NEUČTE MĚ ZNÁT ...

V sobotu 9. ledna 2016 proběhla okresní konference KSČM v Semilech.

Přiznám se, že jsem vůbec nepředpokládala, že by některý z jejích výstupů nedopadl dle přání a předem připravovaného scénáře, jídelního lístku, jako už tolikrát před tím, v liberecké nečisté kuchyni v kooperaci s některými nečistými převážně turnovskými kuchtíky.

Strávníci (delegáti) tamní hostiny odmítli zkažený hlavní chod, který jim byl po několikero let servírován a prezentován jako čerstvý bio pokrm. Bohužel šlo o úmyslný klam vrchní šéfkuchařky, která zkažený pokrm pracně leštila a prezentovala. Tentokrát už nejen zkažený, ale i řádně páchnoucí hlavní chod skutečně zamaskovat v čerstvý nešlo.  A důvod takové snahy zlé šéfkuchařky? Jako u každého kuchařského vykuka. Nečestný výdělek.

Strávníci naštěstí pochopili, že přijmout znovu servírovaný stále více zavánějící pokrm, by se rovnalo totální otravě s důsledky nyní již nezvratnými.

Blahopřeji těmto semilským strávníkům, že v sobě našli tolik síly a nepodlehli lživé jim dokola vnucované klamavé reklamě nečisté šéfkuchařky a jejich nečistých kuchtíků a vybrali si pokrm, který sami uvařili dle své chuti a libosti.

Nechť ale mají semilští na paměti, že zlá a zákeřná šéfkuchařka nespí a ve své nečisté kuchyni míchá jedovaté lektvary, které jim bude opakovaně nejen prostřednictvím nečistých turnovských kuchtíků servírovat.

Odhaduji, že jednou z příměsí jedovatých libereckých lektvarů bude obrovská snaha o svolávání nové hostiny. O tom jsem dokonce přesvědčena. Protože: neučte mě nikdo vrchní liberecké šéfkuchařské podlé zlo znát!

Varováním pro semilské budiž to, co vrchní zlá šéfkuchařka provedla se strávníky v České Lípě v roce 2010, kdy se jí též pokrmy, které si tamní strávníci připravili dle svých chutí, nelíbily, a tak umíchala jedovaté lektvary, kterými nechala tyto pokrmy otrávit a odstranit.

Radka Kotoučková.

Poznámka RSP: Zdá se, že autorka je nadána věšteckými nebo telepatickými schopnostmi, protože stejně jako v roce 2010 usilovala „jedubaba“ (bohužel díky nezodpovědným lokajům ve vedení KSČM po třičtvrtěletém úsilí úspěšně) o svolání nové „mimořádné“ konference v České Lípě, tak bezprostředně po semilské konferenci 9. 1. 2016 se už dožadovala ve vedení KSČM jejího zneplatnění. Inu, jak říkal Karel Čapek: „Člověk se nemění. Kdo je,… byl jím vždy“ a já – Miroslav Starý - dodávám: „Kdo je usilovný a prospěchářský řiťolezec, byl jím vždy, kdo byl bezcharakterní ostudou člověčenstva v roce 2010, zůstává jí i v roce 2016.“ 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473