DĚLENÍ SPOLEČNOSTI V ČR

DĚLENÍ SPOLEČNOSTI V ČR

Je celkem známým, že bezohledná kapitalistická společnost se dělí. Nebudu se dnes zabývat marxisticko-leninským třídním dělením, které je nepochybné a základní. Zkusím neuvědomělý pohled běžného občana. Každý by vám asi řekl, že lidé se dělí podle majetku. Jsou bohatí, kteří nevědí co s penězi. Je určitá část lidí, kteří žijí normální život asi na úrovni předcházejících časů, jen s tím rozdílem, že se musí starat a bát, aby se jejich životy nezhoršily nebo nezhroutily, protože se to běžně děje dnes a denně. Jistoty minulosti prostě nejsou. A potom jsou chudší, ještě chudší a nejchudší. Dělit bychom mohli národnostně, nábožensky, věkově a jinak. Záměrně neuvádím podle vzdělání, protože dnešní absolventi nejvyšších škol se často nerovnají dřívějším absolventům škol středních a srovnávat v tomto případě a dělit by bylo zavádějící. Tam prostě srovnávat nemůžeme.

 

Získal jsem dojem, že v naší moderní kapitalistické společnosti se znaky kapitalismu prvobytně pospolného se tvoří stále výrazněji ještě jiná dělicí čára, která občany odděluje na dvě části.

Jedna část, která dokáže myslet vlastní hlavou, získává informace z rozdílných zdrojů a činí logické závěry. Zatím to je menšina, ale postupně se zvětšuje.

Druhou část společnosti tvoří naivní nebo až docela hloupí občané, kteří věří oficiálně šířeným informacím v televizi a jiných médiích, vyjádřením „politiků“, politologů a podobných „mluvků“, přestože vypouštějí z mluvidel naprosté nesmysly i lži na nejvyšších úrovních.

Tato část společnosti je zatím větší. Vládci země proto zatím mohou být v klidu a jejich starostí je, aby se tato část společnosti nezmenšovala a dále je volila.

V zájmu pokroku a pravděpodobně i v zájmu záchrany lidského rodu na zemi, jehož existence je stále více v ohrožení, je, aby první část převážila – „přečíslovala“ tu druhou. Je v tom jediná šance přežití.

Malým názorným příkladem byl poslední summit NATO a vnímání informací kol a kolem.

Pokud máme věřit oficiálním informacím, dohodlo se tam vytvoření společného sboru (s účastí 150 českých vojáků) o celkovém počtu 5000 vojáků schopných nasazení do dvou dnů. Tyto síly by měly chránit zejména východní hranici agresivního bloku NATO.

Normální uvažující člověk si poklepe na čelo. Jednak nad počtem ochránců velmi dlouhé hranice, druhak nad tím, že kdyby např. Rusko chtělo obsadit Ukrajinu, při velmi rozdílném stavu armád a výzbroje, nemluvě o „motivaci“ (část armády Ukrajiny rozhodně proti Rusku a Rusům bojovat nechce), stihlo by to dříve, než by společný sbor vyjel z kasáren.

Naivní a hloupí důvěřivci se budou bát ruské agrese (to je hlavní cíl zbytečného rozhodnutí). Přijmou jim médii a režimními „tlachaly“ vnucovaný fakt, že nám a dalším zemím hrozí ruská agrese, protože proč by se jinak měly hlídat východní hranice, že?

To, že válka jasně není v zájmu Ruska ale ani Evropských zemí, ale pouze a výhradně v zájmu USA vnímá prvá část společnosti, nevnímá a netuší ho ta druhá, naivní a hloupá.

V Mimoni dne 7. 9. 2014, Miroslav Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473