KOMENTÁŘ NA ÚNOR 2016

Mott: „INVENIT  ARMA  FUROR“ - Lucanus, Farsalské pole.

            (Zuřivost najde si zbraň.)

K D O   C H C E   P S A   B Í T,  H Ů L   S I   V Ž D Y   N A J D E. 

          K názvu svého komentáře jsem použil známé české přísloví „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.“ svataJe tomu tak proto, že přísloví, jak je všeobecně známo, je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Předesílám, že se v žádném případě nezabývám paremiologií, tedy etnograficko-lingvistickou vědou zkoumající přísloví. Vedla mě však k tomu skutečnost, že to jsou právě přísloví, která na rozdíl od výroků nikdy nemají autora a jsou dědictvím zdravého selského rozumu našich předků. A to je právě to, co žel, mnohým dnešním tzv. politikům chybí .

          Nejinak tomu nebylo ani v posledních dnech ve vyumělkované kauze týkající se prezidenta M. Zemana v souvislosti s jeho odpovědí prezentovanou jeho tradičním vtipným bonmotem na otázku jedné z občanek při debatě v jihomoravském Tišnově. Otázka totiž zněla: jaké jsou možnosti zbavit se premiéra B. Sobotky. Prezident M. Zeman bez jakéhokoliv zaváhání, s ironií sobě vlastní, svoji odpověď nekonkretizoval, ale vtipně zevšeobecnil: „CHCETE-LI SE ZBAVIT JAKÉHOKOLIV POLITIKA, PREZIDENTA NEVYJÍMAJE, JE K TOMU JEDINÁ DEMOKRATICKÁ CESTA A TO JSOU SVOBODNÉ VOLBY, KTERÉ V DANÉM PŔÍPADĚ BUDOU ZA ROK. A PAK EXISTUJE NEDEMOKRATICKÁ CESTA A TA SE JMENUJE „KALAŠNIKOV.“ Odpovědí mu byl „huronský“ smích v sále.

          A nebyli by to ani Zemanovi odpůrci a nepřátelé, aby nevyužili a nezkreslili tento prezidentův výrok k obrazu svému, neboť instinktivně vycítili, že právě tato prezidentova slova by se mohla stát další vhodnou záminkou pro pokračující řízenou „antizemanovskou“ štvanici doma i v zahraničí, což se jim do určité míry i podařilo. Hlavním aktérem této jejich „hry“ se stal premiér B. Sobotka. Tomuto „rytíři smutné postavy“, tak jako tomu u něho obyčejně bývá, pak stačilo pár jeho „přátel“, aby ho patřičně „nabudili“ a věci dostaly ten „správný“ očekávaný směr a spád. Vztahovačný premiér B. Sobotka, jak jeho „přátelé“ také předpokládali, emotivně reagoval na prezidentův výrok slovy, že jmenovaný děsí jeho rodinu. Uvedl doslova: „JSME S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ JEDINÁ ZEMĚ V CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ, KDE PREZIDENT VEŘEJNĚ VYZÝVÁ K ZABITÍ PŘEDSEDY VLÁDY. JÁ SE S TÍM VYROVNÁM, ALE VADÍ MI, ŽE TÍM ZEMAN DĚSÍ MOJE DĚTI, CELOU RODINU A PŘÁTELE.“ A dále podotkl: „TYTO VÝROKY PREZIDENTA POKLÁDÁM ZA HLOUPÉ, ZBYTEČNÉ A NEBUDU NA NĚ V TÉTO ZCELA NEPATŘIČNÉ ROVINĚ REAGOVAT.“ Na tomto případě je jasně vidět co dokáže propaganda, která účelově zkreslí interpretaci a nahradí ji  desinterpretací. O alegorické interpretaci pak ani nemluvě.

          Tonoucí se stébla chytá, říká jedno naše české přísloví, což rychle pochopili všichni ti, kterým je prezident M. Zeman, obrazně řečeno, trnem v oku.  Proto se také s takovou rychlostí onoho pomyslného stébla také chytili. Rozpoutala se účelová mediální vřava mající za cíl prezidenta M. Zemana co nejvíce pošpinit a zdiskreditovat. Nelze se nakonec ani divit. Prezident na rozdíl od mnohých politiků získává za svoje konzistentní postoje včetně migrační krize stále větší popularitu a podporu u občanů našeho státu a to je pokud se týká jeho odpůrců na pováženou. Proto je také nutno dělat vše možné i nemožné, aby tomu tak nebylo. Představme si jen tu hrůzu, kdyby se na některé „antizemanovce“ začal zlobit samotný velvyslanec USA pan A. Shapiro, že nekonají tak jak by konat měli. To by pak byl mazec, neboť, jak se lidově říká, měli by mnohé dámy a pánové „po veverkách“.  A co pak dále? Snad lépe ani raději na to nemyslet!

