ZASTUPITEL V ČESKÉ LÍPĚ SE KSČM "PODAŘIL"

Proč se zastupitelská demokracie nedaří?

Od roku 1994 do roku 2010 jsem byl zastupitelem v našem městě a práci zastupitelstva i nadále sleduji. Mohu říci, že v každých volbách jsme doufali, že příští zastupitelstvo bude lepší.

Bohužel se toto očekávání nenaplnilo a spíše opak je pravdou. Nechci hodnotit jednotlivá rozhodování, ani mentální či inteligenční způsobilost zastupitelů. Nepochybně se ale trvale zhoršuje kvalita vztahů mezi nimi. Jestli je to politikařením, vytvářením navzájem sobě stále nepřátelštějších skupin, nepřiměřenými ambicemi až exhibicionismem jednotlivců, často těch hloupějších, nebo jinými vlivy, o tom by bylo možno dlouho diskutovat. Tyto záležitosti však nepochybně existují a zasažena jsou jimi už i taková nevelká města, jako je Mimoň (cca 6700 obyvatel). Jednání ztrácejí konstruktivnost a sestávají se spíše z různých šarvátek, napadání. Tomu předchází pikle či kupčení s funkcemi a hlasy, kdo s kým a proti komu a zájmy města a jeho občanů se jaksi vytrácejí. A čím větší město nebo čím vyšší zastupitelstvo, tím jsou tato negativa horší, jak můžeme v našem regionu vidět na jednání krajského zastupitelstva nebo třeba zastupitelstva v okresní České Lípě. Uchráněny jsou snad dosud aspoň vesnice, kde se lidé dobře znají a kde už snad jedině mají možnost se prosadit ve prospěch svých obcí tak pracovití a obětaví lidé, jako je např. starosta Heřmanic na Liberecku a určitě i další.

V řadě případů se ukazuje jako špatný systém kandidování prostřednictvím politických stran. Vzhledem k jejich delší době vývoje došlo téměř ve všech k jevům, které vidíme jako celospolečenské. Na rozhodující místa se časem dostávají ti největší a všehoschopní lumpové a stejně tak to „funguje“ i ve všech politických stranách. Darebové se ve svých postaveních „zabetonují“ – postarají se o pořebné změny pravidel, stanov a jiných kritérií, která jsou většinou jen pro zasmání. Nejdůležitější kritérium je mít správné(ho) kamarády(da), kteří mě navrhnou, případně se navrhneme navzájem. A tak si zajistí co nejdelší setrvání na „pozicích“, která nesou vliv, peníze a postarají se o svou neodvolatelnost. Hrabou a hrabou pro sebe přímo nebo nepřímo. Přímo na zastupitelských místech, nepřímo nebo návazně ve výborech, ale hlavně se derou o nominace do různých představenstev, dozorčích rad a podobně a tedy o další příjmy.

Z toho vyplývá, že jednou z podstatných příčin je honba za penězi. Jestliže jsme zveřejnili např. v minulém článku složení příjmu poslance a povzdech jistého Bendy, člověka, který téměř nic neumí a téměř ničemu nerozumí, že za příjmy přes 220 tisíc měsíčně neuživí sebe manželku a čtyři děti a musí usilovat o další příjmy kolem 250 tisíc, které mu ještě nestačí, vypovídá to mnohé o mentální úrovni poslance. Jistě téměř každého hned napadne, jak je možné, že kretén tohoto druhu byl zvolen a kteří idioti ho volili? Dá se říci, že i výsledky voleb nám dokazují, že „debilizace“ společnosti řádně pokročila, dále pokračuje a voličů – idiotů, současně stižených sklerózou (nepamatují si, kolikrát si už naběhli) spíše přibývá než naopak. A to nikoliv jen u voleb do nejvyšších sfér, ale už i u voleb ostatních včetně komunálních.

Vezměme si případ z nám nejbližší České Lípy. Na počátku, po převratu, měli zastupitelé za KSČM v tomto městě dosti silné pozice. To vedlo i k tomu, že zastupitel Chot se v jisté době stal jedním z místostarostů. Ve funkci nadělal dosti ostudy své straně a měl mnoho problémů, např. černé jízdy a další až po záhadné zmizení finančních prostředků fotbalového klubu a ke konci svého volebního období. Byl i trestně stíhán. Městským výborem v České Lípě i vyloučen z KSČM. Samozřejmě už v dalším období nekandidoval a jeho pověst byla tak skvělá, že ho nikdo nechtěl zaměstnat. KSČM v České Lípě ale v dalších letech měla to štěstí, že se tu objevil člověk, jako Ing. Václav Svatek, který dokázal s dalšími, tehdy ještě solidními zastupiteli, zneuctěnou a pošramocenou firmu povznést.

