SÁZKY NA PROPAD KSČM NA LIBERECKU?

Sázka na jistotu; slzavé oko sv. Kateřiny

Tuto středu, 25. 11. 2015, v den svátku svaté Kateřiny se v městě zvaném Liberec konati bude konference okresní strany politické, a to té komunistické (údajně komunistické – pozn. RSP).

Program bude stejný jako několikero konferencí před tím. Při přípravě materiálů bych pouze stávající (zároveň minulé i budoucí) předsedkyni doporučila dávat pozor, aby při kopírování těchto několik pětiletek stále stejných materiálů (lidově – na jedno brdo) opravila - uvedla správná data se správným letopočtem. Ne jako minule.

Jako vždy dojde během několika málo minut nejprve k zahájení, projednání a schválení programu, jednacího a volebního řádu OK KSČM, volbě pracovního předsednictva a pracovních komisí ctihodné konference.

Následovat bude Zpráva OV KSČM o situaci ve společnosti a činnosti KSČM, hodnocení činnosti okresní stranické organizace (OSO) KSČM mezi konferencemi a stanovení úkolů pro další období s potřebami a požadavky na změnu stylu a forem stranické práce se zaměřením na volby.

Zde budou účastníci konference v Liberci tradičně trpět při sáhodlouhém čtení a přeříkávání se a možná i u pokusů o plačtivé zajíkání stávající a zároveň budoucí předsedkyně Lysákové. V projevu poupraví pár jmen, jinak se v podstatě tato litanie nebude lišit od projevů minulých. Po okresní konferenci v listopadu 2013 si už někteří účastníci dovolili drobnou připomínku, že projev předsedkyně je stále stejný. Změnu, natož změnu k lepšímu nečekejme ani nyní. V podstatě dojde pouze k úpravě některých jmen. Tedy jména těch, kteří jí byli pohodlní minule, nahradí předčítající Lysáková jmény oblíbenců současných. V Liberci jsem byla na posledních 4 konferencích a vždy tomu tak bylo. Stejný projev s obměňovanými jmény oblíbenců (to až se bude chlubit, kolik těch mladších členů přilákala).

Při hodnocení činnosti okresní organizace … to raději vynechám. Mimo monotónních schůzí se žádná činnost v Liberci nevyvíjí. Jedno odpoledne ročně, kdy děti před OV hází míčkem do koše, to těžko zachrání.

Jako černý humor zní „stanovení úkolů pro další období s potřebami a požadavky na změnu stylu a forem stranické práce se zaměřím na volby“. Tak to mě bude zajímat, jak se bude v Liberci měnit onen styl a formy stranické práce v čele s D. Lysákovou a její stále stejnou v nevědomí uchovávanou stafáží, když právě tato soudružka měla možnost svůj čerstvý styl předvádět nejen na okresní, ale i krajské, potažmo republikové (členka VV ÚV) úrovni přes 20 let. Takže název tohoto bodu je jako vtip dobrý, ale jako realita je to k zamáčknutí slzy. Jelikož na okresní konferenci v Liberci k žádné změně nedojde, na to nemusím být vědmou, nedojde ani k žádné změně stylu a forem stranické práce. A to ve výhledu dalších minimálně 12 let, kdy bude D. Lysáková předsedkyní OV KSČM v Liberci. Tedy pokud nedovede k totální záhubě tuto zdevastovanou pro voliče nepřitažlivou okresní organizaci mnohem dříve, poněvadž jde především o to vydržet do důchodu a k tomu má předsedkyně už jen krok.

Přátelé, lituji, že žádná sázková kancelář nevypisuje kurzové sázky k této okresní konferenci. Obávám se, že bych nejen já uměla vsadit na 100%ní jistotu.

Pojďme si porovnat dnes v pondělí 23. 11. 2015 mé tipy s výsledky, které budou známy někdy večer 25. 11. 2015:

•           Předseda OV KSČM; - můj tip: LYSÁKOVÁ

•           Okresní revizní komise (5 členná); - můj tip: předsedkyně A. VRÁBLÍKOVÁ

•           Okresní rozhodčí komise (5 členná); - můj tip: předseda HAVELKA

•           Člen ÚV KSČM (1); můj tip: LYSÁKOVÁ

•           Zástupci do KV KSČM (3); můj tip: LYSÁKOVÁ, KÖHLEROVÁ, VONDRUŠKA, MATYÁŠOVÁ, HLAVATÁ (uvidíme, kteří tři to nakonec budou)

•           Kandidáty a náhradníky pro volby do KZ Lb. kraje  - 15;

Abecedně:

BENEŠ, HAVELKA, HLAVATÁ, MACKOVÍK (ostudné – zvolený Mackovík ve dvou minulých obdobích z Krajského zastupitelstva odešel nebo do něj ani nesložil zastupitelský slib – pozn. RSP), RÖBISCH, SOUČEK, VONDRUŠKA. (tyto bude s. Lysáková handlovat na volitelná místa. Samozřejmě že na nich nebudou všichni, protože slibuje volitelná místa i svým poskokům ze Semil, Jablonce a Zákup za to, když ji podpoří do VV ÚV, při čemž předsedkyni KV si též ohlídá).