          Není žádným tajemstvím, že B. Sobotku v jeho fantasmagorických úvahách o zabití předsedy vlády podporují někteří jeho věrní straničtí „paladýni“ mezi nimiž, tak jako obvykle opět dominuje poražený M. Zemanem jeden z kandidátů na našeho prezidenta Čechoameričan J. Dienstbier. Jmenovaný ve své zášti vůči prezidentovi M. Zemanovi šel tak daleko, že mj. prezentoval slova: „Po podpoře extrémismu a fašizace společnosti Zeman veřejně připouští atentát na předsedu vlády. Má meze, za které není ochoten zajít?“ Zdá se, že zřejmě na současného pana ministra pro lidská práva jakoby zapůsobilo duševní pohnutí v šestinedělí, jinak by přece nemohl takové blbosti pronášet; jak by komentoval dobrý voják Švejk.

          Pokud jde o představitele opozice je v celku logické, že se jim účelová desinterpretace výroku prezidenta M. Zemana plně hodila „do krámu“. Nezapomínejme, že nás v letošním roce čekají krajské volby a ty už by měly cosi signalizovat. Proto je také nutné využít všeho, co by jejich konkurenci zdiskreditovalo. Na jedné straně ukazovat svoji hranou principiálnost, „velikost“ a „moudrost“ a na straně druhé pošlapat všechny ty, kteří jim v dosažení kýžené mety překážejí. Nezapomínejme, že jim v jejich rejdech brání osobnost prezidenta M. Zemana, proto také kolem jeho osoby takový halas a křik. Ponecháme-li stranou dnes už tradiční jedovaté sliny představitele TOP 09 M. Kalouska vůči prezidentovi je smutnou skutečností, že se k němu přidali i někteří další jedinci neznalí patřičné reality. Připomíná to do značné míry jednání parlamentu, kde si někteří poslanci a senátoři ani nepřečtou o čem mají hlasovat. Na pokyn svých stranických bossů podle potřeby jen sáhodlouze jalově žvaní a hlasují podle toho, co je jim přikázáno. Samozřejmě tuto „bohulibou“ činnost konají jen v případě, že nemají ještě půlnoc či neodpočívají po dobrém a laciném „gáblu“ v parlamentním bufetu. Nedivme se proto, jak to s našimi zákony vypadá.

          Samostatnou kapitolou jsou naše „nezávislá“ masmédia. Většina z nich věrně „ministruje“ jak domácím tak i zahraničním chlebodárcům. Mnohá se účelově podepisují na nejrůznějších kampaních proti prezidentovi a na bagatelizaci jeho názorů a stanovisek. Mnohdy se tak zdá jako by si ve své servilitě přála, abychom už byli další hvězdičkou na vlajce USA. Situace je dnes už taková, že přišla doba nahradit mnohé představitele našich masmédií novými nezkompromitovanými lidmi obdobně jako je tomu v Polsku.

          A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že naše země si až na výjimky nikdy nevážila svých velkých lidí a neváží si jich ani dnes. To je i případ prezidenta M. Zemana. Pro Českou republiku je ještě zatím štěstí, že tento „zemitý“ Čech zůstává svůj a odolává nejrůznějším štvanicím českých i zahraničních „půlpánů“ mnohdy „pracujících“ v cizím žoldu. To se týká i zatím poslední uměle vykonstruované „antizemanovské“ kauzy vzniklé v souvislosti s jeho „kalašníkovým“ bonmotem což také plně potvrzuje i název tohoto mého komentáře – „ Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.“ A právě na tomto případě se mj. potvrzuje i skutečnost, že někteří Zemanovi „takékritici“ by udělali rozhodně lépe, kdyby si nejprve zametli před vlastním prahem a bez zášti a emocí sledovali to, co a jak prezident řekl, než udělají ukvapené závěry. Lapidárně řečeno -  tupě nepřebírat polopravdy, které jsou jim účelově předkládány a používat vlastní mozek, než vyřknou ten či onen soud. V opačném případě bych si musel myslet, že „ debilizace“ naší společnosti je na postupu. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám.

I N G.   V Á C L A V   S V A T E K .  

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473