NÁŠ KOMENTÁŘ - BŘEZEN 2016

Motto: „Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, tupci jdou klidně dál a těžce doplatí.“ (Přísloví krále Šalamouna.)

M E N E   T E K E L .

svataPro název svého komentáře jsem si zvolil první dvě slova z údajného tajemného varování novobabylonskému králi  Balsazaru Kaldejskému - „Mene mene tekel ú – parsín“. Prorok Daniel královi vysvětlil, že Mene znamená, že Bůh jeho kralování sečetl a ukončil, Tekel, že byl král zvážen na vahách a shledán nedostatečným. Král poté ještě téže noci zemřel, jak praví historie. V přeneseném slova smyslu obě první slova – Mene  Tekel – označují naléhavé varování, výstrahu což je pro současný svět včetně Evropy a tedy i nás více než aktuální.

          Dominantním problémem Evropy a tedy i nás, zůstává nadále migrační krize. Ta se ale, přes nejrůznější tvrzení o opaku stupňuje. Její kulminace natož pokles jsou stále v nedohlednu. Ta tam je doba, kdy německá kancléřka A. Merkelová prezentovala, že běženci jsou pro Německo božím požehnáním. Tento její tragikomický výrok by snad nanejvýše mohl najít uplatnění ve známé písničce W. Matušky - „To všechno odnes čas…….“ Dnešní situace je zcela jiná. Pod sílící palbou kritiky doma i v zahraničí proti Merkelové způsobu řešení migrační krize si začíná zřejmě už i ona uvědomovat, že přestřelila a hledá cestu jak dál, aby neztratila tvář. Její poslední nadějí zůstává Turecko se svými „sběrnými“ tábory pro migranty a sliby, že je nebude pouštět dál do Evopy. A že A. Merkelová pozvolna couvá, dokumentuje mj . i skutečnost, že už před posledním summitem prohlašovala, že nebude na něm řešit kvóty běženců a také je v podstatě neřešila. Zřejmě si už konečně uvědomila, že problém není v povinných kvótách, ale v tom, že v Evropě je přes milion nových uprchlíků a dalších více než milion se na cestu chystá. Na řeči, že u nás migranty v podstatě v porovnání s ostatními nemáme, je třeba odpovědět, že se jich ale brzy dočkáme a to v takové výši až nás to bude mrzet. Rozhodně se prezident M. Zeman nemýlil, že s jejich invazí bude mít Evropa, včetně nás, co dělat. Uvědomme si, že kultura těchto lidí podléhá zcela jiným pravidlům a zákonům, které jsou nám veskrze cizí a ve svém globálu i zcela nepřijatelné. Koordinované výkřiky protagonistů migrantů, těch malých  a  velkých vymytých mozečků, včetně nejrůznějších typů „sluníčkářů“, kariéristů všeho druhu a jim podobných individuí, halasně vytrubujících, že si na kulturu migrantů musíme zvyknout, jsou klasickým příkladem pseudohumanistického myšlení plně v souladu s Vespaciánovým výrokem: „Pecunia non olet“ (Peníze nesmrdí.) Nezapomínejme, že někteří takoví křiklouni mají z migrační krize i nejrůznější profit, tak se ničemu nedivme. Absurdní na celé této věci je skutečnost, že se najdou mezi námi i lidé, kteří papouškují ať už z hlouposti či snad účelově takovou pitomost, že si na kulturu migrantů musíme zvyknout. Přitom však už nehovoří, že na naši kulturu by si měli zvykat migranti, chtějí-li žít s námi v jednom státě. O tom se už ale cudně mlčí! Při této příležitosti si dovolím připomenout slova pana poslance P. Gazdíka, který se ještě nedávno oficiálně naparoval, že je připraven přijmout ve svém moravském domku nějakého běžence i s rodinou. Skutek utekl, tak jak většinou u těchto lidí bývá a pak jim věřte! Co asi na jeho jednání říkají jeho spoluobčané či jeho bývalí žáci ze základní školy v Bánově? Ale takový je život. Slova se mluví a pivo se pije, říká jedno staré české úsloví. A nakonec čemu se divit. Vždyť bohapusté žvanění také přispívá k „dobru věci“; a to je i kus dobré „politické“ práce jak prezentují některé naše poslanecké mozky.

          Je nabíledni, že jestli to půjde se stoupajícími počty migrantů v evropských zemích dál, tak to musí vést k celoevropské katastrofě, která se nám nevyhne. Uvědomíme-li si, jakou roli hraje v problematice migrace náš soused Německo, které se jako bezedný pytel migranty stále naplňuje, ale co se stane, až jednou praskne a vysype se? Na to lépe snad ani nemyslet. Podle německých zdrojů jenom za loňský rok přišlo do Německa 1,5 milionu migrantů a 300 tisíc z nich se někde pohybuje a nikdo neví kde. Od začátku letošního roku pak dorazilo do Německa dalších 200 tisíc migrantů. Zhruba platí, že v zimě jich přichází denně 3000, v létě 10000 denně. 70 % z nich nemá žádný doklad. Většina nejsou ani Syřané. Nabubřelé řeči o vzdělání běženců jsou povětšinou jen propagační prázdné fráze. Skutečnost je v Německu trochu jiná. Např. u migrantů ze Sýrie, kteří jsou mezi ostatními nadprůměrní, umí 65% z nich stěží číst, psát a počítat, ale cca 15% je úplně negramotných. U Afgánců je to ještě horší. 75% Afgánců je úplně negramotných. Navíc ti gramotní znají jen arabské písmo, němčinu neovládají. 80% uprchlíků jsou muži ve věku od 18 do 35 let, což také o něčem svědčí!  Jsem přesvědčen, že i u nás to s migranty nebude o nic lepší, i když naše oficiální  promigrantská propaganda jede na plné obrátky a žel mnozí lidé jí stále ještě věří.