GUBIŠ, KETTNER, KLIKAROVÁ, SKŘIVÁNKOVÁ, ŠAFAŘÍKOVÁ, ŠEDIVÝ, ŠENKYŘÍK, VOLDŘICH, ZELINKOVÁ (tito poslouží na okresní konferenci jako doplněk - stafáž, i když jim bude předsedkyně osobně slibovat něco jiného…).

•           Senát PČR – VO č. 34 LBC – návrh kandidáta;  NIKDO NECHCE A PŘEDSEDKYNĚ SAMA TO NA SEBE NEVEZME, VÍ, ŽE BY POHOŘELA A TOTÁLNĚ PROPADLA. OSTATNĚ I PROTO NEKANDIDUJE TRADIČNĚ DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA.

•           Delegáty na IX. sjezd KSČM (3 + náhradník);

Abecedně: HAVELKA, LYSÁKOVÁ, MACKOVÍK, SOUČEK.

•           Delegáty na KK KSČM  - 9 (počet delegátů nejvyšší ze všech okresů Libereckého kraje na základě podvodně vykázaného počtu členů – pozn. RSP); ZDE BUDOU POUZE TI, KTEŘÍ BUDOU 100% VOLIT TAK, JAK PŘEDSEDKYNĚ PŘEDEM STANOVÍ (VÍM Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI). PROTO V MINULOSTI NEBYLA DELEGÁTKOU NA KK L. ZELINKOVÁ.

Abecedně:

HAVELKA

HLAVATÁ (RÖBISCH)

KÖHLEROVÁ

LYSÁKOVÁ

MACKOVÍK

MATYÁŠOVÁ (BĚLOHLÁVEK)

SOUČEK

VONDRUŠKA

•           Člen KRoK; HAVELKA

•           Člen ÚRoK; HAVELKA (již dávno domluveno. Předsedkyně Lysáková: „Klikarku tam nechám do sjezdu, pak si už v ÚRoK ani neškrtne“.)

•           Člen VV ÚV KSČM; LYSÁKOVÁ (jak jinak…kdyby nic, tak do VV ÚV se Lysáková bude drát do bezvědomí. Na její vztek, když si dovolil kandidovat a na OK v Semilech do VV ÚV uspěl s. Pešek, nezapomenu. Ovšem pak stačilo domluvit se s delegáty na krajskou konferenci za Semily s Beranem, Čížkem, Košťákovou, aby tito rozhodnutí vlastní semilské okresní konference nerespektovali a semilská nominace byla ing. Peškovi k ničemu.)

•           Člen Komise vnitrostranické práce; HUDAKOVÁ (bohužel s Mílou si Lysáková cvičí, jak chce, možná by se tato bývalá starostka Zákup divila, jak o ní Lysáková smýšlí. Např. její hlášky o tom, jak chtěli Hudakovi připravit okres Liberec o služební vůz Felicia, ke kterému chtěli zdarma přijít pro vnuka, by Míle radost neudělaly).

•           Člen Hospodářské rady ÚV KSČM;  ing. Pešek (Boudný musí pryč, zní již přes rok z Liberce. A i proto semilští členové poplatni Lysákové – Beran, Čížek, Košťáková tohoto vlastního člena nenavrhují a kudy chodí, tudy ho špiní. Holt takový ekonomický expert Lukáš Čížek hospodářským ukazatelům a financím rozumí jistě lépe, a proto může pohrdavě hovořit o činnosti s. Boudného, že…

  • J )

Na závěr pranostiku:

„ Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu“ můžeme volně převést do stranického kalendáře KSČM v Libereckém kraji, a to: „Jaké výsledky a nominace okresní konference v Liberci na Kateřinu, takové na konferenci krajské v příštím lednu (jestli v únoru, to na podstatě nic nemění . - pozn. RSP)“.

Čtenářům za přečtení děkuje a pokud možno příjemné sněhové dny z Jablonce nad Nisou přeje R. Kotoučková.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473