A JE TO ZA NÁMI?

Tak se členové KSČM dočkali, že v Libereckém kraji proběhla poslední okresní konference. K výsledkům se později ještě vrátíme.

Zatím jen několik poznámek pochytaných z povětří.

Vzhledem k tomu, že znám velmi dobře účinkující i situaci na okrese Česká Lípa, mohu snad už dnes říci, že operace se podařila a pacient to přežil, i když bude zřejmě brzy zralý na LDN nebo hospic.

Na konferenci bylo prý 36 delegátů, tedy o třetinu méně, než na oné „památné“ v únoru 2010. Inu konference se pod skvělou vládou liberecké předsedkyně a jejích nohsledů stávají stále komornější a zbytečnější záležitostí a dost možná ta krajská 2. února bude na počet delegátů ještě komornější.

Po částečném úspěchu v Semilech po téměř dvanáctihodinovém jednání, vypukla zvláštní epidemie mezi krajskými papalášky a v České Lípě tak z důvodu „nemoci“ chyběli jak krajská předsedkyně, tak ke zbývajícím dvěma okresům se poněkud nesousedsky chovající předsedkyně z Jablonce. Chyběla také jedna z věrných služebných ze Zákup.

Tato skutečnost, nad kterou by znalí mávli rukou, přinesla poznání, že konference nebyla příliš dobře připravena. Je to velmi zvláštní, ale právě chybějící paní měla konferenci řídit. Už to samo o sobě svědčí o nepříliš velké odpovědnosti organizátorů, jestliže svěřili řízení konference někomu, kdo umí sotva uvařit mizerně kávu a tím její stranické schopnosti končí. Z občanských běžných schopností potom lze ještě přičíst umění číst. Problém je v tom, že musí být něco k tomu předčítání. To něco musí někdo, třeba i hloupě vymyslet a potom napsat. Přečíst, ano, to už nějak zvládne. Tu paní a její (ne)schopnosti dobře znám. Sám jsem je vícekrát, bohužel, osobně zažil.

S povzdechem jsem si vzpomněl na přípravu konference kdysi, kdy řídící konference měl připravený scénář, v některých částech i variantně, kterého se stačilo držet. Vypadl-li řídící, mohl to konferenci ihned řídit jakýkoliv jiný alespoň průměrně inteligentní člen KSČM.

V tomto případě nakonec situaci zachraňoval manžel zmíněné paní. Poněkud mě zarazilo, že ve chvíli, kdy se konference dostala organizačně do úzkých, nechopil se řízení a nápravy problémů největší vnitrostranický specialista a odborník – přítomný instruktor ÚV KSČM pan Chot žijící v České Lípě, což by snad každý normální člen KSČM očekával. Nestalo se. Možná proto, že by ten pán musel místo jeho obvyklých někdy až záhadných exhibicionistických nic neříkajících vyjádření předvést aspoň nějaké schopnosti. Nepředvedl a k tomu ve vzniklé nouzi. Mohli bychom si tedy oprávněně myslet, že žádné odpovídající a potřebné schopnosti nemá.

Průběh konference napověděl některé z důvodů nepřítomnosti. Také byste se nehrnuli nikam, kde se o vás nebude hezky mluvit. Stačilo, když si nepřízeň naprosté většiny účastníků slízli přítomní krajští nohsledové, z nichž jeden z České Lípy, druhý ze Zákup a další …. Proč by riskovala nějakou kritiku, možná i nadávky (nevylučujeme i inzultaci) první krajská partajní karikatura komunistky?

Nakonec rozhodovat se stejně bude na krajské konferenci a nějaké okresní českolipské, z jejího pohledu trapné výlevy, ji nemusí až tak zajímat. Paní ze Zákup si asi nejspíše řekla: „Proč bych se měla namáhat a ztrapňovat, ať si to za mě „vyžere“ ten můj blbec.“ (Svědecky dokázáno, že častovala manžela i horšími výrazy, i když ten na tom s inteligencí a schopnostmi rozhodně není hůř, ba možná i o něco lépe. Inu ne každý používá v manželství stejných lichotek.)

Za pozitivní lze považovat znovuzvolení současného předsedy OV. To se mohlo zdát i vzhledem k některým jeho váhavým postojům z poslední doby i ohrožené, ale jen do té doby, než se zjistilo, že největší intrikáni a podrazáci náhle onemocněli, případně jsou mimo republiku.

Proto je těžko chápat jisté uspokojení představitelů většiny českolipských aktérů, zvláště když za delegáty krajské konference zvolili krajské zaprodance a zmetky, ať už z České Lípy nebo ze Zákup.

Mohli bychom říci, že naplnění cítění a názorů většiny přítomných je sice sympatické, ale jinak velmi naivní, krátkodobé a v součtu k ničemu. Potrvá jen do 2. 2. 2016. Ó jak rád bych se mýlil!

Z Českolipska, 17. 1. 2016, Miroslav Starý

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473