          Jsem přesvědčen, že fatální chybou A. Merkelové je její svéhlavé až tvrdohlavé prosazování zastavení migrantské krize za pomoci Turecka. Bláhově se totiž domnívá, že Turecko má s migranty obdobné záměry jako Evropa. Neuvědomuje si, že turecký prezident A. Erdogan není, jako byl kdysi K. Atatürk. Lze předpokládat, že A. Erdogan má s migranty jiné záměry než Evropa. Na otázku konkrétně jaké nemohu ještě dnes seriozně odpovědět, neboť bych se mohl zmýlit. Jsem však skálopevně přesvědčen, že se to bude bolestivě týkat nakonec i nás. Musíme si uvědomit, že Turecko má dnes nejenom jednu z nejsilnějších a nejlépe vyzbrojených armád v oblasti, ale na svém území má i několik milionů uprchlíků, které může použít k vydírání Evropy kdykoliv se mu zachce. A ta, aby případné zatímní hrozby jakž takž paralyzovala, bude muset platit, „setsakramentsky“ hodně platit a stejně jí to nakonec nepomůže. Evropě nepomůže ani členství Turecka v NATO ani úlitba týkající se jeho vstupu do EU.  Vzpomeňme při této příležitosti slov G. J. Caesara z r. 49 př. n. l., když táhl na Řím: „Alea iacta est.“ (Kostky jsou vrženy.) A nejinak tomu nebude ani za čas v případě Turecka.  Jestli to tak půjde dál, dočkáme se, že Turecko vědomo si své síly, začne s největší pravděpodobností prosazovat vlastní velmocenskou politiku v mnohém podobnou politice bývalé osmanské říše. Snem A. Erdogana je nejenom učinit Turecko lídrem islámského (sunnitského) světa, ale i obnovit „Osmanskou říši“ a připojit k ní Sýrii a Irák, ale zároveň i paralyzovat boj Kurdů za nezávislý Kurdistán. A. Merkelová dělá, že nic nevidí, lépe řečeno nechce vidět. V otázce migrantů však vše vsází na jednu kartu -  na dohodu s Tureckem. Tomu se, ale do ní příliš nechce. Jsem přesvědčen, že dohoda bude z taktických důvodů podepsána. Unijní většina se bude povinně radovat, jak to A. Merkelová dobře zařídila. Navenek bude prezentována jako žena, která krizi vyřeší. Mnozí pak, mnohdy neznalí merita věci, jí budou za její tzv. „diplomatické řešení“ ještě freneticky i tleskat. Přitom Turecko získá peníze oficiálně na běžence, ale nikdo se už nedoví, kde jim je konec. Zatím si předáci Unie nepřipouštějí, že přes sliby Turecka, že běžence do Evropy nepustí, se opak stane pravdou. Zapomínají, že s běženci by to nakonec mohlo dopadnout, jako to dopadlo s mloky v románu K. Čapka „Válka s mloky“.  Ale o tom všem nebudou rozhodovat Turci, ale ti, kterým záleží na destabilizaci Evropy. Jsem přesvědčen, že Turecko i Řecko přes sliby migrační tlak na Evropu nesníží spíše naopak. Proto jedinou cestou, i když hodně trnitou jak migrační krizi zmírnit, by mělo být uzavření migrační trasy na západním Balkáně. V tomto směru se premiér B. Sobotka rozhodně nemýlí. Otázkou však je zda to V4 prosadí a Unie se k takovému kroku vůbec odhodlá. Podle našeho premiéra by k tomu mohlo dojít již na summitu 7. 3. t. r., což je otevřenou otázkou zvláště, když ze strany Německa lze s největší pravděpodobností očekávat v tomto směru při nejmenším obstrukce.

          A co říci závěrem? Snad už pouze jen tolik, že za migrační krizí stojí USA. Je tomu tak proto, že to byly právě USA, které destabilizovaly Blízký východ a severní Afriku. Dnes se zdá, jakoby se snažily destabilizovat Evropu pro svoje vlastní sobecké zájmy. Hovoří pro to i skutečnost jak uvádí i náš bývalý prezident V. Klaus, že Evropa nechává celou migrační krizi běžet samospádem, nereaguje na ni, jak by měla a věci neřeší. Tak se pak nedivme! Proto také snad více než kdykoliv jindy bychom si měli připomínat varovná slova z úvodu mého článku – Mene – Tekel!  Anebo se snad mýlím?  Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.  V Á C L A V   S V A T E K

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473