná návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku. Zásluhu na její realizaci měl především prezident M. Zeman. Podle našeho prezidenta by se Česká republika měla stát vstupní branou Číny do Evropské Unie. Oba prezidenti m. j. podepsali společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi ČR a Čínou. V něm ČR potvrdila dodržování své politiky jedné Číny a respekt k čínské svrchovanosti a územní celistvosti. Obě strany stvrdily společný závazek ve věci podpory a ochrany lidských práv „na základě rovnosti a vzájemné úcty“ a potvrdily, že se rozhodly ustavit mezivládní komisi pro dvoustrannou spolupráci ČR a ČLR vedenou ministry zahraničních věcí.

          Přesto, že po Hedvábné stezce k nám letos přiteče 95 miliard korun, které bychom asi jinde nesehnali, našli se v Praze lidé, kteří ve své krátkozrakosti náš profit z této návštěvy neviděli, lépe řečeno vidět nechtěli. Chovali se jako by jim už dnes nic neříkal známý Nerudův verš – „Kdo chvíli stál, už stojí opodál“. Jim to bylo „šuma fuk“.  Zřejmě si vůbec neuvědomili, jaké škody by svým jednáním mohli své zemi způsobit. A tak se zákonitě naskýtá i otázka? Nebyl – li to pokyn za každou cenu Česko-čínské vztahy narušit?  Ale pokyn koho? Dnes už je to vlastně jedno. Hlavně, že se to nepovedlo. A tak dámám a pánům z TOP 09 coby iniciátorům protičínských akcí sklaplo. Nepomohl ani K. Schwarzenberg, ani M. Kalousek, ani F. Laudát, když provokativně vyvěšovali Tibetskou vlajku z okna své stranické kanceláře v parlamentu. Nepomohl ani dnes už ohraný M. Bursík coby jeden z organizátorů protičínských akcí. Snad lépe by udělal, kdyby se věnoval problematice „biomasy.“ Nepomohly ani na billboardu namalované postavičky V. Havla spolu s dalajlámou umístěné na pojízdném vozíku Spolku pro výstavbu pomníku V. Havla. Nepomohli ani protagonisté dalajlámy, domáhající se dodržování lidských práv v Tibetu. Zřejmě vůbec nevědí, jak se za dalajlámy v této zemi lidská práva vůbec dodržovala a jak se tehdy krutě v tomto feudálním systému s lidmi jednalo. V této souvislosti vyvstává zákonitě i otázka. Proč se tito ochránci lidských práv také nezajímají o jejich dodržování v jiných zemích, např. v Saudské Arábii, kde se dodnes kamenují a stínají lidé? To by se asi bratr za velkou louží moc zlobil a dolárky by těmto lidem brzy přestaly téct. O vysloveně idiotské  antizemanovské  propagandě kazisvětů z TV kanálu Maryško silně připomínající „ intelektuální hnůj“ z naší 2. republiky je pod úroveň se vůbec zmiňovat.

          A co říci závěrem? Snad už pouze jen tolik než zopakovat slova, že dobrá věc se díky našemu pragmatickému prezidentu M. Zemanovi podařila. A pokud jde o první část voluntaristické Havlovy fráze – „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ promítané tzv. „ aktivisty“ coby „Pravda a láska“ na fasádu Pražského hradu, lze ji ve svém globálu dát do stejného pytle spolu s propagandistickou frází „S lidmi pro lidi“ (především pro sebe), jen s tím rozdílem, že ta první je šířena pravicí a ta druhá levicí. V podstatě je to ale jedno neboť obě tyto fráze jsou jak zavádějící tak i neuskutečnitelné. Proto se jim věřit nedá. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám! 

I N G .  V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473