A léta plynula. A hle z pohledu „vyššího principu mravního“ zcela nepřijatelný „člověk“ Chot se opět octnul na kandidátce KSČM. Naprosto nepochopitelné. Když se zeptáte, kdo ho navrhnul, odpovědi se nedočkáte. Nikdo neví. Asi nějaký kamarád. Horší je, že v období utlumené a utlumované aktivity členů KSČM, odkývají a odmávají ti lidé všechno. Přiletí návrh a byť by byl sebeblbější, nikdo se neptá kde se vzal, proč a stádečko poslušně zvedne ruce. To, že se objevil i na krajské kandidátce a v krajském zastupitelstvu, jako projev díků za vykonané „služby“ v rozporu s rozhodováním OV KSČM v České Lípě, ponechme stranou. Ale v České Lípě, kde své straně nadělal tolik ostudy a kde byl odpovědný i za určité škody, které město utrpělo?

Jak už řekl velmi moudře Karel Čapek, člověk se nemění. Volně parafrázováno: „Kdo lže, byl vždycky lhářem, kdo krade, byl vždycky zlodějem, atd.“ Pan Chot přišel záhadně k postavení, do kterého ho českolipští členové KSČM nenominovali a snaží se toho, jak se patří využít. Podle některých svých partajních vzorů se snaží nacpat všude, kde z toho kouká nějaký příjem bez ohledu na to, jestli tomu rozumí (a) nebo ne (b), když (b) je obvykle správně, všemi možnými i nemožnými způsoby. A když se to nedá, snaží se změnit podmínky tak, aby se dalo.

Poslední z jeho velkolepostí je úsilí o členství v dozorčí radě nemocnice v České Lípě. Nemocnice je akciovou společností kraje. O složení orgánů akciovky rozhoduje tedy kraj. Upřímně řečeno, o úrovni zdravotní péče rozhoduje především kvalita managementu a zdravotnického personálu. Orgány, pokud možno složené z lidí, kteří tomu rozumějí (to není důležité – důležité jsou odměny) rozhodují o strategii a vývoji na určité období, včetně investic, modernizací, atd. V tomto směru ve vazbě na finanční toky jsou jistě možnosti kraje podstatně lepší než okresního města.

V kontextu úsilí pana Chota o prosazení odkoupení stoprocentního podílu nemocnice do vlastnictví města Česká Lípa se podobá snahám o poškození České Lípy a jejích obyvatel, tentokrát v podstatně vyšší míře, než se tomuto lumpovi dařilo na čas před lety. Město Česká Lípa neoplývá jistě nadměrnými financemi, jako dnes v tomto státě jiná města. V tomto směru by se dal nápad vzít sto milionů z rozpočtu města (určitě je město potřebuje uplatnit jinak, třeba na opravu Jiráskova divadla a jiné akce) a odkoupit do vlastnictví nemocnici, která přes poslední dobré výsledky je stále zatížena dalšími asi 130 miliony dluhů, označit za naprosté šílenství nebo zločin. Autora tohoto nápadu by bylo nejlépe hospitalizovat, vyšetřit, a pokud nebude zjištěna snížená příčetnost nebo pomatení, obžalovat z pokusu o značné poškození města Česká Lípa a jeho obyvatel.

V tuto chvíli už zbývá jen tento děsivý případ uzavřít tím, že povinností zastupitele by mělo být: řádně hospodařit s majetkem a finančními prostředky obce ku prospěchu jejích obyvatel.

Dotaženo do jednoduché, ale skutečné podstaty a hlavního důvodu tohoto problému: Město Česká Lípa by mělo podle nepříčetného nápadu pana Chota vydat z rozpočtu sto milionů a zadlužit se dalšími stotřiceti miliony proto, aby si pan Chot mohl ještě o „něco“víc přilepšovat na úkor ostatních a pobírat odměny jako člen dozorčí rady.

Tak daleko jsme to dopracovali se zastupitelskou demokracií v České Lípě?

Pokud je cosi pravdy na pověstech, že tento z mého pohledu „vyčuránek“, ale ve výsledku skutečný škůdce, získal pro svůj dle mého názoru zločinný záměr i tak soudné a rozumné lidi, jako bývali svého času pan Raninec nebo pan Panc, je to stav naprosto zoufalý a v této situaci je mi normálních a soudných zastupitelů včetně starostky paní Žatecké opravdu velmi líto. Zbývá jen doufat, že nebudou v menšině, že pomatení nepřevládnou a nezatíží tak město Česká Lípa nemalými starostmi o provoz a rozvoj českolipské nemocnice. Potom totiž o odpovědnost za zdravotní péči pro více než 100 tisíc lidí by už nebylo s kým se podělit ani od koho chtít pomoc.

V Mimoni 14. 9. 2015, Miroslav Starý

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473